Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Podaljšano javno povabilo za trajno zaposlovanje mladih

Po novem lahko delodajalci do 15. novembra oddajo ponudbo na javno povabilo za trajno zaposlovanje mladih. Pridobijo lahko subvencijo za zaposlitev mladih brezposelnih pred dopolnjenim 30. letom starosti. Subvencija znaša 208 EUR na mesec, z možnostjo izplačevanja največ 24 mesecev.

Ravno tako so se povišala sredstva, ki so na voljo na javnem povabilu, na skupno vrednost 10 milijonov EUR, kar bo zadoščalo za subvencionirano zaposlitev 2.000 mladih brezposelnih iz vse Slovenije. 

Delodajalci predložijo ponudbo elektronsko na našem portalu za delodajalce.

Tam lahko do porabe sredstev, najkasneje do 15. 11. 2020, oddajo ponudbo za subvencionirano zaposlitev brezposelnih še na dveh javnih povabilih: Zaposli.me in Spodbujanje zaposlovanja oseb iz programa Učne delavnice.
 


Spodbude za trajno zaposlovanje mladih 2020

V okviru tega javnega povabila lahko delodajalci pridobijo subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so prijavljeni v evidenci brezposelnih. 

Mesečna subvencija znaša 208 EUR in se lahko izplačuje največ 24 mesecev. 

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Kandidati se zaposlijo s polnim delovnim časom. 

krajšim tedenskim delovnim časom, vendar ne krajšim od 20 ur, se lahko zaposlijo invalidi, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko delajo le krajši delovni čas.

Delodajalci oddajo ponudbo za subvencionirano zaposlitev elektronsko na našem portalu za delodajalce, do porabe sredstev, po novem najdlje do 15. 11. 2020.

Preberite več:


Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice 2020

Delodajalcem lahko dodelimo subvencijo za zaposlitev tudi za udeležence praktičnega usposabljanja iz programa Učne delavnice.

Mesečna subvencija znaša 740 EUR in se izplača 6-krat za najmanj 6-mesečno zaposlitev osebe za polni delovni čas.

Kadar delodajalci ohranijo ali podaljšajo delovno razmerje neprekinjeno še za nadaljnjih 6 mesecev, prejmejo dodatnih 6 mesečnih subvencij v enakem znesku, skupaj torej 12 mesečnih subvencij po 740 EUR.

Ponudbo za subvencionirano zaposlitev oddajo elektronsko na našem portalu za delodajalce, do porabe sredstev, najdlje do 15. 11. 2020.

Preberite več:


Zaposli.me 2020

Sredstva so še vedno na voljo tudi na javnem povabilu Zaposli.me. Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

  • so starejši od 50 let,
  • so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
  • so dopolnili 30 let ali več in imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2),
  • so dopolnili 30 let ali več in bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postali dejavni na trgu dela,
  • so dopolnili 30 let ali več in so prejemniki denarne socialne pomoči,
  • so dopolnili 30 let ali več in pri njih od zaključka zaposlitve v okviru programa javnih del še ni minilo 12 mesecev,
  • so stari 30 let ali več in so izgubili delo iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave kot posledica epidemije COVID-19, pri čemer so se prijavili v evidenco brezposelnih v obdobju od 13. 3. 2020 do 30. 9. 2020.

Mesečna subvencija za zaposlitev znaša od 416 EUR do 666 EUR – višina je odvisna od števila kriterijev, ki so določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih izpolnjuje kandidat za zaposlitev.

Delovno razmerje se sklene za polni delovni čas (40 ur na teden) za najmanj 12 mesecev. 

Sorazmerno nižja mesečna subvencija se izplača za krajši tedenski delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur na teden) – za zaposlitev invalidov, ki lahko opravljajo delo le krajši delovni čas, in dolgotrajno brezposelnih, ki so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih in se zaposlijo za krajši tedenski delovni čas od polnega.

Delodajalci oddajo ponudbo za subvencionirano zaposlitev elektronsko na našem portalu za delodajalce, do porabe sredstev, najkasneje do 15. 11. 2020.

Preberite več:


Postopek prijave na javna povabila

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Ponudbe oddajo elektronsko na našem portalu za delodajalce.

Objava prostega delovnega mesta pri nas ni več potrebna, saj delodajalci opišejo delovno mesto v ponudbi. Na podlagi tega jim napotimo brezposelne iz ciljne skupine povabila glede na zahteve delovnega mesta. Izmed napotenih brezposelnih izberejo ustreznega kandidata.

Nato z nami sklenejo pogodbo o subvencioniranju zaposlitve. Tudi izbrani kandidati (brezposelni) z nami podpišejo pogodbo o vključitvi v program (subvencionirano zaposlitev). Šele nato delodajalci z izbranim kandidatom podpišejo pogodbo o zaposlitvi in ga prijavijo v obvezna socialna zavarovanja. 

Poglejte celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).

Brezposelni se glede možnosti vključitve v program obrnejo na osebnega svetovalca ali svetovalko pri uradu za delo, kjer so prijavljeni. Več informacij o programu ... tudi za mobilne uporabnike.

Delodajalci lahko uveljavljajo subvencijo tudi za zaposlitev brezposelnih, ki so jih pred tem:


Financiranje

Program Spodbude za trajno zaposlovanje mladih sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


Podaljšano javno povabilo za trajno zaposlovanje mladih brezposelnih. Delodajalci lahko po novem oddajo ponudbe za subvencionirano zaposlitev do 15. 11. 2020, elektronsko na našem portalu za delodajalce www.zadelodajalce.si.

Skip Navigation LinksDomovObvestilaObvestiloPodaljšano javno povabilo za trajno zaposlovanje mladih

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube