Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Odpravljanje neskladij pri iskanih poklicih na trgu dela

Namen projekta, ki sodi v okvir izvajanja Strategije lokalnega razvoja LAS V objemu sonca, je razvijati podjetnost za dvig zaposljivosti v vključenih urbanih središčih s pomočjo interesnega povezovanja in razvoja partnerstev.

Ozadje projekta:

V zadnjih dveh desetletjih in pol prihaja do razhajanja med izobraževalnim sistemom, potrebami delodajalcev in ponudbo na trgu dela. Veliko mladih po končanem šolanju na kateri koli ravni (poklicni, srednješolski, visokošolski ali univerzitetni) ne najde zaposlitve za svoj poklic, za vključevanje v proces samozaposlitve pa jim primanjkuje praktičnih znanj. Na drugi strani pa delodajalci ne najdejo ustreznih kadrov za deficitarne poklice, saj jih na trgu dela primanjkuje.  

Poleg veselja in želje po določenem poklicu je namreč pomembna tudi zaposljivost v poklicu in njegova perspektivnost v obdobju, ko bo posameznik vstopil na trg dela.
 

Cilji in pričakovani rezultati:

Glavni cilj projekta je izboljšanje rezultatov poslovanja podjetij z zagotavljanjem ustreznih kadrov, kar bo omogočilo podjetjem razvoj novih produktov in storitev ter širitev na nove trge in na nove ciljne skupine, s tem pa dolgoročno tudi izboljšanje stanja v okolju.

Projekt bo prispeval k zmanjševanju razhajanj med izobraževalnim sistemom, potrebami delodajalcev in ponudbo na trgu dela. 

Projekt uveljavlja inovativni pristop pri oblikovanju partnerstev za prepoznavanje potreb delodajalcev in izvedbo delavnic s pomočjo filmov o deficitarnih poklicih.
 

Ciljne skupine:

Projekt je namenjen:

 • mladim v poklicnem, srednješolskem, visokošolskem ali univerzitetnem izobraževanju,
 • brezposelnim in
 • delodajalcem.
   

Projektne aktivnosti:

 • Vzpostavitev inovativnega razvojnega partnerstva podpornih institucij,
 • analiza potreb po iskanih kadrih na trgu dela,
 • izdelava kratkih izobraževalnih filmov,
 • izvedba delavnic in svetovanj z uporabo promocijskih filmov.

Partnerji projekta bodo analizirali potrebe delodajalcev po kadrih na trgu dela. Rezultati analize bodo pokazali, kateri kadri so tisti, ki jih delodajalci najbolj potrebujejo.

Rezultati ankete na trgu dela

V skladu s tem bodo posneti štirje filmi, ki bodo predstavljali deficitarne poklice. Uporabljeni bodo kot dodatno gradivo na delavnicah pri promociji iskanih poklicev med mladimi v osnovnih in srednjih šolah ter pri spodbujanju uresničevanja podjetniških idej v smislu izbire poklica in načrtovanja karierne poti.

Na delavnicah za brezposelne se bo udeležence spodbujalo za prešolanje ali za pridobitev dodatnih funkcionalnih strokovnih znanj, ki jih potrebujejo delodajalci. Projekt bo svetovalcem Zavoda RS za zaposlovanje na Območni službi Nova Gorica v pomoč pri uvajanju modela za usmerjanje v prilagoditev usposabljanja za iskane poklice.

V okviru projekta bodo organizirane tudi delavnice, namenjene staršem otrok, ki se odločajo za karierno pot.
 

Trajanje projekta:

Od 1.9.2019 do 30.5.2021.
 

Vrednost in financiranje:

Za projekt, ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 85 % (40.605,79 EUR), je namenjenih skupaj 51.207,99 EUR; delež projektnega partnerja ZRSZ (Območna služba Nova Gorica) znaša 8.720,00 EUR.

Evropski sklad za regionalni razvoj   LAS
 

Partnerstvo:

Nosilec projekta je Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica.

Drugi partnerji so:

 • Regionalna razvojna agencija Severne Primorske, d. o. o., Nova Gorica,
 • Gospodarska zbornica Slovenije, Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica,
 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Nova Gorica,
 • VIDEO PRO, Videoprodukcija in marketing, d. o. o.,
 • Kadrovsko društvo severne Primorske.
   

Povezave:

Skip Navigation LinksDomovO ZRSZRazvojni projektiProjekti v izvajanjuProjektOdpravljanje neskladij pri iskanih poklicih na trgu dela

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube