Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Tehnična podpora Kohezijski sklad – ZRSZ

V okviru projekta vsebinsko in finančno koordiniramo naloge na ravni Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Izvajamo ukrepe za zmanjšanje administrativnega bremena upravičencev in ukrepe za krepitev zmogljivosti upravičencev in izbranih izvajalcev (delodajalcev in brezposelnih) z namenom učinkovitega upravljanja in uporabe skladov.

Cilji in rezultati projekta

Kohezijski skladCilj projekta je zagotovitev pogojev za izvajanje aktivnosti, povezanih z razvojem kadrov v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Predvidene projektne aktivnosti, ki jih bo izvajalo 25 zaposlenih v projektu, so nujne za uspešno in pravilno izvedbo načrtovanih ukrepov in za doseganje ciljev Operativnega programa 2014–2020 na naslednjih prednostnih oseh:

  • 8. Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile,
  • 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine.

Trajanje projekta

Od 1.12.2015 do 30.11.2022.

Kontaktna oseba 

Vodja projekta Simona Breznik: simona.breznik@ess.gov.si.

Vrednost in financiranje projekta 

Vrednost projekta za sedemletno obdobje znaša 4.712.236,75 EUR.

Projekt financirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada (85 %) in Republika Slovenija iz slovenskega proračuna (15 %). 

Izvajanje projekta

Projekt poteka na podlagi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 do 2020:

  • Prednostna os 12.1 – Tehnična podpora KS,
  • Prednostna naložba 12.1 – Tehnična podpora KS.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji in EU: www.eu-skladi.si

Skip Navigation LinksDomovO ZRSZRazvojni projektiProjekti v izvajanjuProjektTehnična podpora Kohezijski sklad – ZRSZ

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube