Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Tehnik za elektroniko

Kratek opis

Tehnik za elektroniko načrtuje, izdeluje in servisira elektronske naprave, ki se uporabljajo v proizvodnji in pri kontroli izdelkov.
Kaj delavec običajno dela

Dela, ki jih opravlja tehnik za elektroniko ali elektrotehnik-elektronik, so sestavni del vseh faz nastanka nekega elektronskega izdelka. Tak izdelek je lahko samostojna naprava ali aparat, lahko pa je samo del kake naprave, aparata ali stroja. Lahko je tudi sestavljen iz več različnih ali podobnih naprav, povezanih v sistem. Dela samostojno ali v skupinah, kakršne so strokovne skupine v razvoju, v tehnologiji in v proizvodnji. Med samostojna dela sodijo: priprava postopkov meritev in meritve same na elektronskih vezjih ali izdelkih, kontrola delovanja ter preverjanje električnih in drugih funkcij. Samostojno opravlja tudi servisne in vzdrževalne posege na elektronskih vezjih v različnih izdelkih, v avdio in video napravah, avtomatiziranih strojih v proizvodnji in raznih obdelovalnih strojih.

Načrtovanje elektronskih vezij z računalniki, izdelava modelov in poskusnih izdelkov- prototipov in dokumentiranje je vezano na delo v razvojnih skupinah, za manj zahtevne izdelke pa je lahko povsem samostojno. V skupini dela na področju priprave tehnoloških postopkov ter njihovega izvajanja in v pripravi same proizvodnje. Elektrotehnik-elektronik tudi načrtuje in izdeluje razne priprave, ki se uporabljajo v proizvodnji in pri kontroli izdelkov. Sodeluje pri prodaji izdelkov, pri katerih je zaradi njihove narave in zahtevnosti potrebno tehnično znanje. Elektrotehnik opravlja tudi montažo, vzdrževanje in servis zahtevnejših izdelkov, npr. računalnikov.
Delovna področja

Delo vključuje pripravo in izvajanje zahtevnejših postopkov, kakršni so vmesna preverjanja in kontrolne meritve, vodenje proizvodne linije, zagotavljanje kakovosti proizvodnih postopkov in kakovosti izdelkov samih. Posebno zanimivo področje dela je razvoj novih izdelkov, kjer sodeluje v skupini, zlasti pri načrtovanju tiskanih vezij, izdelavi prototipov, pri meritvah in dokumentiranju. Samostojno načrtuje razvoj in izdelavo raznih delovnih priprav in elektronskih pripomočkov za proizvodnjo in kontrolo izdelkov. Tehnik velikokrat prehaja z izdelkom iz razvoja v proizvodnjo, dokler proizvodnja ni utečena. Področje zagotavljanja kakovosti izdelkov je posebno področje v vseh fazah proizvodnje od vhodne kontrole materialov do izhodne kontrole in je lahko tudi posebna služba v podjetju. Dela pri preizkusih izdelkov v merilnih laboratorijih, kjer se preverja skladnost izdelkov z zahtevami standardov in tehničnih predpisov. Montažo, servis in vzdrževanje naprav in strojev, ki vsebujejo elektroniko, lahko opravlja tudi kot storitveno dejavnost.
Delovni pripomočki

Delovne pripomočke delimo na razna ročna orodja, kot so izvijači, klešče ščipalke in orodja za vijačenje, električna ročna orodja, merilne instrumente in opremo za preskušanje elektronskih izdelkov, kot so klasični kazalčni in elektronski merilni instrumenti ter električni napajalniki, generatorji signalov in osciloskopi. Na področju razvoja izdelkov uporablja računalnik za načrtovanje elektronskih tiskanih vezij in za izdelavo električnih shem in konstrukcijskih načrtov. Pri preskušanjih pa merilni instrumentarij, ki je pogosto računalniško upravljan in ga je mogoče povezati v merilni sistem. V proizvodni tehnologiji se seznani z mehanskimi, električno ali pnevmatsko zasnovanimi stroji oziroma proizvodnimi linijami.

Za izdelavo elektronskih izdelkov so potrebne elektronske komponente: razni polprevodniki, integrirana vezja, upori, kondenzatorji, elektromagnetne komponente ter elektromehanski elementi, releji, stikala in varovalke kot tudi mehanski kovinski deli, vijaki, kovinski profili in ohišja ter deli iz umetnih mas, plastike in drugih umetnih snovi. Pomembne so tudi plošče tiskanih vezij kot osnova za izdelavo elektronskih vezij. Dokumenti, ki jih elektrotehnik uporablja, so električne sheme, konstrukcijske risbe in načrti, tehnični opisi in navodila, merilni protokoli, opisi in tehnološki predpisi.
Izdelek in storitev

Njegovi izdelki so tehnična dokumentacija, sheme, konstrukcijske podlage za izdelavo tiskanin, navodila in predpisi za meritve ter tehnični in tehnološki opisi za proizvodnjo. Izdelek je tudi prototip elektronskega vezja ali izdelka. V serijski proizvodnji so izdelki: proizvodna dokumentacija, merilni protokoli, dokumenti za meritve ter za dokumentiranje postopkov, ki zagotavljajo kakovost izdelkov. Storitev je montaža izdelkov in strojev, ki so povsem elektronski ali jih upravlja elektronika. To so stroji v proizvodnji, medicinska in laboratorijska oprema, avdio-video in komunikacijska oprema. Storitve so tudi servisiranje in vzdrževanje teh naprav in opreme.
Znanja in spretnosti

Za delo tehnika za elektroniko se zahteva srednja strokovna štiriletna šola z dobrim znanjem elektrotehnike in poznavanjem elektronike, vezij, signalov, elementov in komponent v elektroniki. Osvojiti mora znanja o meritvah, metode in načine merjenja v elektrotehniki in elektroniki. Poznati mora postopke in tehnologijo izdelave elektronskih tiskanih vezij. Pomembno je tudi znanje tujega jezika, običajno je to angleščina ali kakšen drug svetovni jezik.
Psihofizične sposobnosti

Elektrotehnik-elektronik potrebuje natančnost in doslednost pri delu, zmožnost koncentracije pri zahtevnejših delih, kot so preskušanja in meritve zahtevnejših sklopov in opreme, zlasti pa prototipov, in discipliniranost pri delu z izdelki pod napetostjo. Potreben je dober barvni vid in sluh, tip in zmožnost veščega ravnanja z majhnimi predmeti. Znati se mora jasno izražati, biti mora iznajdljiv in sposoben analitskega mišljenja na podlagi opazovanj in meritev. Pomembno je hitro in hkrati preudarno ukrepanje pri servisiranju in zagotavljanju nemotenega delovanja naprav ter instrumentarija.
Interesi

Tehnik za elektroniko mora biti pripravljen na nenehno izpopolnjevanje in izobraževanje. Biti mora samoiniciativen, inovativen in ustvarjalen ter hkrati strokovno dosleden na različnih področjih, kot so razvoj izdelkov, priprava tehnologije, sodelovanje v različnih proizvodnih fazah, zagotavljanje kakovosti ter vzdrževanje in servis izdelkov. Pomembni lastnosti sta vztrajnost in sposobnost za timsko delo. Zaradi hitrega razvoja elektronike mora spremljati razvoj na področjih, kot sta avtomobilska industrija ter računalniška in komunikacijska tehnologija.
Razmere za delo

Običajne delovne razmere so zaprt prostor, ki je zaradi posebnih zahtev pogosto tudi klimatiziran. Vročina, hrup in prepih so le izjema, npr. pri vzdrževanju proizvodnih linij. Zlasti servisiranje, razvoj in izdelava prototipov poteka v delavnicah laboratorijskega tipa, pretežno sede ali stoje. Delo je lahko eno ali dvoizmensko, izjemoma tudi nočno. Pri servisiranju prihaja v stik s strankami, naročniki kot izvajalec storitev.
Nevarnosti

Poglavitna nevarnost pri delu tehnika za elektroniko je udar električnega toka, kar je mogoče preprečiti ob upoštevanju varnostnih predpisov in postopkov. Kadar prihaja tehnik v stik z gibljivimi mehanskimi deli, lahko pride do poškodb okončin. S kemikalijami, kot so čistila, posebni premazi ali pršila za tiskana vezja, dela previdno in upošteva zaščitne ukrepe, da omenjene snovi ne pridejo v stik s kožo, očmi ali jih ne vdihava.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica se zahteva srednja strokovna izobrazba elektro smeri.
Druge informacije

Srednja šola tehniških strok Šiška, Litostrojska cesta 51, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube