Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Delodajalci bolj zadovoljni z našimi storitvami

Ocenili so nas s povprečno oceno 3,9 na lestvici od 1 do 5. Zadovoljni so predvsem z različnimi proaktivnimi dejavnostmi ter s celostno obravnavo. V prihodnje nujno še več pozornosti nameniti razvoju elektronskih storitev.

Februarja smo tako kot vsako leto izvedli anketo o zadovoljstvu delodajalcev z našimi storitvami. Njen namen je ugotoviti, kako so delodajalci zadovoljni s storitvami, ki jih razvijamo zanje, ter kakšni so njihovi predlogi za izboljšave.

Anketiranje je bilo spletno, vabilo pa je bilo poslano na elektronske naslove 18.000 delodajalcev, s katerimi smo sodelovali v letu 2016. V primerjavi s prejšnjimi leti je bilo zaznati bistveno povečanje odzivnosti delodajalcev na vprašalnik, razveseljivo pa je, da se je povečalo tudi njihovo splošno zadovoljstvo z zavodom za zaposlovanje. Na anketo je namreč odgovorilo 35 % povabljenih delodajalcev (v lanskem letu 28 %). Pri večini vprašanj so anketiranci ocenjevali storitve Zavoda z lestvico ocen od 1 do 5 (1 pomeni popolno nestrinjanje s trditvijo, 5 pa popolno strinjanje). 

Pisarne za delodajalce vse bolj cenjene

Delodajalci imajo že nekaj let pisarne na vseh območnih službah Zavoda, ki so namenjene prav njim, to pomeni, da jim na enem mestu ponujamo svetovanje, pomoč ter druge storitve. Te pisarne postajajo med delodajalci čedalje bolj prepoznane in cenjene. Letos je bilo že več kot 90 % delodajalcev z njimi zadovoljnih. Večina jih meni, da so svetovalci strokovni ter na voljo za pomoč in informacije. Moti jih, da zaradi strukturnih neskladij na trgu dela  težko dobijo določene profile delavcev ter da so nekateri iskalci zaposlitve manj motivirani za delo. 

Med storitvami Zavoda delodajalci največkrat uporabijo posredovanje kandidatov na prosta delovna mesta. 82 % vprašanih je s to storitvijo zadovoljnih, 69 % pa je enega ali več posredovanih kandidatov tudi zaposlilo. Dobro ocenjene so tudi druge storitve posredovanja kandidatov. Zlasti manjši delodajalci so uporabili možnosti predstavitve njihovega prostega delovnega mesta v prostorih Zavoda ter soočenja s kandidati. 85 % jih je bilo s to storitvijo zadovoljnih, 61 % delodajalcev pa je na ta način kandidata tudi zaposlilo.

Za večje delodajalce pa je bila bolj privlačna udeležba na zaposlitvenem sejmu, s katero je bilo zadovoljnih 84 % delodajalcev, 55 % pa jih je na sejmu našlo ustreznega kandidata za zaposlitev. Hitre zmenke je uporabilo manj delodajalcev kot lani, je pa 86 % z njimi zadovoljnih, 72 % jih je na takšen način našlo kandidata za zaposlitev.

Delodajalci so zadovoljni tudi z informacijami, ki jih Zavod nudi o ukrepih aktivne politike zaposlovanja. Povprečna ocena dostopnosti do informacij je 4,35, povprečna ocena razumljivosti pa 4,26 – obe sta višji kot lani. Izboljšala se je tudi ocena sodelovanja Zavoda pri pripravi in oddaji ponudbe, nekoliko nižja (še vedno visoka – 4,38) pa je ocena sodelovanja Zavoda med izvajanjem ukrepov.

Več storitev po elektronski poti

Delodajalcem je namenjen tudi naš Portal za delodajalce, prek katerega lahko opravijo določene storitve po elektronski poti in si s tem prihranijo pot na Zavod. Delodajalci so v anketi ocenili, da jim portal prihrani čas ter da je enostaven za uporabo. V komentarjih, ki so jih zapisali, pa so izrazili predvsem željo, da bi lahko v prihodnje opravili še več storitev po elektronski poti.

V zaključku ankete smo preverili tudi zadovoljstvo delodajalcev z Zavodom na splošno. Ugotovili smo, da se jih večina strinja, da jim naši sodelavci pomagajo pri reševanju problemov ter da Zavod redno izpolnjuje dogovorjene aktivnosti in obveznosti. Nekoliko jih moti le delovni čas, v katerem jim je Zavod na voljo. Iz leta v leto narašča delež delodajalcev, ki Zavod vidijo kot pomembnega partnerja pri razreševanju problemov na kadrovskem področju – letos je ta trditev dobila oceno 3,6 (lani  3,5). 

Glede na vse našteto ni presenetljivo, da je letos narasla tudi splošna ocena zadovoljstva delodajalcev do Zavoda: letos so nas tako ocenili s povprečno oceno 3,9 (lani 3,8). Analiza vseh odgovorov, tudi komentarjev, ki so jih zapisali delodajalci, je pokazala, da proaktiven pristop pri delu z delodajalci, zagotavljanje storitev v Pisarnah za  delodajalce, razvoj portala za delodajalce ter druge ciljno usmerjene aktivnosti bistveno prispevajo k povečanju zadovoljstva delodajalcev z našimi storitvami.

Še vedno pa imamo kar nekaj možnosti za izboljšave, predvsem na področju motiviranja in usposabljanja kandidatov, na področju elektronskih storitev ter pri usposabljanju svetovalcev za delo z delodajalci.

Skip Navigation LinksDomovObvestilaObvestiloDelodajalci bolj zadovoljni z našimi storitvami

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube