Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Izvedba neformalnega izobraževanja in usposabljanja na daljavo v času razglašene epidemije

Vse izvajalce, ki izvajate programe na podlagi sklenjenih pogodb v skladu s postopki izbora izvajalcev po Zakonu o urejanju trga dela, obveščamo, da smo 27.10.2020 prejeli soglasje pristojnega ministrstva za izvedbo programov na daljavo.

Soglasje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se nanaša na izvajanje programov na daljavo in upravičenost stroškov za:

 • programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja in
 • praktične programe za spodbujanje zaposlovanja – MIC.    

Navedeno soglasje velja za obdobje trajanja izrednih razmer, ko je razglašena epidemija, posledično sprejeti ukrepi za zajezitev širjenja okužbe s koronavirusom COVID-19 pa so neposredno povezani z možnostjo klasične izvedbe programov, kot so delno zaprtje izobraževalnih organizacij, omejeno število oseb, ki se lahko zadržuje v enem prostoru, omejeno prehajanje med občinami ali regijami v Republiki Sloveniji.

Na podlagi pridobljenega soglasja vse izvajalce obveščamo, da se izvedba na daljavo omogoči:

 • za programe, ki so teoretično naravnani, in
 • za praktične programe, ki vsebujejo tudi teoretični del, oziroma
 • za vse programe, kjer je izvedba na daljavo ustrezen ekvivalent klasični izvedbi programa. 

Tako na zavodu za zaposlovanje pred pričetkom izvedbe programa na daljavo od vas kot izvajalcev zahtevamo:

 • posredovanje opisa izvedbe programa na daljavo (organizacija izvedbe on-line, možnost pregleda posnetkov, zagotavljanje in spremljanje prisotnosti udeležencev, zagotavljanje mentorstva ipd.) ter
 • posredovanje izjave o zagotavljanju pogojev izvedbe programa na daljavo.

Izvajalci, ki lahko omogočite izvajanje programa na daljavo, opis izvedbe programa in izjavo posredujete našemu skrbniku pogodbe, ki izda soglasje za izvajanje programa na daljavo.

Za namen dokazovanja upravičenosti stroškov programa se od vas kot izvajalcev zahteva, da:

 • na liste prisotnosti za posameznega udeleženca natančno navedete obdobje izvajanja posameznega programa na daljavo (za to obdobje lista prisotnosti nima podpisa udeleženca), čas oziroma ure prisotnosti posameznika v živo ali čas, predviden za študij gradiva.

  Listi prisotnosti, ki jo enostransko (oziorma delno enostransko) podpišete izvajalci, priložite tudi dokazilo o dejanski izvedbi usposabljanja na daljavo (elektronski izpis udeležencev usposabljanja, seznam prijavljenih, zaslonska slika poteka usposabljanja ipd.).
   
 • pred posredovanjem računa za izvedeno storitev posredujete našemu skrbniku pogodbe tudi izjavo o dejanski, resnični izvedbi programa na daljavo, ki jo podpiše zakoniti zastopnik. 
Skip Navigation LinksDomovObvestilaObvestiloIzvedba neformalnega izobraževanja in usposabljanja na daljavo v času razglašene epidemije

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube