Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Delovodja gradbeništva

Kratek opis

Delovodja gradbeništva dela na gradbiščih in sicer na visokih gradnjah (stavbe, hiše, bloki) ali nizkih gradnjah (ceste, železnice, vodovodi, kanalizacije). Skrbi za nemoten potek dela in gradnje na celotnem gradbišču, katerega delovodja je.
Kaj delavec običajno dela

Delo delovodje v gradbeništvu je različno glede na to, na katerem področju gradbeništva je zaposlen. Skupni cilj vseh je novogradnja ali popravilo gradbenega objekta, cestišča ali proge. Delovodja v gradbeništvu dela na gradbiščih in sicer na visokih gradnjah (stavbe, hiše, bloki) ali nizkih gradnjah (ceste, železnice, vodovodi, kanalizacije). Skrbi za nemoten potek dela in gradnje na celotnem gradbišču, katerega delovodja je. Slediti mora poteku gradbenih del vse od začetka naročila gradnje do izgradnje. Pri delu vodi gradbince na gradbišču, upravljavce tovornjakov za dostavo in odvoz materialov po gradbišču, delavce na različnih strojih za težko in lahko gradbeno mehanizacijo.

Sodeluje z geodeti, gradbenimi inšpektorji in inženirji gradbeništva: od tistih, ki so zadolženi za nadzor gradbišča do tistih, ki pridejo preveriti in testirati gradbeni material iz gradbenih laboratorijev, inženirji projektanti in glavnimi izvajalci, ki so odgovorni naročnikom gradbenih del. Delovodja pred začetkom gradnje preveri projektno tehnično dokumentacijo, načrte za gradnjo in dovoljenja za gradnjo. Pri pripravi dokumentacije sodeluje z inženirjem gradbeništva ali sam poskrbi za pripravo le-te. Poskrbi tudi za dobro organizacijo gradbišča od dobave in dostave materialov, organizacije strojev na gradbišču ter organizacije gradbincev. Izdela terminski plan za posamezna gradbena dela. Ko pride na delo, vsako gradbišče pregleda in ve, kaj se bo tam dogajalo. Skrbi, da se vse izvaja v skladu s projektno dokumentacijo.

Vsak dan izpolnjuje gradbeni dnevnik, v katerega vpisuje operativno število delavcev, strojev in vrsto dela. Z gradbinci ima tedenske operativne sestanke, kjer rešujejo operativne zadeve v zvezi z gradnjo objekta. Vsakdanja dela delovodje so reševanje težav in spremljanje objekta, ki se gradi. Mesečna dela vključujejo oddajo poročil in pregled terminskih in finančnih planov. Skupaj z inženirjem izvajalcem izračunava obračune ur in plač delavcev, obračune za dobavo, dostavo in odvoz materialov.
Delovna področja

Delovodja v gradbeništvu dela na različnih gradbiščih, na visokih gradnjah (stavbe, hiše, bloki) ali nizkih gradnjah (ceste, železnice, vodovodi, kanalizacije). Lahko dela z novogradnjami ali pri popravilih starih gradbenih objektov. Skrbi za organizacijo dela tudi pri rušenju starih in dotrajanih objektov.
Delovni pripomočki

Glavni dokumenti, ki jih uporablja, so lokacijska prijava gradbišča, gradbeno dovoljenje, gradbeni dnevnik, gradbena oziroma obračunska knjiga, projektna tehnična dokumentacija ter načrti. Osebna oprema za delovodjo v gradbeništvu so: rokavice, očala, zaščitna oprema, obleka, čelada, škornji, pelerina, telovnik za cestišča in svetilka za tunele. Pri delu uporablja različne gradbene materiale, stroje za lahko in težko gradbeno mehanizacijo, žerjave, bagre in posebne tovornjake. Uporablja tudi različna električna in druga orodja. Pri delu na višini potrebuje delovne, zaščitne in pomične odre. Pripomočki so še lestve, vozički in priklopniki za prevoz materiala.
Izdelek in storitev

Izdelek je gradbeni objekt, novogradnja, ki nastane z gradnjo. To so visoke gradnje (hiše, bloki, stolpnice) ali nizke gradnje (tuneli, ceste, železnice, kanalizacija, plinovodi, vodovodi).
Znanja in spretnosti

Delovodja v gradbeništvu pozna gradbene materiale in njihove lastnosti, tehnologijo materialov in izdelav konstrukcij, osnove gradbeništva, varstvo pri delu, tehnično risanje in načrtovanje z računalniškimi programi. Dobro mora poznati organizacijo gradbišča. Pozna in upošteva pomen kulturne dediščine, avtohtonega okolja in trajnostnega razvoja prostora.

Vsake dve leti opravlja izpit iz varstva pri delu. Obnavljati mora tudi zdravniški pregled. Sledi zakonodaji, ki se spreminja. Zakoni, ki naj bi jih dobro poznal, so: Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora in Zakon o javnih naročilih.
Psihofizične sposobnosti

Delo bi težko opravljala oseba, ki se boji višine ali zaprtih prostorov. Ker veliko dela stoje oziroma na nogah, ne sme imeti težav z nogami ali hrbtenico. Alergije na prah, lepila in topila so ovira za tovrstno delo. Imeti mora dobro fizično zmogljivost.
Interesi

Delovodjo v gradbeništvu zanima področje gradbeništva. Ima veselje z gradnjo novih objektov in popravljanjem starih. Imeti mora organizacijske sposobnosti in sposobnosti vodenja skupine ljudi, saj na gradbišču odreja delo in različne naloge velikemu timu gradbincev. Ima dobre komunikacijske sposobnosti. Biti mora iznajdljiv in prilagodljiv, saj se z vsako gradnjo spreminjajo pogoji dela.
Razmere za delo

Delo poteka na gradbiščih ob različnih vremenskih razmerah in pogojih. Zato je delovodja izpostavljen mrazu, vročini, dežju, vetru, prepihu in prahu, različnim kemikalijam in mora biti temu primerno oblečen in zaščiten. Delovni čas je odvisen od podjetja, kjer je zaposlen in od naročil in želja naročnikov. Velikokrat je zaradi naročnikovih želja po hitri gradnji ali pa zaradi vremenskih pogojev treba del gradnje ali gradnjo v celoti zaključiti v kratkem času, zato tedaj dela v izmenah. Delo lahko poteka tudi ponoči ali v nadurah.
Nevarnosti

Delo delovodje poteka na višini, v globini, v tunelih in v bližini delovnih strojev, zato je potrebna pazljivost. Osebe, ki se pretirano bojijo višine, tega dela ne morejo opravljati. Ker se pri delu uporabljajo različni materiali, ki so lahko alergeni ali povzročajo občutljivost, mora uporabljati zaščito, kot so zaščitna očala, rokavice, delovno obleko in čevlje. Pri delu upošteva varnostne predpise. Nevarnosti so padci z višine, udarci in ureznine. Na gradbišču je pozoren, da ga ne povozi stroj, ki se uporablja na gradbišču, da nanj ne pade gradbeni material z višine objekta, ki se gradi, oziroma da se izogiba žerjavu, ki prenaša gradbeni material. V tunelu obstaja nevarnost, da se usipa pesek in ga zasuje. Pri gradnji plinovodov obstaja možnost eksplozije.
Možnosti zaposlovanja

V Sloveniji so delovodje v gradbeništvu iskani kader. Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica je potrebna zaključena srednja strokovna ali tehnična gradbena šola.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube