Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zaposlovanje in iskanje zaposlitve

Objava prostih delovnih mest

Prenovljeni Zakon o urejanju trga dela odpravlja obvezno prijavo prostega delovnega mesta pri Zavodu. V skladu z novim Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR) pa še naprej ostaja obvezna javna objava prostega delovnega mesta, za katero šteje tudi objava, ki jo zagotovi Zavod.

Tako lahko delodajalci še naprej brezplačno objavljajo prosta delovna mesta pri Zavodu.

Pri tem ZUTD-A določa, da morajo delodajalci iz javnega sektorja ali gospodarske družbe v večinski državni lasti obvezno objaviti prosto delovno mesto pri Zavodu.

Če delodajalci želijo, da za javno objavo poskrbi Zavod in/ali da jim posreduje kandidate, to sporočijo Zavodu. Način sporočanja podatkov o prostih delovnih mestih ostaja nespremenjen do sprejema novega pravilnika na tem področju.

To pomeni, da delodajalci lahko uporabijo Portal za deldajalce ali Obrazec 0,48, ki ga natisnejo in izpolnijo v dveh izvodih ter osebno oddajo na uradu za delo ali pošljejo po pošti.

Poudariti velja, da Zavod lahko odkloni javno objavo prostega delovnega mesta, če to ni v skladu z Zakonom o urejanju trga dela, predpisi o delovnih razmerjih, predpisi o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ali če obstajajo okoliščine, ki kažejo, da namen ni zaposlitev pri delodajalcu.

 

Prijava delavcev v odpovednem roku

Po novem se v evidenco iskalcev zaposlitve pri Zavodu prijavijo delavci v času odpovednega roka, po odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti, če jim delodajalci niso ponudili sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi po Zakonu o delovnih razmerjih.

Pri Zavodu se prijavijo najkasneje v treh delovnih dneh po vročeni odpovedi pogodbe o zaposlitvi, zaradi pridobivanja informacij o trgu dela in zaposlovanju ter pomoči pri iskanju zaposlitve in povečanju zaposlitvenih možnosti.

Po novem Zakonu o delovnih razmerjih mora delodajalec omogočiti takšnemu delavcu v odpovednem roku odsotnost z dela najmanj en dan na teden zaradi uveljavljanja pomoči pri iskanju zaposlitve (vključevanje v ukrepe trga dela).

Takšnemu delavcu se za čas njegove odsotnosti z dela zaradi uveljavljanja pomoči pri iskanju zaposlitve skrajša trajanje denarnega nadomestila v prvem mesecu upravičenosti.

Vse to velja tudi, če se delavec kljub odobreni odsotnosti z dela ne prijavi pri Zavodu oziroma če se prijavi, vendar ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti iz zaposlitvenega načrta.

Za čas odsotnosti z dela se delodajalcu povrne izplačano nadomestilo stroška delavčeve bruto plače.

Podatke o odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnih razlogov in razloga nesposobnosti ter višini nadomestila bruto plače za iskanje nove zaposlitve bodo delodajalci posredovali Zavodu s pomočjo Portala za delodajalce.

 

Prenehanje vodenja v evidenci brezposelnih in iskalcev zaposlitve

Po novem se brezposelni prenehajo voditi v evidenci brezposelnih po uradni dolžnosti z dnem, ko nastane razlog za prenehanje vodenja. Doslej je veljalo prenehanje vodenja v evidenci brezposelnih z dnem, ko je bil ugotovljen obstoj razloga po podatkih iz uradnih evidenc.

Ravno tako se po novem osebe, ki se prenehajo voditi v evidenci brezposelnih, lahko znova prijavijo pri Zavodu po 6 mesecih od prenehanja vodenja v evidenci, in ne več po 6 mesecih od dokončnosti odločbe, ki jim je bila izdana v upravnem postopku.

V evidenci iskalcev zaposlitve se prenehajo voditi osebe, ki postanejo nezmožne za delo po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter po predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov oziroma nimajo prebivališča v Republiki Sloveniji. Takim osebam se tudi zavrne prijava v evidenco iskalcev zaposlitve.

Skip Navigation LinksDomovO ZRSZPredstavitevZakonodajaZaposlovanje in iskanje zaposlitve

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube