Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Krepitev svetovalnega dela z mladimi na ZRSZ

Projekt je usmerjen v krepitev svetovalnega dela z mladimi in povečanje dostopnosti naših storitev v skladu s programom Jamstvo za mlade, katerega ključni cilji so izboljšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev, hitrejša aktivacija mladih brezposelnih in zmanjšanje njihove brezposelnosti.

Evropski socialni sklad

Namen projekta

Z zaposlitvijo in usposabljanjem svetovalcev za mlade bomo na Zavodu prispevali k opolnomočenju mladih za vodenje lastne kariere. Namen je tudi učinkovitejša implementacija Jamstva za mlade, saj bodo svetovalci kmalu po nastanku brezposelnosti prepoznavali potrebe mladih in temu prilagajali aktivnosti in ponudbe. 

Cilji 

  • Zagotavljanje kvalitetnih storitev Zavoda in podpora učinkoviti in hitri aktivaciji mladih po prehodu v brezposelnost.
  • Povečanje usposobljenosti svetovalcev za delo z mladimi.
  • Razvoj in uporaba bolj inovativnih pristopov pri reševanju problema brezposelnosti mladih
    (npr. z uporabo sodobnejših kanalov komuniciranja in razvitih pripomočkov za vodenje kariere, s poglobljenim kariernim svetovanjem, z individualiziranimi ukrepi in storitvami, ki so prilagojene potrebam trga dela, z neposrednimi stiki z delodajalci, s sodelovanjem z nevladnimi organizacijami ter z drugimi pobudami v lokalnem okolju ipd.).

Ciljna skupina projekta

Mladi iskalci zaposlitve in brezposelni do 29. leta starosti. 

Krepitev svetovalnega dela z mladimi

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktna oseba

Vodja projekta Barbara Gogala: barbara.gogala@ess.gov.si.

Financiranje projekta

Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) in Republika Slovenija iz slovenskega proračuna (20 %). 

Izvajanje projekta

Projekt poteka na podlagi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 do 2020:

  • Prednostna os 8 – Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile,
  • Prednostna naložba 8.2 – Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja Jamstva za mlade, 
  • Specifični cilj 8.2.1 – Znižanje brezposelnosti mladih.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji in EU: www.eu-skladi.si

Skip Navigation LinksDomovO ZRSZRazvojni projektiProjekti v izvajanjuProjektKrepitev svetovalnega dela z mladimi na ZRSZ

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube