Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola

Osnovni namen projekta je zmanjšati čezmerno pitje alkohola in njegove negativne učinke na zdravje ljudi ter vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola pri vključenih deležnikih.

Na ZRSZ od leta 2018 sodelujemo v projektu SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola: Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci. 
 

Ciljna skupina 

Ključna ciljna skupina projekta so odrasle osebe, ki tvegano in škodljivo pijejo alkohol, oziroma člani skupnosti, ki so izpostavljeni negativnim učinkom svojega čezmernega pitja alkohola ali čezmernega pitja alkohola drugih.
 

Cilji projekta

Interdisciplinarni pristop predpostavlja sodelovanje deležnikov iz zdravstvenega in socialnega sektorja, nevladnih organizacij (NVO) in medijev ter nekaterih drugih deležnikov, katerih področja dela oziroma programi obravnavajo ranljive populacijske skupine in katerih cilji vključujejo zmanjševanje socialne neenakosti in neenakosti v zdravju prebivalcev Slovenije.

Strateški cilji:

 • Krepiti obstoječe in izgraditi nove kapacitete za obravnavo tveganega in škodljivega pitja alkohola na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.
 • Razviti, usposabljati za in pilotno izvesti pristop individualne obravnave v skupnosti.
 • Osveščati in usposobiti novinarje za odgovorno poročanje o alkoholu v množičnih medijih.
 • Osveščati splošno in strokovne javnosti o alkoholni problematiki.
 • Vzpostaviti protokole obravnave tveganega in škodljivega pitja alkohola znotraj poklicev ter povezovanje in sodelovanje med poklici.
 • Predlagati vzpostavitev pristopa na sistemski ravni. 


Partnerstvo

Projekt izvaja NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Na ZRSZ smo v projekt vključeni z izvajanjem usmerjevalnih aktivnosti, kot so:

 • sistematično in proaktivno informiranje uporabnikov o virih pomoči,
 • diseminacija gradiv, ki ozaveščajo o alkoholni problematiki,
 • aktivna udeležba na dogodkih na lokalni ravni in
 • sodelovanje svetovalcev pri motiviranju uporabnikov za udeležbo na delavnicah o zdravem življenjskem slogu.
   

Nacionalni inštitut za javno zdravjeSkupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola     Evropski socialni sklad
 

Trajanje projekta

Od junija 2017 do konca oktobra 2020.


Financiranje

V okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 s financiranjem Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada (80 %) in Republike Slovenije (20 %).


Kontaktna oseba

ZRSZ: Sanja Belec, sanja.belec@ess.gov.si.
 

Več informacij

Na spletni strani projekta SOPA: www.sopa.si.

Skip Navigation LinksDomovO ZRSZRazvojni projektiProjekti v izvajanjuProjektSOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube