Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Učinkovitejše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela

Projekt je usmerjen v razvoj ustreznih instrumentov za kakovostno usklajevanje potreb po kadrih in kompetencah, kar bo prispevalo k zmanjševanju strukturnih neskladij na trgu dela in hitrejšemu dostopu brezposelnih do zaposlitve.

Projekt Učinkovitejše usklajevanje ...Namen projekta

Za večjo usklajenost med ponudbo in povpraševanjem ter kakovostno napovedovanje potreb na trgu dela primanjkuje tako ustreznih instrumentov in sodobnih orodij za kvalitetno napovedovanje, kot tudi povezovanja med posameznimi deležniki (javnimi zavodi, gospodarskimi združenji, raziskovalnimi ustanovami, socialnimi partnerji).
 

Zato bo projekt:

Evropski socialni sklad

 • nadgrajeval in razvijal metodologijo prepoznavanja kratkoročnih potreb delodajalcev po znanjih in kompetencah na trgu dela;
 • razvijal kompetenčni model zaposlovanja kot pomembno orodje za učinkovitejše prepoznavanje zaposljivosti brezposelnih in iskalcev zaposlitve ter
 • načrtoval in razvijal načine povezovanja sodobnih komunikacijskih orodij (spletne, mobilne platforme, telefon, osebni kontakt) z aktivnostmi za brezposelne, iskalce zaposlitve in delodajalce. 

Cilji 

 • Razvoj taksonomije kompetenc in vzpostavitev kompetenčnega modela zaposlovanja ter njegove aplikativne uporabe za učinkovitejše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela.
 • Razvoj modela ugotavljanja zlasti kratkoročnih potreb delodajalcev po znanjih, veščinah in kompetencah na trgu dela z izvajanjem Napovednika zaposlovanja.
 • Razvoj večkanalnih storitev, s poudarkom na uporabi sodobnih informacijskih tehnologij, rešitev in storitev v skladu s potrebami in pričakovanji uporabnikov (integracija izvajanja storitev s spletnimi, telefonskimi in mobilnimi storitvenimi platformami).

Ciljna skupina projekta

 • Institucije na trgu dela in druge institucije (npr. SURS, delodajalska združenja, CPI,  Karierni centri pri univerzah, ipd.), ki delujejo na področju trga dela,
 • iskalci zaposlitve in brezposelni,
 • delodajalci.  

Trajanje 

Od 17.6.2016 do 31.10.2022.

Kontaktna oseba 

Vodja projekta Lučka Žižek: lucka.zizek@ess.gov.si.

Vrednost in financiranje projekta 

Za projekt je namenjenih 2.285.500 EUR.

Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) in Republika Slovenija iz slovenskega proračuna (20 %). 

Izvajanje 

Projekt poteka na podlagi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 do 2020:

 • Prednostna os 8 – Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile,
 • Prednostna naložba 8.1 – Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi prek lokalnih pobud za zaposlovanje in spodbujanje mobilnosti delavcev, 
 • Specifični cilj 8.1.2 – Učinkovitejša vseživljenjska karierna orientacija.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji in EU: www.eu-skladi.si

Skip Navigation LinksDomovO ZRSZRazvojni projektiProjekti v izvajanjuProjektUčinkovitejše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube