Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Nov sistem dela na OS Ljubljana

Člani Strokovnega sveta Zavoda so se seznanili z novim timskim pristopom na področju posredovanja OS Ljubljana ter sprejeli spremembe in dopolnitve Poslovnika.

11. septembra 2019 se je na 12. redni seji sešel Strokovni Svet Zavoda. Najprej so se člani seznanili z novim sistemom posredovanja brezposelnih oseb k delodajalcem, ki so ga s 1. junijem letos uvedli na naši največji območni službi, to je OS Ljubljana. Ta pokriva približno tretjino vseh delodajalcev v Sloveniji.

Kot je poudarila Barbara Vrtačnik, direktorica omenjene enote, je glavna prednost novega sistema uvedba 5 timov sodelavcev iz različnih služb in področij, ki so zadolženi za pokrivanje potreb v posamezni gospodarski dejavnosti – npr. Tim 1 pokriva gradbeništvo, strokovno, znanstveno in tehnično dejavnost, oskrbo z električni energijo ipd. Podlaga za razdelitev dela po posameznih timih je bilo število potreb v panogi ter število brezposelnih, ki imajo zaposlitveni cilj zapolnitev teh potreb, to pomeni, da gre za približno enako zasedenost oz. obremenjenost vseh petih timov. 

Da je delo steklo, je bilo nujno predhodno transparentno obveščanje vseh sodelavcev, vključenih v time, pri čemer je bila v pomoč tudi interna aplikativna podpora, namenjena  nenehnemu medsebojnemu usklajevanju dela, prav tako so bile potrebne tudi določene prostorske prerazporeditve. Čeprav poteka delo trenutno nemoteno, vodja ljubljanskega UD tedensko spremlja uresničevanje zastavljenih ciljev in skupaj s sodelavci  sproti rešuje odprte zadeve. Po besedah Barbare Vrtačnik so zaposleni  na tak način bolj povezani in skupaj iščejo nove možnosti in priložnosti za še večje zadovoljstvo vseh naših uporabnikov, saj je izzivov na področju dela z dolgotrajno brezposelnimi, visoko izobraženimi in drugimi ciljnimi skupinami še veliko.  

V nadaljevanju so člani sprejeli spremembe in dopolnitve Poslovnika Strokovnega sveta. Ta ureja delo tega kolegijskega organa Zavoda, sestavljajo pa ga strokovnjaki s področja delovanja Zavoda, in sicer dva uslužbenca Zavoda z dolgoletnimi strokovnimi izkušnjami ter pet zunanjih priznanih strokovnjakov, ki imajo praktične izkušnje na področju trga dela in razvoja človeških virov. 

Naloge Strokovnega sveta Zavoda so določene v Zakonu o urejanju trga dela in Statutu Zavoda, to pomeni, da člani obravnavajo in sprejemajo doktrino dela z brezposelnimi osebami in delodajalci ter druga vprašanja s področja strokovnega dela Zavoda, dajejo Svetu Zavoda in generalnemu direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti, obravnavajo interdisciplinarna vprašanja, pomembna za razvoj trga dela, prav tako obravnavajo in predlagajo strokovne podlage za programe dela Zavoda in spremljajo njihovo izvajanje, ipd. 

Člani so podali tudi dodatne predloge glede imenovanja novih članov: po novem naj bi bil mandat omejen na dve leti, takrat bi se tudi tretjina članov zamenjala. Ker Strokovni svet velikokrat razpravlja o vprašanjih, ki presegajo delovanje  in pristojnosti Zavoda, je bil podan predlog, da se za člana tega organa imenuje tudi predstavnika ministrstva za delo.  
 

Nov sistem dela na OS Ljubljana

 

Nov način dela na OS Ljubljana

Skip Navigation LinksDomovObvestilaObvestiloNov sistem dela na OS Ljubljana

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube