Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zakonodaja

Temeljne podlage za delo Zavoda

Drugi zakoni, pravilniki in predpisi

Naloge in pooblastila Zavoda za opravljanje dejavnosti na področju zaposlovanja, programov zaposlovanja, štipendiranja, izvajanja poklicne orientacije, zavarovanja za primer brezposelnosti, posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom, zaposlovanja in dela tujcev urejajo številni zakoni, pravilniki in drugi predpisi.

Poleg zakonov in predpisov, ki se neposredno nanašajo na področje zaposlovanja, pa Zavod opravlja naloge na podlagi zakonov in predpisov, ki sicer urejajo druga sorodna področja družbenih dejavnosti. To so zlasti: 

  • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
  • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
  • Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev,
  • Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno,
  • Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov,
  • šolska zakonodaja (poklicno usmerjanje in svetovanje ter izobraževanje),
  • predpisi o delovnih razmerjih (presežni delavci, pripravništvo, pogodbe o delu, inšpekcije itd.),
  • predpisi o socialnem varstvu (nadomestila porodnic, cenzusni izračuni, katastrski dohodki, valorizacije itd.),
  • zakonodaja EU.

Veljavno zakonodajo si lahko ogledate tudi na spletni strani Ministrstva za delo.

Naloge Zavoda se opredeljujejo s Poslovnim načrtom Zavoda, ki ga sprejema Svet Zavoda, medtem ko je temeljna listina Statut Zavoda (neuradno prečiščeno besedilo) - Uradni list RS, št. 34/2008, 58/2011, 50/2012

Skip Navigation LinksDomovO ZRSZPredstavitevZakonodaja

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube