Skoči do osrednje vsebine

Objavljeno javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2024

Danes, 9. novembra, smo objavili javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2024. Povabilo je odprto od 23. novembra 2023 do razdelitve sredstev, najkasneje do 30. aprila 2024.

Z današnjo objavo javnega povabila vam je na našem Portalu za delodajalce omogočeno izpolnjevanje ponudbe za program javnega dela. Pri tem vam je na voljo Priročnik za vnos ePonudbe. Pred prvo uporabo portala se registrirate. 

Ponudbo boste na Portalu za delodajalce lahko oddali šele po odprtju javnega povabila, to je od 23.11.2023.

Informiranje potencialnih izvajalcev in naročnikov programov javnih del poteka po območnih službah Zavoda po predvidenem razporedu

Javno povabilo je namenjeno izboru programov javnih del za leto 2024 z vseh področij Kataloga programov javnih del. Izvajajo se lahko na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih. Sredstva za izvedbo programov tokrat niso predvidena sorazmerno glede na sklop socialnovarstvenih programov in ostalih, temveč so določena kot skupna razpoložljiva sredstva (kvota) na ravni posamezne območne službe Zavoda. 

Na voljo je skupaj dobrih 9,27 milijona EUR iz proračuna Republike Slovenije, kar zadošča za okvirno skupno število 1.500 vključitev dolgotrajno brezposelnih v programe javnih del. 

Na podlagi javnega povabila se sofinancirajo stroški zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v programih javnih del pri neprofitnih delodajalcih. Pri določitvi deleža sofinanciranja za plače udeležencev javnih del se upošteva določitev in razvrstitev občin oziroma regij glede na povprečno stopnjo registrirane brezposelnosti v Republiki Sloveniji oziroma strukturo brezposelnosti: Pregled financiranja po merilih in občinah.

V javna dela se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelni, ki so 12 mesecev ali več neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem imajo prednost dolgotrajno brezposelni in invalidi, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja. 

Dolgotrajno brezposelni so lahko vključeni v javna dela največ eno leto. Zaradi stanja na trgu dela se lahko v program ponovno vključijo določene ciljne skupine brezposelnih (npr. invalidi, Romi, starejši od 58 let ipd.), vendar največ še za tri leta pri istem izvajalcu, kot določa sprememba Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-H, Uradni list RS, 109/2023).

Vključitev v program javnega dela je možna le na podlagi naše napotitve. 

Poglejte vse o javnem povabilu: Javna dela 2024.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE