Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Izvajanje storitev za brezposelne, druge iskalce zaposlitve in delodajalce

Projekt je usmerjen v dvig kakovosti in povečanje dostopnosti storitev Zavoda, kar bo po eni strani prispevalo k večji zaposljivosti uporabnikov storitev, po drugi strani pa k večji učinkovitosti in intenzivnosti sodelovanja z njimi.

Namen projekta

Dvig kakovosti svetovalnih procesov in povečanje dostopnosti storitev Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) uporabnikom storitev.

To bo prispevalo:Evropski socialni sklad

 • k večji zaposljivosti brezposelnih in iskalcev zaposlitve, ki so prijavljeni pri ZRSZ, kot tudi 
 • k večji učinkovitosti pri izvajanju javnih storitev in intenzivnosti sodelovanja z uporabniki storitev ter
 • k zagotavljanju podpore delodajalcem pri usklajevanju ponudbe in povpraševanja na trgu dela.

Cilji 

 • Razvoj individualne in poglobljene obravnave glede na specifične potrebe ciljnih skupin.
 • Povečanje usposobljenosti zaposlenih v projektu za dvig kompetenc na področju inovativnih pristopov dela z brezposelnimi in delodajalci.
 • Zagotovitev podpore delodajalcem pri usklajevanju ponudbe in povpraševanja na trgu dela.
 • Vzpostavitev in delovanje centralne pisarne za delodajalce. 
 • Razvoj in uporaba bolj inovativnih pristopov pri reševanju problema brezposelnosti.
 • Spodbujanje uporabe sodobnih pripomočkov za vodenje kariere in drugih elektronskih storitev.
 • Izvajanje storitev informiranja in svetovanja z uporabo novih, sodobnih komunikacijskih kanalov.
 • Promocija družbeno odgovornega zaposlovanja.

Pričakovani rezultati 

 • Povprečno število posvetovanj na svetovalca: 2.052.
 • Vzpostavljena centralna pisarna za delodajalce.
 • 60 obiskov delodajalcev za namene promocije centralne pisarne za delodajalce.
 • Izdelan dokument Standardi in pristopi za delo z delodajalci, agencijami in drugimi akterji na trgu dela.
 • Kreiranje treh novih storitev za delodajalce.
 • Povečanje števila novih delodajalcev z več poslovnimi enotami, ki sodelujejo z ZRSZ, do konca projekta za 10 %.
 • Izvajanje večkanalnih storitev: 85.000 stikov na leto.
 • Vzpostavljena baza znanja za zunanje uporabnike storitev ZRSZ.
 • Vzpostavljeni dve novi večkanalni storitvi.

Ciljna skupina projekta

 • Brezposelni,
 • iskalci zaposlitve in
 • delodajalci.

Izvajanje storitev za brezposelne, druge iskalce zaposlitve in delodajalce

 

 

 

 

 

Trajanje projekta

Od 14.12.2015 do 30.11.2022.

Kontaktna oseba 

Vodja projekta Sabrina Urnaut: sabrina.urnaut@ess.gov.si.

Vrednost in financiranje projekta 

Za projekt je namenjenih 15.857.591,02 EUR. 

Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) in Republika Slovenija iz slovenskega proračuna (20 %). 

Izvajanje projekta

Projekt poteka na podlagi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 do 2020:

 • Prednostna os 8 – Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile,
 • Prednostna naložba 8.1 – Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi prek lokalnih pobud za zaposlovanje in spodbujanje mobilnosti delavcev, 
 • Specifični cilj 8.1.2 – Učinkovitejša vseživljenjska karierna orientacija.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji in EU: www.eu-skladi.si

Skip Navigation LinksDomovO ZRSZRazvojni projektiProjekti v izvajanjuProjektIzvajanje storitev za brezposelne, druge iskalce zaposlitve in delodajalce

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube