Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Viri

Ur. Govekar, F., Zarnik, M. 1905: Ljubljana po potresu. Tiskarna Dragotin Hribar. Ljubljana.

Zapisniki sej Upravnega odbora Javne borze dela v Ljubljani iz leta 1932 in 1940.

Slovenčev koledar za leto 1943. Konzorcij Slovenca, Slovenskega doma in Domoljuba. Ljudska tiskarna.

Razna letna poročila zavoda za leta od leta 1951 do 1982.

Arsenov, S. 1987: Razvoj službe zapošljavanja u Jugoslaviji od oslobodženja do danas. V: Zapošljavanje i udruženi rad. Zagreb. Št.3.

Radovan, A. 1967: Brezposelnost in zaposlovanje na območju SRS. Raziskovalna naloga. Institut za javno upravo in delovna razmerja. Ljubljana.

Svetek, L. 1952: Posredovanje dela in materialna oskrba začasno nezaposlenih oseb. Ljubljana.

Letna poročila Komunalnega zavoda za zaposlovanje Ljubljana, Zveze skupnosti za zaposlovanje SRS in Republiškega zavoda za zaposlovanje.

Omerzu, B. 1975: Zaposlovanje tujih državljanov v naših organizacijah združenega dela. Glasilo Občan in delo.

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti od leta 1978 do 1998.

Revija "Delo in kadri".

Kresal, F. 1998: Zgodovina socialne in gospodarske politike v Sloveniji od liberalizma do druge svetovne vojne. Cankarjeva založba. Ljubljana.

Kresal, F. 1974: Oris gospodarskega razvoja Slovenije in ekonomski položaj delavstva 1918-1941. V: Delavsko gibanje v Sloveniji: 1918-1941. Center za obveščanje in propagando pri RK ZMS. Ljubljana.

1994: Zaposlovanje - Približevanje Evropi. Knjižna zbirka Teorija in praksa. FDV. Ljubljana.

1992: Zaposlovanje, Perspektive, Priložnosti tveganja. Zbornik. Znanstveno in politično središče. Ljubljana.

Bubnov-Škoberne, A. 1997: Pravni vidiki socialne varnosti za brezposelne. ČZP. Uradni list RS. Ljubljana.

2000: Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leto 2000 in 2001. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Vlada Republike Slovenije. Ljubljana.

2001: Poročevalec Državnega zbora Slovenije. Ljubljana. 19. 3. 2001. Letnik XXVII, št. 21.

Predlog strateških ciljev razvoja trga dela do leta 2006, politike zaposlovanja in programov za njeno uresničevanje.

Antončič, V., Drobnič, S., Rus, V., Svetlik, I. 1984 : Tokovi zaposlovanja. Moderna organizacija. Kranj.

Skip Navigation LinksDomovO ZRSZPredstavitevZgodovinaliteratura

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube