Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

4. redna seja Sveta Zavoda

Nova predsednica Sveta Zavoda. Letos naše delo zaznamovano z izvajanjem štirih interventnih zakonov.

15. septembra se je na 4. redni seji sešel Svet Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod). Člani so najprej izvolili novega predsednika, saj je Mitja Bobnar, ki je bil dosedanji predsednik tega upravljavskega organa, konec januarja letos prevzel vodenje zavoda za zaposlovanje. Nova predsednica bo tako do konca prihodnjega leta  Mojca Pršina iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

V nadaljevanju so se člani posvetili Letnemu poročilu Zavoda za 2019, ki zajema  poslovno in računovodsko poročilo ter mnenje zunanjega revizorja, in ga tudi sprejeli. Delo Zavoda je bilo na številnih področjih zelo intenzivno, saj smo veliko pozornosti  namenjali krepitvi odnosov z delodajalci, brez katerega ni novega zaposlovanja. To sodelovanje ter predvsem naše strokovno in odzivno delo so pohvalili tudi predstavniki delodajalcev, ki so člani Sveta.  Za povečanje zaposlovanja smo v minulem letu organizirali tudi dva zaposlitvena sejma v Srbiji in druge aktivnosti ter tudi tako skušali zajeziti vedno večja strukturna neskladja na trgu dela. Sicer pa je Zavod  tudi v letu 2019 intenzivno stremel k cilju, da bi z različnimi ukrepi in aktivnostmi povečal delovno aktivnost najbolj ranljivih skupin, predvsem starejših in nižje izobraženih ter dolgotrajno brezposelnih. To pomeni, da smo v čim večji meri storitve prilagodili tem ciljnim skupinam ter krepili delo v kariernih središčih. Tudi zato smo v letu 2019 uspeli zmanjšati število vseh kategorij  brezposelnih. Ob koncu leta je bilo 75.292 oseb prijavljenih pri Zavodu, kar je 4,1 % manj kot konec leta 2018.  V različne programe aktivne politike zaposlovanja je bilo 27.624 vključitev, z njihovo pomočjo pa smo zaposlili 18.615 brezposelnih.  V letu 2019  je bil prav tako velik poudarek namenjen digitalizaciji nekaterih storitev, ki smo jih razvili in s pomočjo katerih želimo čim bolj olajšati naše poslovanje z različnimi ciljnimi skupinami. Naš portal za delodajalce tako denimo uporablja že kar 79,3 odstotka delodajalcev. Sicer pa ta naloga sodi med prednostne tudi v prihodnje.   

Generalni direktor Zavoda Mitja Bobnar je nato Svetu Zavoda predstavil letošnje delo in napovedi za prihodnost. Kot je poudaril, je bilo to leto zaradi razglasitve epidemije pretežno zaznamovano z izvajanjem štirih interventnih ukrepov, ki jih je Vlada RS sprejela, da bi čim bolj omilila negativne posledice za gospodarstvo. »Zaradi novih razmer smo na Zavodu praktično čez noč morali popolnoma spremeniti naš način in obseg delovanja ter  na novo opredeliti ključne naloge, obenem pa tudi ustrezno poskrbeti za varnostne ukrepe tako zaposlenih kot uporabnikov naših storitev." Na tem mestu se je  še enkrat zahvalil sodelavcem za izjemno delo, ki so ga opravili v času epidemije in ga  s srečnostjo in strokovnostjo opravljajo še naprej. Delo na Zavodu smo namreč v veliki meri prilagodili izvajanju interventne zakonodaje, tako da smo nenehno posodabljali Portal za delodajalce in zaledne aplikacije, poleg tega smo vzpostavili nove izmenjave podatkov z različnimi ustanovami, veliko pozornosti pa smo na različne načine namenili tudi obveščanju najširše javnosti. Do sedaj smo tako za  interventne ukrepe s številnimi izplačili (tudi večkrat mesečno) skupaj izplačali približno 280 milijonov evrov, več kot 90 odstotkov vseh vlog je rešenih, veliko dela pa nas čaka še v prihodnje, saj se nekateri ukrepi še izvajajo. V času epidemije smo prejeli tudi skoraj 2 tisoč vlog za začasno denarno nadomestilo. Glede na trenutne razmere predvidevamo, da se bo do konca leta brezposelnost povečala, saj smo od januarja do avgusta v evidenco brezposelnih prijavili skoraj polovico več oseb, brezposelnost pa se je povečala za petino, pri čemer je treba poudariti, da se je v tem istem obdobju kljub negotovim razmeram zaposlilo za 8,3 % več brezposelnih. Zato da bi se čim bolj optimalno spopadali z različnimi izzivi, ki jih prinaša prihodnost, se pripravlja tudi nova petletna strategija, ki pokriva različna področja našega dela.  Glavni cilj vseh naporov in aktivnosti  je na različne načine približati se predvsem  dvema našima glavnima ciljnima skupinama, to so iskalci zaposlitve in delodajalci. 

Člani Sveta Zavoda so potrdili, da Primorska gospodarska zbornica iz Kopra in INAS – Zavod za varstvo italijanskih in slovenskih delavcev iz Nove Gorice izpolnjujeta pogoje za partnerstvo v mreži EURES na področju zagotavljanja podpornih storitev za delavce in delodajalce  v skladu z Uredbo EURES. EURES je namreč že 25 let znamka kakovosti za pošteno mobilnost delovne sile. 

Na koncu se je Svet Zavoda seznanil še z oceno redne delovne uspešnosti za nekdanjo generalno direktorico Zavoda in njeno namestnico za leto 2019, ki pa nima nobenih finančnih učinkov. Ta sledi določbam Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev in je pripravljena na osnovi Letnega in poslovnega poročila za minulo leto.

Skip Navigation LinksDomovObvestilaObvestilo4. redna seja Sveta Zavoda

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube