Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zgodovina

Začetki javne službe za zaposlovanje segajo v leto 1900. Takrat je začela v Ljubljani prvič delovati Mestna posredovalnica za delo. Z leti se je delovanje posredovalnice širilo, ustanavljale so se številne podružnice, ime se je večkrat spreminjalo, spreminjale so se tudi ustanove, pod okriljem katerih se je razvijala dejavnost posredovanja zaposlitev in se širila še na druga področja. Leta 1960 je nov zakon o zaposlovanju poveril opravljanje te službe Zavodom za zaposlovanje delavcev. Zavodi so bili ustanovljeni za eno ali več občin.

V letu 1990 se je na podlagi Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije organizacija področja zaposlovanja bistveno spremenila. Republiški zavod za zaposlovanje je postal organ v sestavi Republiškega komiteja za delo. Dve leti kasneje je Republiški zavod za zaposlovanje deloval kot organ v sestavi Ministrstva za delo, od maja 1992 dalje pa kot samostojni javni zavod s statusom pravne osebe. S spremembo Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki je stopil v veljavo leta 1998, se je Republiški zavod za zaposlovanje preimenoval v Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, njegove Območne enote pa v Območne službe. 

Ob stoletnici javne službe za zaposlovanje je maja 2001 Zavodova območna služba Ljubljana izdala posebno publikacijo Sto let javne službe za zaposlovanje na Slovenskem avtorice Ivanke Gantar. Ta predstavlja sistematični pregled delovanja službe za zaposlovanje od začetkov do danes, predvsem pa dokazuje, da je razvoj službe za zaposlovanje na naših tleh že od nekdaj sledil smernicam v Evropi in svetu.

 VSEBINA

SPREMNA BESEDA ALI ZGODOVINI ZAPOSLOVANJA NA POT


PREGLED ZGODOVINE ORGANIZIRANEGA ZAPOSLOVANJA NA SLOVENSKEM:

OD ZAČETKOV DO LETA 1918 - V ČASU AVSTRO-OGRSKE MONARHIJE


ZAPOSLOVANJE V KRALJEVINI SHS IN KRALJEVINI JUGOSLAVIJI


BORZA DELA MED OKUPACIJO


OD OSVOBODITVE DO LETA 1954


OD POSREDOVALNIC ZA DELO DO ZAPOSLOVALNIC - OD LETA 1954 DO 1960


ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE - OD LETA 1960 DO 1974


SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI - OD LETA 1974 DO 1990


OD OSAMOSVAJANJA SLOVENIJE DALJE - OD LETA 1990 DO DANES


SLOVENIJA IN NEKATERI POUDARKI IZ MEDNARODNE UREDITVE ZAPOSLOVANJA


POVZETEK


LITERATURA

Skip Navigation LinksDomovO ZRSZPredstavitevZgodovina

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube