Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Denarno nadomestilo za brezposelnost

Lažji pogoji za mlajše od 30 let

Odslej lahko brezposelni, ki so mlajši od 30 let, uveljavljajo pravico do denarnega nadomestila, če so bili pred nastankom brezposelnosti zavarovani najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih. Denarno nadomestilo se jim prizna za obdobje 2 mesecev.

Osnova za odmero denarnega nadomestila je povprečna prejeta plača v zadnjih 5 mesecih pred nastankom brezposelnosti.

 

Višina denarnega nadomestila

Kot je bilo določeno že z Zakonom o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), znaša denarno nadomestilo v prvih treh mesecih 80 %, v naslednjih devetih mesecih 60 % in po izteku enega leta 50 % povprečne mesečne plače, ki jo je upravičenec prejel v zadnjih 8 mesecih pred nastankom brezposelnosti.

Izplačano denarno nadomestilo ne sme biti višje od 892,50 EUR.

 

Odmera pravice od celotne zavarovalne dobe

Pri odmeri denarnega nadomestila od celotne zavarovalne dobe se zvišujeta potrebna pogoja starosti in dosežene zavarovalne dobe. Vendar po novem ni potrebno, da sta izpolnjena oba pogoja hkrati, izpolnjen mora biti vsaj eden od njiju.

Tako se denarno nadomestilo odmeri od celotne zavarovalne dobe pri brezposelnih, ki so dopolnili 57 let starosti ALI imajo 35 let zavarovalne dobe.

Doslej je veljalo, da se denarno nadomestilo odmeri od celotne zavarovalne dobe pri brezposelnih, ki so dopolnili 55 let starosti IN imajo 30 let zavarovalne dobe.

Brezposelni, ki so ob ponovnem uveljavljanju denarnega nadomestila dopolnili 57 let ALI imajo 35 let zavarovalne dobe in jim po izteku nadomestila manjka največ 2 leti do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev, imajo pravico do plačila prispevkov za obvezno socialno zavarovanje za obdobje dveh let do upokojitve.

 

Preostali del še neizkoriščene pravice

Po novem pravice do denarnega nadomestila ne bo več mogoče seštevati, kot je veljalo do sedaj, ko se je neizkoriščeni del pravice ob njenem ponovnem uveljavljanju prištel k novi pravici.

Če pravica do denarnega nadomestila preneha zaradi zaposlitve, potem pa oseba znova izgubi zaposlitev, pri čemer ne izpolnjuje pogojev za denarno nadomestilo, lahko uveljavlja pravico do denarnega nadomestila v preostalem, še neizkoriščenem delu, če ponovna brezposelnost ni nastala iz razloga, zaradi katerega se po določbah zakona priznanje pravice odkloni.

Če pravica do denarnega nadomestila preneha zaradi zaposlitve, potem pa oseba znova izgubi zaposlitev, pri čemer izpolnjuje pogoje za denarno nadomestilo, lahko uveljavlja samo novo pravico do denarnega nadomestila.

Če pravica do denarnega nadomestila preneha zaradi zaposlitve, potem pa oseba znova izgubi zaposlitev, pri čemer izpolnjuje pogoje za denarno nadomestilo, se ima možnost odločiti, da bo namesto nove pravice uveljavljala pravico do preostalega, neizkoriščenega dela denarnega nadomestila, kadar je trajanje preostale pravice daljše od nove pravice. Odločitev mora biti v pisni obliki, na zahtevku za uveljavljanje nadomestila.

 

Pridobivanje podatkov za odmero denarnega nadomestila

Do sedaj so podatke za odmero denarnega nadomestila brezposelnih zagotavljali njihovi nekdanji delodajalci na posebnih obrazcih, ki jih je predpisal Zavod.

ZUTD-A uvaja ugotavljanje osnove za odmero denarnega nadomestila na podlagi podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev, ki jih zavezanec posreduje davčni upravi na REK-obrazcih.

To pomeni odmero pravice do denarnega nadomestila od osnove, od katere so bili dejansko odvedeni prispevki za socialno varnost, kar je tudi eden od temeljev sistema zavarovanja za primer brezposelnosti.

Tako bo Zavod pridobival podatke o osnovi za odmero denarnega nadomestila pri DURS-u, s pomočjo spletne storitve, ki bo pripravljena predvidoma v drugi polovici leta.

 

Skrajšanje trajanja denarnega nadomestila

Delavcu v odpovednem roku se za čas njegove odsotnosti z dela zaradi uveljavljanja pomoči pri iskanju zaposlitve skrajša trajanje denarnega nadomestila v prvem mesecu upravičenosti. Za čas odsotnosti z dela se delodajalcu povrne izplačano nadomestilo stroška delavčeve bruto plače.

Vse to velja tudi, če se delavec kljub odobreni odsotnosti z dela ne prijavi pri Zavodu oziroma če se prijavi, vendar ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti iz zaposlitvenega načrta.

Pravica do denarnega nadomestila se zavrne, če delavec v času odpovednega roka neupravičeno odkloni novo ustrezno zaposlitev za nedoločen čas pri drugem delodajalcu, ki mu jo ponudita njegov delodajalec ali Zavod.
 

Skip Navigation LinksDomovO ZRSZPredstavitevZakonodajaDenarno nadomestilo

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube