Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Nova izplačila so predvidena 30. novembra

Poleg interventne zakonodaje je trenutno naša prednostna naloga pomagati domovom starejših občanov priti do manjkajočega kadra.

Vse od začetka razglasitve 1. vala epidemije marca letos, vključno s poletnimi meseci, pa vse do sedaj imamo na Zavodu RS za zaposlovanje (Zavod) eno ključnih vlog pri izvajanju vseh petih interventnih zakonov, ki jih je Vlada RS sprejela za omilitev posledic vpliva Covid-19 na gospodarstvo. 

To pomeni, da smo zaradi nujnosti hitrega ukrepanja v popolnoma spremenjenih okoliščinah morali praktično čez noč povsem reorganizirati svoje delo na organizacijskih enotah Zavoda po vsej Sloveniji ter pri tem poskrbeti tudi za zdravje in varnost vseh zaposlenih na Zavodu. 

Kljub povsem novim ukrepom, ki so bili sprejeti zelo hitro, smo na Zavodu v kratkem času, praktično takoj po uveljaviti nove zakonodaje, začeli izvajati vse nove ukrepe. To pomeni, da je bila ustrezno prilagojena tudi vsa nujna aplikativna, komunikacijska in druga podpora, saj smo se vsakodnevno srečevali z več sto vprašanji delodajalcev in iskalcev zaposlitve glede operativne izvedbe, novega načina delovanja ipd. 
 

Do sedaj skupaj izplačila 50-krat 

Čeprav je bilo zakonsko določen po en mesečni rok za izplačila, smo si ves čas prizadevali še za vmesne roke izplačil, zato da bi v čim večji možni meri in čim prej pomagali gospodarstvu s finančnimi sredstvi. 

Tako smo od marca do konca oktobra izvedli 50 izplačil v skupni vrednosti 312.577.037,41 EUR, od tega:  

  • 301.855.783,74 EUR za ukrep čakanja na delo, 
  • 412.294,58 EUR za ukrep karantene, 
  • 9.395.136,76 EUR za ukrep skrajšanega delovnega časa in 
  • 913.822,33 EUR za ukrep začasnega denarnega nadomestila.

Skupaj smo za vse interventne zakone – za ZIUPPP, ZIUZEOP +A, ZIUOOPE, ZIUPDV, ZZUOOP – do 17. 11. 2020 prejeli 142.574 vlog za 600.632 oseb. Največ jih je bilo za ukrep čakanja na delo, ki je zajet v vseh dosedanjih protikoronskih paketih pomoči, nadaljevanje tega ukrepa, pod nekoliko drugačnimi pogoji, pa predvideva tudi t. im. PKP 6. Prav tako je v tem paketu predvideno tudi nadaljevanje ukrepa za skrajšani polni delovni čas. 


Konec novembra novo izplačilo 

Nova izplačila so predvidena 30. 11. 2020, ko bomo vnovič izplačali tudi subvencije za skrajšani polni delovni čas. Pri tem je treba poudariti, gre pri omenjenem ukrepu za sredstva iz Evropskega socialnega sklada, kjer so postopki dolgotrajnejši, in za to smo na Zavodu prejeli pogodbo o sofinanciranju v drugi polovici avgusta 2020, delodajalci pa so zahtevke lahko začeli oddajati sredi septembra. 

Glede na vse potrebne izvedene kontrole in postopke za zagotovitev sredstev sta bila prva možna datuma izplačil subvencij za skrajšani polni delovni čas 29. in 30. 10. 2020, delodajalci pa so zahtevke lahko začeli oddajati sredi septembra. Naj omenimo, da smo samo za skrajšani polni delovni čas do 17. 11. 2020 prejeli 13.221 vlog za več kot 61.327 oseb.

Načrtujemo, da bomo konec novembra izplačali približno 10,6 milijona EUR: za ukrep čakanja na delo 1.693.6211,57 EUR, za ukrep skrajšanega polnega delovnega časa 8.815.924,72 EUR in za ukrep karantene 83.668,35 EUR. 

  
Med prednostmi nalogami napotovanje brezposelnih v DSO 

Poleg interventne zakonodaje na Zavodu v prilagojenem obsegu opravljamo in zagotavljamo tudi druge storitve za brezposelne in iskalce zaposlitve. Med drugim od začetka oktobra prednostno napotujemo brezposelne v domove starejših občanov (DSO), zato da bi čim bolj zapolnili vrzel, ki nastaja na tem kadrovskem področju že leta. 

V tem času smo z Zavoda na razgovore k delodajalcem napotili 805 brezposelnih, 208 razgovorov je že bilo osebno opravljenih, nekaj tudi po telefonu. V letošnjem letu se je v DSO zaposlilo 744 brezposelnih, zadnji mesec pa 50. Pri  čemer je treba poudariti, da gre predvsem za osebe, ki niso neposredno zaposljive in je za njihovo pripravo na zaposlitev potreben velik strokovni in časovni vložek naših svetovalcev. V javna dela v DSO smo letos vključili 250 brezposelnih, v druge programe aktivne politike zaposlovanja pa še 120 brezposelnih. 

Razgovori in kadrovski izbori so še v teku, vse s ciljem zagotoviti ustrezno zadostno število ljudi za čim bolj nemoteno delo v DSO. 
 

Skip Navigation LinksDomovObvestilaObvestiloNova izplačila so predvidena 30. novembra

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube