Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zaposlovanje in iskanje zaposlitve

Objava prostih delovnih mest

Sprememba Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), ki se uporablja od 12.4.2013, je odpravila obvezno prijavo prostega delovnega mesta pri Zavodu. 
Vendar pa ZUTD-A ohranja obvezno objavo prostega delovnega mesta pri Zavodu  za delodajalce iz javnega sektorja ali gospodarske družbe v večinski državni lasti.

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) pa velja obvezna javna objava prostega delovnega mesta, za katero se šteje tudi objava, ki jo zagotovi Zavod. 
Tako lahko delodajalci (tudi tisti, za katere ni obvezna objava po ZUTD-A) še naprej brezplačno objavljajo prosta delovna mesta pri Zavodu. 

Če delodajalci želijo, da za javno objavo poskrbi Zavod in/ali da jim posreduje kandidate, to sporočijo Zavodu. Način sporočanja podatkov o prostih delovnih mestih je podrobneje določen v Pravilniku o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem metu ali vrsti dela Zavodu RS za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve.

Delodajalec Zavodu sporoča podatke na obrazcu »Sporočilo o prostem delovnem mestu«, ki je skupaj z navodili za izpolnjevanje dostopen na spletni strani zavoda www.ess.gov.si.
Izpolnjen obrazec delodajalec dostavi zavodu osebno na uradu za delo, po pošti, z uporabo e-storitev preko portala za delodajalce.

Poudariti velja, da Zavod lahko odkloni javno objavo prostega delovnega mesta, če to ni v skladu z Zakonom o urejanju trga dela, predpisi o delovnih razmerjih, predpisi o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ali če obstajajo okoliščine, ki kažejo, da namen ni zaposlitev pri delodajalcu. 
 

Prijava delavcev v odpovednem roku

Od  uveljavitve ZUTD-A se v evidenci iskalcev zaposlitve pri Zavodu prijavijo delavci v času odpovednega roka, po odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti, če jim delodajalci niso ponudili sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi po Zakonu o delovnih razmerjih.

Pri Zavodu se prijavijo najkasneje v treh delovnih dneh po vročeni odpovedi pogodbe o zaposlitvi, zaradi pridobivanja informacij o trgu dela in zaposlovanju ter pomoči pri iskanju zaposlitve in povečanju zaposlitvenih možnosti.

Delodajalec mora omogočiti takšnemu delavcu v odpovednem roku odsotnost z dela najmanj en dan na teden zaradi uveljavljanja pomoči pri iskanju zaposlitve (vključevanje v ukrepe trga dela).

Za čas odsotnosti z dela se delodajalcu povrne izplačano nadomestilo stroška delavčeve bruto plače.

Podatke o odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnih razlogov in razloga nesposobnosti ter višini nadomestila bruto plače za iskanje nove zaposlitve bodo delodajalci posredovali Zavodu s pomočjo Portala za delodajalce.

 

Prenehanje vodenja v evidenci brezposelnih in iskalcev zaposlitve

Brezposelno osebo se preneha voditi v evidenci brezposelnih po uradni dolžnosti z dnem, ko nastane razlog za prenehanje vodenja, ki ga Zavod ugotovi na podlagi podatkov iz uradnih evidenc pooblaščenih organov in organizacij ali iz uradnih evidenc drugih upravljavcev evidenc oziroma ko se oseba sama odjavi iz evidence.

V primeru, da je kršitev obveznosti razlog za prenehanje vodenja osebe v evidenci brezposelnih oseb, zavod  po uradni dolžnosti izda odločbo o prenehanju vodenja v evidenci brezposelnih oseb, oseba se 6 mesecev po prenehanju vodenja v evidenci brezposelnih oseb vanjo ne more ponovno prijaviti. 

Zavod preneha voditi osebo v evidenci iskalcev zaposlitve, če:

  • se sama odjavi iz evidence, 
  • se oseba v času vodenja v evidenci več kot šest zaporednih mesecev ne javi zavodu;
  • oseba po izteku odpovednega roka pridobi status brezposelne osebe;  
  • oseba postane trajno nezmožna za delo po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter po predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov;
  • oseba odjavi prebivališče in ne prijavi novega oziroma s pretekom dovoljenja za prebivanje. nimajo prebivališča v Republiki Sloveniji. Takim osebam se tudi zavrne prijava v evidenco iskalcev zaposlitve.
Skip Navigation LinksDomovO ZRSZPredstavitevZakonodajaZaposlovanje in iskanje zaposlitve

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube