Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Delodajalci ocenili Zavod z oceno 4,05

V anketni vprašalnik o zadovoljstvu delodajalcev s storitvami Zavoda so bila vključena vsa ključna področja, kjer Zavod sodeluje z delodajalci. Tako splošno zadovoljstvo s storitvami Zavoda kot tudi ocene po OS so višje kot leto prej. Delodajalci so zelo zadovoljni s pisarnami za delodajalce.

Tudi letos smo februarja  izvedli anketo o zadovoljstvu delodajalcev s storitvami Zavoda. Pred začetkom anketiranja je bilo po elektronski poti obveščeno 24 tisoč delodajalcev, ki so v letu 2018 na Zavodu prijavili vsaj eno prosto delovno mesto ali so uporabili ukrep aktivne politike zaposlovanja.  Na elektronsko anketo je odgovorilo 11,4 % oziroma 2.755 delodajalcev. V anketni vprašalnik o zadovoljstvu delodajalcev s storitvami Zavoda so bila vključena vsa ključna področja, kjer Zavod sodeluje z delodajalci. Pri večini vprašanj so anketiranci ocenjevali storitve Zavoda z lestvico ocen od 1 do 5, kjer  je 1 pomenila najnižjo, 5 pa najvišjo oceno storitve.

Splošna ugotovitev letošnje raziskave je, da so ocene, ki jih delodajalci namenjajo Zavodu visoke ter bistveno višje kot v prejšnjih obdobjih. K skupni oceni največ prispevajo svetovalci v pisarnah za delodajalce, saj imajo največ neposrednih povezav z delodajalci. Njihove ocene so med najvišjimi v anketi. Anketiranci visoko ocenjujejo njihovo strokovnost (4,57), pripravljenost za pomoč (4,60). Informacije in odgovori, ki jih dobijo v pisarnah, so razumljivi (4,59), svetovalci so vredni zaupanja (4,56), vljudni in prijazni (4,64) ter se držijo dogovorjenega (4,58). Splošno zadovoljstvo s pisarnami  za delodajalce  se je dvignilo iz povprečne ocene 4,10 v lanskem letu na  letošnjo oceno 4,28. 

Petina anketirancev je v letu 2018 koristila storitve službe za zaposlovanje tujcev. Tudi svetovalci v tej službi so bili deležni visokih ocen (nad 4), so pa delodajalci nekoliko manj zadovoljni z dosegljivostjo svetovalcev v tej službi na telefon ali po mailu (3,62) ter s hitrostjo izvedbe storitve (3,35). 

Naslednji pomemben sklop predstavlja izvedba ukrepov aktivne politike zaposlovanja. V letu 2018 je 40 % vprašanih koristilo ukrepe aktivne politike zaposlovanja. Zanimalo nas je predvsem to, kako delodajalci ocenjujejo delo Zavoda pri izvedbi teh programov. Ugotovili smo, da so delodajalci zadovoljni tako z informacijami o ukrepu kot tudi s pomočjo in sodelovanjem Zavoda pred in med izvajanjem ukrepa. Iz ocen je razvidno le, da bi si želeli nekoliko hitrejšo izvedbo storitve.

Pomembno vlogo pri ugledu Zavoda ima tudi Portal za delodajalce, ki ga Zavod nudi prek svoje spletne strani. Uporaba Portala za delodajalce je v letu 2018 močno narastla. Portal je v tem letu uporabljalo 80 % vprašanih delodajalcev. Največkrat delodajalci uporabijo storitve, kot npr. Objava prostih delovnih mest,  Sporočila o izidu posredovanja in Iskanja kandidatov. Delodajalci so odgovarjali tudi na splošna vprašanja o uporabi portala. Večinoma se strinjajo s trditvami, da jim portal prihrani čas ter da je enostaven za uporabo, nekoliko manj pa, da je povezan v smiselno celoto. Večinoma se počutijo suvereni pri njegovi uporabi.

Za leto 2018 so delodajalci splošno zadovoljstvo s storitvami Zavoda ocenili z oceno 4,05 (v letu 2017 je to bila ocena 3,85). Tudi splošne ocene po naših OS so vse višje kot leto prej, razlike med OS so majhne.  Na osnovi rezultatov ankete lahko zaključimo, da delodajalci Zavod ocenjujejo kot zanesljivega partnerja in eno izmed ključnih institucij na trgu dela.  Zavod bo zato tudi v prihodnje posvečal veliko pozornosti sodelovanju z delodajalci ter razvijal take storitve, ki bodo medsebojno sodelovanje še krepile. 

Skip Navigation LinksDomovObvestilaObvestiloDelodajalci ocenili Zavod z oceno 4,05

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube