Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Napovedujemo javno povabilo za javna dela 2017

Za leto 2017 načrtujemo objavo enega javnega povabila za izbor programov javnih del, predvidoma v prvih dneh novembra 2016. Javna dela bodo prihodnje leto prednostno usmerjena na področja socialnega varstva in v vključevanje dolgotrajno brezposelnih z nižjo izobrazbo. Poglejte si Katalog programov za leto 2017.

Javna dela so program aktivne politike zaposlovanja. Namenjena so predvsem spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti.

V javna dela se bodo v prihodnjem letu lahko vključevali dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem bodo imeli prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Na javno povabilo za izbor programov javnih del se lahko prijavijo neprofitni delodajalci. Javno povabilo jim omogoča sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v izbranih programih. Slednji se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih. 

Javno povabilo za leto 2017 je pripravljeno na podlagi stanja na trgu dela, izobrazbene strukture dolgotrajno brezposelnih in spremljanja izvajanja javnih del.

Javna dela bodo prihodnje leto prednostno usmerjana v izvajanje:

  • programov na področju socialnega varstva, predvsem zaradi ranljivih skupin uporabnikov storitev javnih del (starejši, invalidi), in
  • programov, v katere se bodo vključevali dolgotrajno brezposelni z nižjo ravnjo izobrazbe (od I. do IV. ravni). 

Za javna dela v prihodnjem letu je načrtovanih 27 milijonov EUR, ki jih zagotavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz slovenskega proračuna. Sredstva bodo razdeljena med tremi sklopi programov javnih del:

  • 1. sklop – socialnovarstveni programi,
  • 2. sklop – progami za vključitev brezposelnih s I. do IV. ravnjo izobrazbe in 
  • 3. sklop – drugi programi. 

Takšen način razporeditve sredstev se je izkazal kot uspešen že v letu 2016, saj je bilo med vključenimi kar 10 % več oseb z nižjo ravnjo izobrazbe. Prav tako pa ugotavljamo, da je bilo v programe vključenih dobrih 10 % več oseb, ki so bile pred vključitvijo prijavljene med brezposelnimi več kot dve leti. Med njimi jih je bilo kar 476, ki so bili prijavljeni več kot pet let. 

Med letošnjimi novostmi velja omeniti, da bomo omogočili zaposlitev udeležencev tudi za krajši delovni čas (najmanj 25 ur na teden). 

Z namenom, da bi se izvajalci in naročniki pravočasno dogovorili o pripravi in načinu izvedbe programov javnih del za leto 2017 na lokalni ravni, o zagotavljanju javnega interesa za izvajanje programov in o morebitnem sofinanciranju, objavljamo: 

Po naših območnih službah bomo izvedli sestanke s potencialnimi izvajalci in naročniki programov javnih del, kjer bodo predstavljeni Katalog programov javnih del ter izhodišča in pogoji za izvajanje javnih del za leto 2017. Termine sestankov bomo v prihodnjih dneh objavili na spletni strani.

Za leto 2017 načrtujemo objavo enega javnega povabila za izbor programov javnih del, predvidoma v prvih dneh novembra 2016. Javna dela bodo prihodnje leto prednostno usmerjena na področja socialnega varstva in v vključevanje dolgotrajno brezposelnih z nižjo izobrazbo.

Skip Navigation LinksDomovObvestilaObvestiloNapovedujemo javno povabilo za javna dela 2017

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube