Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

VKO NKT – Razvoj storitev vseživljenjske karierne orientacije in krepitev Nacionalne koordinacijske točke za VKO


VKO-NKT

Enotno in kakovostno izvajanje storitev vseživljenjske karierne orientacije

Ključna naloga projekta je povezovanje vseh akterjev na področju VKO (vseživljenjske karierne orientacije) z zagotavljanjem administrativne in strokovne podpore Strokovni skupini za VKO in izvajanjem aktivnosti, kot so izobraževanje izvajalcev VKO, razvoj pripomočkov VKO in usposabljanje za njihovo uporabo, skrb za standarde kakovosti ter promocija VKO.
 


Aktualno in napovednik izobraževanj

Najava usposabljanja za karierne svetovalce – MUKS

V šolskem letu 2017/18 načrtujemo izvedbo modularnega usposabljanja za karierne svetovalce (MUKS) s področja vseživljenjske karierne orientacije (VKO), ki bo potekalo od septembra 2017 do junija 2018.

Namenjeno je vsem kariernim svetovalcem, ki delate na področju izobraževanja, zaposlovanja, v kadrovskih službah, nevladnih organizacijah ipd. in se ukvarjate s kariernim svetovanjem oziroma pomagate strankam pri načrtovanju in vodenju kariere. Pogoj za vključitev je 7. raven izobrazbe (druga bolonjska stopnja, univerzitetna izobrazba).

Preliminarne prijave, s katerimi želimo organizacijsko približati usposabljanje vašim potrebam, zbiramo do 15. maja 2017. Prijavite se tako, da izpolnite spodnji prijavni obrazec, ga skenirate in pošljete po elektronski pošti na naslov: kristina.stibilj@ess.gov.si.

Če bomo prejeli več prijav, kot je prostih mest, si pridržujemo pravico izbora, s katerim bomo zagotovili vključenost svetovalcev z različnih področij.

Usposabljanje je za vse udeležence brezplačno.

Prijavni obrazec

Več o usposabljanju


O projektu

Namen projekta Razvoj storitev vseživljenjske karierne orientacije in nadaljnja krepitev Nacionalne koordinacijske točke za vseživljenjsko karierno orientacijo (VKO NKT) je sistemska podpora razvoju VKO in enotno izvajanje VKO na nacionalnem nivoju.

 

1. Cilji in naloge projekta

Projekt bo s sistemskim pristopom k razvoju VKO prispeval k večji usposobljenosti institucij, ki delujejo na tem področju, in s tem k večanju dostopnosti storitev za posameznike.

Naloge:

 • Skrb za sistemsko delovanje VKO, vključno s krepitvijo stroke,
 • razvoj pripomočkov VKO, predvsem za šolsko mladino, in usposabljanje za njihovo uporabo,
 • zagotavljanje kakovosti VKO,
 • izobraževanje kariernih svetovalcev, zaposlenih v različnih organizacijah,
 • promocija in ozaveščanje strokovne javnosti in posameznikov o pomenu VKO. 
   

2. Ciljne skupine

 • Institucije na trgu dela in
 • druge institucije, ki delujejo na področju VKO:
  Zavod RS za zaposlovanje, Zavod RS za šolstvo, Andragoški center Slovenije, Center za poklicno izobraževanje, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, kadrovske službe v podjetjih, NVO, karierni centri za študente, osnovne in srednje šole, izvajalci programov VKO in ministrstva, ki skrbijo za sistemsko umeščanje VKO.
   

3. Trajanje projekta

Od 13. 6. 2016 do 31. 10. 2022.
 

4. Kontaktna oseba

Vodja projekta Barbara Gregorič Brezavšček: barbara.gregoricbrezavscek@ess.gov.si.
 

5. Vrednost, financiranje in izvajanje projekta 

Projekt poteka na podlagi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 do 2020:

 • Prednostna os 8 – Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile,
 • Prednostna naložba 8.1 – Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi prek lokalnih pobud za zaposlovanje in spodbujanje mobilnosti delavcev, 
 • Specifični cilj 8.1.2 – Učinkovitejša vseživljenjska karierna orientacija.

Za projekt je namenjenih 3,49 milijona EUR. Financirata ga Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) in Republika Slovenija iz slovenskega proračuna (20 %). 

Več informacij o kohezijski politiki EU: www.eu-skladi.si

Projekt VKO NKT


Projekt Razvoj storitev vseživljenjske karierne orientacije in nadaljnja krepitev Nacionalne koordinacijske točke za vseživljenjsko karierno orientacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Poglejte si več o kohezijski politiki EU.


ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube