Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Pripravništvo za mlade brez delovnih izkušenj

V teh dneh se začenja izvajanje novega programa pripravništva za mlade iskalce prve zaposlitve. Mlajšim od 30 let z zaključenim študijem prava, ekonomije, veterine, živilske tehnologije in živinoreje omogoča opravljanje plačanega pripravništva. Letos je na voljo 44 in prihodnje leto 42 mest.

V program se lahko vključijo mladi, ki še niso dopolnili 30. leta starosti in so iskalci prve zaposlitve (brez delovne ali zavarovalne dobe), prijavljeni v evidenci brezposelnih, po zaključeni terciarni izobrazbi s področja prava, ekonomije, veterine, živilske tehnologije ali živinoreje.

Plačano pripravništvo bodo lahko opravljali pri finančni upravi (FURS-u), inšpektoratu za delo (IRSD-ju) ali pri upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR-ju). Predvideno je, da se bo s pomočjo programa v dveh letih zaposlilo 86 mladih, med njimi 44 letos (2016) in 42 prihodnje leto (2017).

Program jim omogoča redno zaposlitev in višjo socialno varnost, usposabljanje za samostojno delo pod strokovnim vodstvom mentorja, opravljanje strokovnega izpita ter pridobivanje praktičnega znanja in prvih delovnih izkušenj, s čimer si mladi izboljšajo zaposlitvene možnosti. 

Pripravništvo traja praviloma 10 mesecev. Lahko se skrajša ali podaljša iz upravičenih razlogov, kot jih določa Pravilnik o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov (Uradni list RS, 28/2009). Delovno razmerje mora biti sklenjeno za polni delovni čas (40 ur na teden), na podlagi podpisane pogodbe o zaposlitvi za čas trajanja pripravništva.

Upravičene stroške izvajanja pripravništva v celoti poravnamo na Zavodu za zaposlovanje, v skladu s pogodbo, ki jo podpišemo s posameznim delodajalcem. Upravičeni stroški zajemajo stroške predhodnega zdravniškega pregleda za kandidate, stroške plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela za pripravnike po veljavni zakonodaji, stroške prevoza na delo, regresa za prehrano in letni dopust, stroške za dodatno pokojninsko zavarovanje, stroške mentorstva, usposabljanj in opravljanja strokovnih izpitov. 

Pripravništvo poteka v skladu z individualnim programom usposabljanja in zagotovljenim mentorstvom. Mentor mora izpolnjevati pogoje za mentorstvo po veljavnih predpisih in mora biti za polni delovni čas zaposlen pri delodajalcu, kjer izvaja pripravništvo. Vsak mentor lahko hkrati usposablja največ tri pripravnike oziroma pripravnice. 

Brezposelni mladi, ki ustrezajo ciljni skupini programa, se o možnosti vključitve v pripravništvo lahko pogovorijo z osebnim svetovalcem pri uradu za delo, kjer ste prijavljeni. Na podlagi opravljene presoje smiselnosti se vključitev nadaljuje po predpisanem postopku za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja, 

Poglejte si predstavitev programa za iskalce zaposlitve, za mobilne uporabnike

Če še niste prijavljeni med brezposelnimi, preberite več o prijavi pri Zavodu, za mobilne uporabnike

V teh dneh se začenja izvajanje novega programa pripravništva za mlade iskalce prve zaposlitve. Vključijo se lahko mladi, ki še niso dopolnili 30. leta starosti in so iskalci prve zaposlitve (brez delovne ali zavarovalne dobe), prijavljeni v evidenci brezposelnih, po zaključenem študiju s področja prava, ekonomije, veterine, živilske tehnologije ali živinoreje. Plačano pripravništvo bodo lahko opravljali pri finančni upravi (FURS-u), inšpektoratu za delo (IRSD-ju) ali pri upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR-ju). V dveh letih je tako predvidena zaposlitev 86 mladih, med njimi 44 letos (2016) in 42 prihodnje leto (2017).

Skip Navigation LinksDomovObvestilaObvestiloPripravništvo za mlade brez delovnih izkušenj

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube