Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Razvoj storitev za pospeševanje transnacionalne mobilnosti delovne sile – EURES

Projekt je namenjen učinkovitemu svetovanju za transnacionalno mobilnost delovne sile, zlasti mladih, v okviru storitev EURES.

Projekt bo omogočil:

 • osredotočenost na uporabnike storitev z zagotavljanem hitrih in kakovostnih (digitalnih) storitev EURES, 
 • povezovanje institucij na trgu dela z namenom usklajevanja ponudbe in povpraševanja (partnersko sodelovanje EURES na nacionalni in evropski ravni), 
 • transparentnost (dostopnost prostih delovnih mest na portalu EURES) ter
 • krepitev strokovnosti svetovalcev EURES (usposabljanje).
   

EURES                 Kohezijska politika Slovenija
 

Cilji projekta so:

 • Vzpostavitev in delovanje EURES-ovega Nacionalnega urada za usklajevanje ter Kontaktne točke za spodbujanje enakega obravnavanja delavcev Unije, v skladu z zakonodajo EU (Uredbo 2016/589 in Direktivo 2014/54/EU).
 • Razvoj vsebin in izvajanje storitev EURES po različnih komunikacijskih kanalih, kar vključuje tudi implementacijo sistema izmenjave in zagotavljanja podatkov o prostih delovnih mestih in CV-jih, v skladu s standardi Evropske komisije.
 • Razvoj in izvajanje usposabljanja s področja EURES-a za zaposlene na slovenskem zavodu za zaposlovanje in pri partnerjih, kot jih opredeljuje Uredba EU 2016/589.
 • Spremljanje zadovoljstva uporabnikov storitev EURES in zagotavljanje raziskav o trgu dela ter uresničevanju pravic delavcev EU.
 • Razvoj in izvedba nacionalne Sheme mobilnosti, s ciljem vključitve 240 mladih do 35. leta, ki niso vključeni v izobraževanje, zaposlitev ali usposabljanje (skrajšano NEET: Not in Education, Employment or Training), v aktivnosti pridobivanja delovnih izkušenj v tujini. 

Projekt uresničuje cilje Strategije Zavoda RS za zaposlovanje do leta 2020 in bo posredno, s širjenjem ponudbe prostih delovnih mest na širšem območju trga dela EU, z razvojem storitev in z novimi orodji za njihovo izvajanje, prispeval k zmanjševanju stopnje registrirane brezposelnosti, zlasti (bolj mobilnih) mladih. 

Z izvedbo nacionalne Sheme mobilnosti, ki podpira mobilnost ciljne skupine NEET (Not in Education, Employment or Training – mladi do 35. leta, ki niso vključeni v izobraževanje, zaposlitev ali usposabljanje), bo posebna pozornost namenjena vključevanju dolgotrajno brezposelnih, ki sodijo v ciljno skupino NEET.

Eures

 

Ciljne skupine projekta

 • Svetovalci slovenskega EURES-a, ki deluje v okviru zavoda za zaposlovanje,
 • iskalci zaposlitve v tujini in brezposelni, zlasti mladi.
   

Trajanje projekta

Od decembra 2016 do oktobra 2022.
 

Kontaktna oseba

Vodja projekta Valerija Okorn: valerija.okorn@ess.gov.si.
 

Vrednost in financiranje 

Projekt v skupni vrednosti 7.803.000 EUR financirata: 

 • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) in 
 • Republika Slovenija iz slovenskega proračuna (20 %). 
   

Izvajanje   

Projekt poteka na podlagi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 do 2020:

 • Prednostna os 8 – Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile,
 • Prednostna naložba 8.1 – Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi prek lokalnih pobud za zaposlovanje in spodbujanje mobilnosti delavcev, 
 • Specifični cilj 3 – Učinkovito svetovanje za transnacionalno mobilnost delovne sile, zlasti mladih, preko storitev EURES.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji in EU: www.eu-skladi.si

 

Skip Navigation LinksDomovO ZRSZRazvojni projektiProjekti v izvajanjuProjektRazvoj storitev za pospeševanje transnacionalne mobilnosti delovne sile – EURES

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube