Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Vzpostavljen Strokovni svet Zavoda v novi sestavi

27. novembra 2012, je bila sklicana konstitutivna seja Strokovnega sveta Zavoda RS za zaposlovanje (Zavod), to pomeni, da je bil izvoljen novi predsednik in podpredsednik tega strokovnega posvetovalnega organa Zavoda, prav tako so se v novi sestavi prvič sešli nekateri novi člani.

Po novem bo naloge predsednika Strokovnega sveta Zavoda za obdobje enega leta opravljal Jože Glazer, dober poznavalec področja trga dela in tudi dolgoletni direktor zavoda za zaposlovanje, podpredsednica pa je mag. Vlasta Stojak, direktorica mariborske območne službe Zavoda. Strokovni svet sestavlja pet priznanih zunanjih strokovnjakov, ki se ukvarjajo s proučevanjem trga dela in dva delavca Zavoda z dolgoletnimi strokovnimi izkušnjami. Strokovni svet daje mnenja, predloge in stališča, povezana z dejavnostjo Zavoda, ki so pomembni za razvoj trga dela, torej za povečanje zaposlenosti in zaposljivosti, kar je v teh nestanovitnih gospodarskih razmerah izrednega pomena. Prav zaradi pomembnosti delovanja Strokovnega sveta v smeri iskanja in podajanja novih rešitev, je bil izdelan tudi okvirni načrt dela tega organa v prihodnje. V letu 2013 naj bi se Strokovni svet sešel predvidoma štirikrat, na sejah pa se bodo obravnavale aktualne teme, tesno povezane z delovanjem Zavoda. Na naslednji seji naj bi bila glavna pozornost posvečena novi finančni perspektivi ter učinkom morebitne nove pokojninske in delovnopravne zakonodaje na delo Zavoda.

Člani Strokovnega sveta so se seznanili tudi z novimi finančnimi okviri za delovanje Zavoda. Konec letošnjega septembra je Zavod namreč prejel informacijo o sredstvih, ki so na voljo za delovanje Zavoda v letu 2013. V primerjavi z letom 2012 ima Zavod za svoje delovanje na voljo znatno manj finančnih sredstev - za skoraj 14 % manj. Največje zmanjšanje predstavljajo materialni stroški v višini skoraj 24 %, sledijo stroški investicij (za skoraj 19 %) in stroški dela (za skoraj 11 %).

V skladu z novimi razpoložljivimi viri je Zavod pripravil načrt dela v okviru novih možnosti, poleg tega so v pripravi tudi različne kombinacije ukrepov, s pomočjo katerih bomo lahko dosegli cilje, ki jih pred nas postavlja Vlada RS. Zavod si bo kljub varčevanju prizadeval zagotoviti oziroma ohraniti približno enako kakovost storitev pri delu z uporabniki kot doslej, to pomeni, da bo potrebno izvesti določeno notranjo reorganizacijo dela in prerazporeditev razpoložljivih kadrovskih virov z namenom optimizirati poslovanje Zavoda. Še večji poudarek bo dan temeljnim procesom Zavoda, kot so aktivnosti posredovanja in vseživljenjske karierne orientacije, izvajanje socialne varnosti, ukrepov aktivne politike zaposlovanja in podobno.
 

Skip Navigation LinksDomovObvestilaObvestiloVzpostavljen Strokovni svet Zavoda v novi sestavi

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube