Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Še vedno je čas, da se mladi vključijo v program PUM-O

Mladi od 15. do 26. leta, ki so opustili šolanje, niso dokončali srednje šole in niso zaposleni, se še vedno lahko vključijo v program PUM-O: Projektno učenje mlajših odraslih. Spodbuja jih, da so aktivni, razvijajo svoje sposobnosti in pridobivajo nova znanja, nato pa se vrnejo v šolo ali poiščejo zaposlitev.

Od lanskega maja, odkar poteka program PUM-O, se ga je udeležilo več kot 450 mladih. Vključitve so možne vse leto v dvanajstih večjih krajih po Sloveniji (Celje, Radovljica, Škofja Loka, Ljubjana, Ajdovščina, Koper, Maribor, Murska Sobota, Tolmin, Novo mesto, Zagorje ob Savi in Slovenj Gradec). 

V PUM-O se lahko vključijo mladi od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti, ki so opustili šolanje, niso dokončali srednje šole in so prijavljeni v evidenci brezposelnih. Če se mladi v navedenem starostnem obdobju srečujejo s težavami, ki vodijo v opustitev šolanja, se na podlagi prijave v evidenco iskalcev zaposlitve pri zavodu za zaposlovanje ravno tako lahko pridružijo programu. 

Omenjeni program aktivne politike zaposlovanja pomaga udeležencem razviti načine za čim lažje vključevanje na trg dela, v izobraževanje in v celotno družbo. Pomeni priložnost za pridobivanje novih izkušenj in znanj, s pomočjo katerih se mladi, ki so opustili šolanje, lažje odločijo, kaj bi radi počeli in kateri poklic bi opravljali. PUM-O jim omogoča pomemben korak v smeri, ki vodi do zaposlitve ali nadaljevanja šolanja.

Mladi, ki bi želeli obiskovati program, se za več informacij o možnosti vključitve v PUM-O lahko obrnejo na osebnega svetovalca ali svetovalko pri uradu za delo, kjer so prijavljeni.

Namen programa je razvijati aktivnost in samoiniciativnost udeležencev, jih spodbuditi, da spoznajo sami sebe, odkrijejo svoje sposobnosti in nadarjenosti, ustvarjalno preživljajo svoj čas, počnejo kaj zanimivega in spletejo nova prijateljstva. Učenje v PUM-U poteka na nekoliko drugačen način, v učnih projektih, s sodelovanjem mentorjev, v povezavi z lokalnim okoljem in aktualnimi potrebami udeležencev.

Na podlagi njihovega spremljanja udeleženci ob zaključku PUM-A prejmejo potrdilo, kaj so počeli in dosegli v programu, kaj znajo in česa vse so se naučili. To jim koristi pri vrednotenju in priznavanju neformalno pridobljenih znanj, vrnitvi v izobraževanje ali pri zaposlovanju. 

Izbor izvajalcev programa PUM-O smo izvedli na zavodu za zaposlovanje v okviru registra zunanjih izvajalcev programov aktivne politike zaposlovanja, kot določa Zakon o urejanju trga dela. Z vsemi izvajalci so podpisane pogodbe, ki so podlaga za izvedbo programa.

Program PUM-O (Projektno učenje mlajših odraslih) je nastal pri Andragoškem centru Slovenije (ACS), na pobudo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Pri tem so izhajali iz izkušenj, pridobljenih z izvajanjem javnoveljavnega programa neformalnega izobraževanja PUM (Projektno učenje za mlajše odrasle), ki je bil razvit pred več kot 15 leti, upoštevali pa so tudi nove potrebe mladih in nove družbene okoliščine.

Več informacij:

Program PUM-O financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Poteka na podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, v okviru 9. prednostne osi (Povečanje socialne vključenosti in zmanjšanje tveganja revščine), prednostne naložbe 9.1 (Aktivno vključevanje) in specifičnega cilja 9.1.2 (Opolnomočenje skupin za približevanje trgu dela).

PUM-O

ESS

Skip Navigation LinksDomovObvestilaObvestiloŠe vedno je čas, da se mladi vključijo v program PUM-O

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube