Skoči do osrednje vsebine

Možna oddaja vlog za povračilo plače zaradi odprave posledic poplav pri delodajalcih

Delodajalci, registrirani najkasneje 2. avgusta, lahko uveljavljate povračilo izplačanih plač zaposlenih, ki ste jim odredili obveznost opravljanja drugega dela zaradi odstranitve posledic poplav in plazov v vašem podjetju ali organizaciji. Povračilo vam omogoča Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP), v veljavi od 2. septembra.

Obvezna pisna odredba do 7.9.2023

Delodajalci zaposlenim pisno odredite obveznost opravljanja drugega dela zaradi posledic poplav in plazov. Če ste zaposlenim odredili takšno obveznost že pred veljavnostjo novega zakona (ZIUOPZP), jo morate odrediti v pisni obliki najpozneje v 5 dneh po uveljavitvi zakona, to pomeni do 7.9.2023.

Pisna odredba o obveznosti opravljanja drugega dela zaradi posledic poplav in plazov je eno od dokazil, ki jih obvezno priložite vlogi za povračilo izplačanih plač zaposlenih.
 

Rok za oddajo vloge do 18.9.2023

Povračilo uveljavljate z vlogo, ki jo skupaj z dokazili elektronsko predložite na našem Portalu za delodajalce.

Vlogo lahko oddate od danes, 4.9.2023, od 8:00.

Pred prvo uporabo portala se registrirate. 

Delodajalci, ki ste zaposlenim odredili drugo delo zaradi posledic poplav ali plazov že pred veljavnostjo novega zakona (ZIUOPZP), oddate vlogo najkasneje v 15 dneh od njegove uveljavitve, to je do 18.9.2023. Navedeni rok je nujno upoštevati zaradi pravočasnosti oddaje vloge.  
 

Oddajte vlogo na portalu ...

Uveljavljanje povračila

Kot odpravljanje posledic poplav in plazov se upošteva odreditev obveznosti opravljanja drugega dela zaradi izjemnih okoliščin po Zakonu o delovnih razmerjih.

Povračilo izplačanih plač zaposlenih lahko uveljavljate za obdobje od 3.8.2023 do 3.9.2023, dokler trajajo okoliščine, ki opravičujejo odreditev obveznosti opravljanja drugega dela. 

Do povračila izplačanih plač zaposlenih zaradi odprave posledic poplav in plazov niso upravičeni:

  • neposredni ali posredni uporabniki proračuna RS ali proračuna občine,
  • delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost v skupini K po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD, 64, 65, 66) in so imeli 2.8.2023 več kot 10 zaposlenih,
  • tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije EU v Sloveniji.

Ravno tako omenjenega povračila plače ne morejo uveljavljati delodajalci v stečajnem ali likvidacijskem postopku.
 

Več informacij

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE