Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Od začetkov do leta 1918

V času Avstro-Ogrske monarhije

Minilo je sto let od začetkov javne službe za zaposlovanje v naših krajih. V Ljubljani je 1. januarja 1900 začela delovati Mestna posredovalnica za delo.

Začetki posredovanja dela v Ljubljani segajo v čas pred potresom, to je pred leto 1895. Takrat posredovalnice dela niso bile pod okriljem države in niso služile svojemu namenu, saj so v večini primerov svoje stranke izkoriščale. Prav zato so države tedanje Evrope posegle na to področje z ustanavljanjem javnih posredovalnic za delo. Vse te posredovalnice so se zelo obnesle z vidika gospodarstva in sociale in bile v pomoč ljudem.

Prav potres je bil tisti, ki je ljubljanski občinski svet opozoril, da bi bila tudi v Ljubljani potrebna in koristna posredovalnica za delo. Mestni magistrat je sestavil statut in opravilni red, občinski svet pa je na javni seji 8. novembra 1899. leta sklenil, da se ustanovi Mestna posredovalnica za delo.

Pri odpiranju Mestne posredovalnice za delo so bili najbolj pozorni na to, da bodo prostori čimbolj dostopni strankam. Zaradi tega so bili v pritličju Magistrata v centru mesta.

Usluge, ki jih je posredovalnica nudila, pa niso bile zastonj, saj so morali tako delodajalci kot delojemalci plačevati pristojbino. Delovanje posredovalnice je bilo že na začetku uspešno, saj so se pri njej velikem številu oglašali delodajalci in delojemalci, od slednjih predvsem hišni posli in gostilniški uslužbenci. Svoje delovanje pa so že prvo leto razširile še na posredovanje dijaških stanovanj in drugo leto na splošno posredovanje stanovanj v Ljubljani ter letoviških stanovanj po vsej Kranjski deželi. Tako so s posredovanjem dela in stanovanj rešile okoli 6.000 oglasov letno. Večja podjetja ter obrtniki so usluge posredovalnic malo uporabljali. Prav tako ni bilo uspešno posredovanje vajencev. Starostna struktura delojemalcev je bila vsaj za pol nižja kot danes. V poprečju so bili stari od 20 do 24 let in v večini primerov samski. Največ delodajalcev v okviru Kranjske dežele je oglaševalo z Dolenjske, manj z Gorenjske in najmanj z Notranjske. Izven Kranjske dežele pa je največ zaposlovala Spodnja Štajerska. Po narodnosti so bili iskalci dela pretežno Slovenci, zelo malo pa drugih narodnosti. Zaradi hitrejšega posredovanja dela je bila Mestna posredovalnica za delo povezana z državnim ljubljanskim telefonskim omrežjem.

Mestna posredovalnica za delo je morala oddajati tedenska poročila, ki so bila objavljena tudi v dnevnikih. Mesečna poročila o posredovanem delu in o gibanju na trgu delovne sile pa so pošiljali na Cesarsko kraljevi delavski statistični urad pri Cesarsko kraljevem trgovskem ministrstvu na Dunaju. Ta poročila so bila objavljena v reviji "Socialni pregled" in v poročilih "Posredovanje dela in trg dela". Za te namene je Mestna posredovalnica za delo dobila od trgovskega ministrstva 300 kron letne subvencije.

Zaradi enotnega dela in organizacije avstrijskih splošnih posredovalnic dela je Cesarsko kraljevi statistični urad na Dunaju izvajal ankete, ki niso bile pisne, ampak je Mestno posredovalnico za delo zastopal odposlanec kot anketni informator.

Največji uspeh teh anket je bila ustanovitev Državne zveze vseh splošnih zavodov za posredovanje dela v Avstriji. Članica te zveze je bila tudi Mestna posredovalnica za delo in stanovanja v Ljubljani.

Skip Navigation LinksDomovO ZRSZPredstavitevZgodovina1900 do 1918

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube