Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zakonodaja

Temeljne podlage za delo Zavoda

Drugi zakoni, pravilniki in predpisi

Naloge in pooblastila Zavoda za opravljanje dejavnosti na področju zaposlovanja, programov zaposlovanja, štipendiranja, izvajanja poklicne orientacije, zavarovanja za primer brezposelnosti, posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom, zaposlovanja in dela tujcev urejajo številni zakoni, pravilniki in drugi predpisi.

 • Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah, Uradni list RS, 106/2010
 • Spremenjen in dopolnjen Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah, Uradni list RS, 10/2014
 • Spremenjen in dopolnjen Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah, Uradni list RS, 98/2015
 • Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve, Uradni list RS, 53/2017
 • Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Uradni list RS, 20/2012
 • Spremenjen Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Uradni list RS, 28/2014
 • Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del, Uradni list RS, 96/2013
 • Spremenjen Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del, Uradni list RS, 67/2016 
 • Pravilniku o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom, Uradni list RS, 57/2013

Poleg zakonov in predpisov, ki se neposredno nanašajo na področje zaposlovanja, pa Zavod opravlja naloge na podlagi zakonov in predpisov, ki sicer urejajo druga sorodna področja družbenih dejavnosti. To so zlasti: 

 • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
 • Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev,
 • Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno,
 • Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov,
 • šolska zakonodaja (poklicno usmerjanje in svetovanje ter izobraževanje),
 • predpisi o delovnih razmerjih (presežni delavci, pripravništvo, pogodbe o delu, inšpekcije itd.),
 • predpisi o socialnem varstvu (nadomestila porodnic, cenzusni izračuni, katastrski dohodki, valorizacije itd.),
 • zakonodaja EU.

Veljavno zakonodajo si lahko ogledate tudi na spletni strani Ministrstva za delo.

Naloge Zavoda se opredeljujejo s Poslovnim načrtom Zavoda, ki ga sprejema Svet Zavoda, medtem ko je temeljna listina Statut Zavoda (neuradno prečiščeno besedilo).

Skip Navigation LinksDomovO ZRSZPredstavitevZakonodaja

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube