Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Tehnik papirniške tehnologije

Kratek opis

Tehnik papirniške tehnologije ali papirniški tehnik je usposobljen za spremljanje in operativno vodenje proizvodnje celuloze, lesovine, vseh vrst papirjev, kartonov in lepenk.
Kaj delavec običajno dela

Tehnik papirniške tehnologije je poklic, s katerim je delavec usposobljen za spremljanje in operativno vodenje proizvodnega procesa izdelave celuloze, lesovine in recikliranih vlaknin. Usposobljen je za vodenje proizvodnje valovitega kartona in izdelkov iz kartona. Najpogostejša opravila so: nadzor, spremljanje in usmerjanje delovanja tehnoloških postopkov in linij v papirništvu. Izvaja laboratorijski nadzor kakovosti celuloze, papirja, premaznih mešanic in vhodnih surovin. Sodeluje pri razvoju papirniških proizvodov in tehnoloških postopkov. Zajema in interpretira podatke za oblikovanje normativov in predpisov o porabi časa, materiala in energije. Pripravlja navodila in predpise za delo in tehnološke postopke. Upravlja z merilnimi, krmilnimi in regulacijskimi sistemi. Sodeluje pri načrtovanju proizvodnje, vodenju in organizaciji dela večjih skupin sodelavcev v posameznih proizvodnih obratih.
Delovna področja

Papirniški tehnik se najpogosteje zaposli na samostojnih, tudi vodstvenih delovnih mestih v proizvodnih enotah in oddelku za pripravo lesa. Dela v oddelku za kuhanje, beljenje in izžemanje celuloze in priprave papirne snovi, premaznih mešanic in v enoti za proizvodnjo papirja in lepenke. Dela v oddelku za proizvodnjo valovitega kartona, v proizvodnji embalaže in izdelavi raznih papirniških izdelkov. Pogosta zaposlitev je v razvojni skupini, kjer dela v kontrolno-razvojnem laboratoriju in v oddelku za zagotavljanje ekološke ustreznosti izdelkov.
Delovni pripomočki

Delovni pripomočki in pomembnejše naprave so: poleg računalniške opreme dela z transporterji, s pripomočki za manipulacijo materialov v procesih predelave lesovine, celuloze in papirja, s kuhalniki in pralniki, kjer uporablja belilne in čistilne naprave. Izvaja postopke za oblikovanje raznih vrst papirjev, kartonov in lepenk, pri čemer so v uporabi različni previjalci, rezalniki in premazne naprave, stroji za oblikovanje končnih izdelkov ter motorji in druga sredstva za prenos energije. Materiali, ki jih uporablja, so: les, celulozna vlakna, sintetična in mineralna vlakna in odpadni papir. Uporablja tudi kemikalije za razklop lesa in beljenje vlaken, polnila, pigmente, barvila, premazna sredstva, kemijska pomožna sredstva, tehnološko vodo, goriva, maziva in lepila.

Dokumenti, ki jih pri delu potrebuje, so: strokovna literatura, prospekti in dokumentacija s področij izdelave vlaknin, papirjev in izdelkov. Poznati mora tehnične predpise, navodila za analizo, kontrolo in preizkušanje papirniških izdelkov ter navodila za delo, organizacijske predpise in predpise iz varstva pri delu.
Izdelek in storitev

Najpomembnejši proizvodi papirniških podjetij so:
  • vlakninski materiali: beljena in nebeljena celuloza iglavcev in listavcev, lesovina, reciklirana vlakna pridobljena iz starega papirja
  • papirji, kartoni, lepenke
  • brezlesni in kartoni in površinsko oplemeniteni kartoni
  • siva in bela lepenka ter površinsko oplemenitena lepenka
  • valoviti karton, transportna in komercialna embalaža, vreče, vrečke, higienski proizvodi, proizvodi za tehnične, dekorativne, pisarniške in šolske potrebe.
Znanja in spretnosti

Tehnik mora poleg poznavanja tehnologije papirništva imeti tudi solidno znanje:
  • fizike in kemije za razumevanje fizikalnih in kemijskih procesov v proizvodnji
  • elektrotehnike, avtomatike in energetike
  • organizacije dela in ekonomike za vodenje dela in spremljanje rentabilnosti proizvodnje.
Spreten je pri delu s transportnimi sredstvi, z laboratorijskimi inštrumenti in merilno-regulacijsko tehniko. Uporablja tudi znanja s področja informatike.
Psihofizične sposobnosti

Poklic zahteva od delavca: splošno zdravje in telesno spretnost, sposobnost razlikovanja barv, črt, točk in oblik, dobro razločevanje vonjev in zvokov, prostorsko predstavljivost, smisel za timsko delo, sposobnost razumevanja kompleksne problematike in spremljanje novosti v tehnologiji, ekonomiki in organizaciji.
Interesi

Za ta poklic so prednost lastnosti, kot so natančnost, vestnost, točnost, doslednost, samostojnost in gospodarnost. Tehnik ima interes za poznavanje in vodenje sestavljenih tehnoloških postopkov. Usmerjenost k timskemu delu in k sodelovanju z oddelki drugih strok je nujna. Potrebna je iznajdljivost in sposobnost premišljenih odločitev.
Razmere za delo

Delo tehnika poteka pretežno v zaprtih pisarniških ali laboratorijskih prostorih. Če dela v proizvodnji, je občasno izpostavljen težjim klimatskim razmeram, predvsem povišani temperaturi in vlagi. Povečana je tudi obremenitev s hrupom.
Nevarnosti

Povečana stopnja nevarnosti obstaja zaradi vrtečih delov naprav z veliko hitrostjo in maso in zaradi uporabe visokotlačne pare in električnih naprav v proizvodnem procesu. Povečana previdnost je potrebna pri delu s kemikalijami. Papirniški tehnik v neposredni proizvodnji uporablja zaščitna oblačila in pripomočke za varovanje sluha in vida.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Običajno tehnik zaključi štiriletni srednješolski program Srednje šole tiska in papirja. Poklic zahteva v prvi vrsti dobro poznavanje tehnologije papirništva. Glede na raznolikost opreme, naprav in tehnoloških sistemov v papirništvu so nujno potrebna solidna strokovna znanja tehničnih ved ter znanje vsaj enega tujega jezika.
Druge informacije

Gospodarska zbornica Slovenijev - Združenje za papirno in papirno predelovalno industrijo, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

Informacije v zvezi s pridobitvijo formalne izobrazbe tehnik papirniške tehnologije so dosegljive na Srednji medijski in grafični Ljubljana, Pokopališka 33, 1000 Ljubljana,

o delu tehnikov papirniške tehnologije pa na Inštitutu za celulozo in papir, Bogišićeva 8, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube