Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Izvajanje začasnih ukrepov pri izdaji delovnih dovoljenj in soglasij k enotnim dovoljenjem

Zaradi obvladovanja širjenja okužbe se izvajajo začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami tudi na področju zaposlovanja in dela tujcev v postopkih izdaje delovnih dovoljenj in soglasij k enotnim dovoljenjem.

Podlaga za izvajanje

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) – ZZUSUDJZ (Uradni list RS, 36/2020)


Poziv za dopolnitev

Rok za predložitev dokazil, v skladu z navedenim zakonom o začasnih ukrepih, ne teče v obdobju trajanja začasnih ukrepov zaradi epidemije koronavirusa. Rok ne teče do prenehanja razlogov za začasne ukrepe, kar ugotovi Vlada RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu RS, vendar najdlje do 1. 7. 2020.


Pouk o pravnem sredstvu

Zoper delovno dovoljenje lahko vlagatelj vloži pritožbo pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v 15 dneh od prejema odločbe. Rok za vložitev pritožbe ne teče v obdobju trajanja začasnih ukrepov zaradi epidemije koronavirusa, do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu RS, vendar najdlje do 1. 7. 2020.

Pritožba se poda pisno ali po elektronski poti pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, Ljubljana, Rožna dolina, Cesta IX/6. Za pritožbo zoper to odločbo v upravni stvari se na podlagi tarifne št. 2 Zakona o upravnih taksah plača taksa v višini taksne tarife za pritožbo.


Prijava pri zavodu za zdravstveno zavarovanje

Rok za prijavo zavezanca ne teče v obdobju trajanja začasnih ukrepov zaradi epidemije koronavirusa, do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu RS, vendar najdlje do 1. 7. 2020. Rok se izteče 8. dan od dneva prenehanja začasnih ukrepov. 


Upravne takse

Rok za plačilo upravne takse ne teče v obdobju trajanja začasnih ukrepov zaradi epidemije koronavirusa, do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu RS, vendar najdlje do 1. 7. 2020.


Vročanje

Ne opravlja se osebno vročanje dokumentov na podlagi 87. člena Zakona o splošnem upravnem postopku. 


Začasni ukrepi pri izdaji delovnih dovoljenj

Skip Navigation LinksDomovObvestilaObvestiloIzvajanje začasnih ukrepov pri izdaji delovnih dovoljenj in soglasij k enotnim dovoljenjem

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube