Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Tehnik za strojništvo

Kratek opis

Tehnik za strojništvo ali strojni tehnik je zaposlen v vseh industrijskih dejavnostih, v obrti, trgovini pa tudi v nekaterih negospodarskih dejavnostih.
Kaj delavec običajno dela

Delovna področja, ki jih opravlja strojni tehnik, so raznovrstna in široka. Strojni tehnik se ukvarja s konstruiranjem in projektiranjem posameznih strojnih delov, orodij in priprav za proizvodnjo. Izdeluje in uporablja tehnično in tehnološko dokumentacijo ter jo ureja in arhivira z uporabo modernih pripomočkov, snuje in konstruira enostavne elemente, podsklope in naprave. Upravlja in nastavlja numerično vodene obdelovalne in druge stroje ter naprave ter izvaja tehniške in tehnološke meritve z enostavnimi in zahtevnimi pripomočki. Pri delu vodi skupino v proizvodnji, v vzdrževalnih, servisnih in drugih dejavnostih. Lahko vodi tudi manjše samostojno podjetje. Pogosto pripravlja proizvodno-tržne parametre, skrbi za zagotavljanje varstvenih ukrepov in varstva okolja, komunicira s strankami ali izvaja praktični pouk.
Delovna področja

Strojni tehnik je zaposlen v industrijskih dejavnostih, v obrti, trgovini pa tudi v nekaterih negospodarskih dejavnostih. Na svojem delovnem področju obvlada računalniške tehnike risanja, branje tehnične, tehnološke in druge dokumentacije. Zna oblikovati pisno dokumentacijo z računalnikom in pozna principe delovanja mehanskih, hidravličnih, električnih, elektronskih in drugih krmilnih sistemov. Usposobljen je za sodelovanje v skupinah ter pozna pomen tehničnih predpisov in standardov. Pri delu zna komunicirati v vsaj enem tujem jeziku, pozna osnove ekonomike in podjetništva ter predpise o varstvu pri delu in varstvu okolja.
Delovni pripomočki

Pri delu uporablja različna orodja, stroje in naprave. Glavni delovni pripomoček strojnega tehnika je računalnik, na katerem snuje in konstruira enostavne elemente, podsklope in naprave z uporabo standardnih in nestandardnih elementov. Osnovni materiali, ki jih uporablja, so legirana in nelegirana jekla, barvaste kovine, litine, bele kovine in specialna jekla. Pri delu uporablja tudi zaščitna sredstva, če je to potrebno. Kot dokumente uporablja tehnične risbe, delovne naloge, garancijske liste in ateste.
Izdelek in storitev

Izdelki strojnega tehnika so skonstruirani enostavni elementi, podsklopi in naprave za uporabo standardnih in nestandardnih elementov. Kot storitev šteje vodenje različnih strojnih opravil in vzdrževalnih del.
Znanja in spretnosti

Strojni tehnik obvlada računalniško tehniko in zna oblikovati pisno dokumentacijo z računalnikom. Pozna osnovne vrste obdelovalnih, procesnih, montažnih in drugih tehnologij. Pozna osnove konstruiranja in dimenzioniranja ter pomen tehničnih predpisov in standardov.
Psihofizične sposobnosti

Strojni tehnik dela večinoma v zaprtih in urejenih delovnih prostorih. Redkeje dela opravljati na prostem pri montaži ali prevzemu blaga. Posamezne delovne naloge so vezane na delo v težjih pogojih, v vročini, prahu in ob večji koncentraciji plinov. Psihofizične sposobnosti za uspešno delo v poklicu so: smisel za tehnične in mehanične probleme, sposobnosti prostorske predstave, splošna iznajdljivost, smisel za reševanje matematičnih problemov, razlikovanje barv in smisel za risanje.
Interesi

Je samoiniciativen, iznajdljiv in sposoben presoje v novonastalih situacijah. Pri delu mora biti komunikativen in zna presoditi, kaj se od njega pričakuje. Pripravljen je sodelovati v skupini in ima interes za dodatno usposabljanje.
Razmere za delo

Strojni tehnik dela večinoma v zaprtih in urejenih delovnih prostorih, v prisotnosti drugih, pogosto v dveh ali celo v treh izmenah. Obvlada telesne aktivnosti, ki so pomembne za varno delo, metode ter postopke za racionalno uporabo energije, materiala in časa.
Nevarnosti

Delo strojnega tehnika običajno fizično ni zahtevno. Zaradi natančnosti pri delu se zahteva zdrav vid, sluh in spretne roke. Imeti mora tudi zdravo hrbtenico, ker je delo v precejšnji meri povezano s sedenjem ter rahlo upognjeno držo. Zaščitna sredstva se uporabljajo občasno, če to zahtevajo delovne razmere.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica je potrebna srednja strokovna izobrazba strojne smeri.
Druge informacije

Strojništvo- izobraževanje za razvoj in napredek (strojni tehnik)

Gospodarska zbornica Slovenije- Združenje kovinske industrije

Informacije o
državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube