Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Tehnik za gradbeništvo

Kratek opis

Tehnik za gradbeništvo dela na gradbišču, kjer sodeluje pri meritvah, ki omogočajo pričetek gradnje. Sledi poteku gradbenih del in pri tem pomaga gradbenemu inženirju.
Kaj delavec običajno dela

Delo tehnika za gradbeništvo vključuje raznolika dela: pomoč pri vodenju in organizaciji del na gradbišču, pripravo popisov del, izmer in predračunov, kontrolo in obračun izvedenih del, sodelovanje pri projektiranju, tehnološko pripravo dela, laboratorijske preiskave, dela na separacijah in v betonarnah ter dela v upravnih službah. Za gradnjo kateregakoli objekta visokih, nizkih in vodnih zgradb so potrebni načrti. Pri izdelavi tehnične dokumentacije je gradbeni tehnik koristen pomočnik gradbenemu inženirju ali arhitektu. Na gradbišču sodeluje pri meritvah, ki omogočajo pričetek gradnje. Sledi poteku gradbenih del vse do trenutka, ko začnejo prihajati na gradbišče strokovne in nadzorne komisije. Tudi z obrtniki zaključnih dejavnosti v gradbeništvu ima precej stikov.

Med samo gradnjo pomaga gradbenemu inženirju. Obvladati mora dela pri naročanju materiala, organizacijo in kontrolo vgrajenega materiala in končnega izdelka. Skrbeti mora tudi za ustrezno varnost delavcev in zaščito materiala na gradbišču. Vsak material, ki ga vgradimo v gradben element in konstrukcije, prav tako končni izdelek, mora ustrezati zahtevam standardov in predpisov. Kontrolo opravljajo v laboratorijih in pri tem sodeluje tudi gradbeni tehnik. Poseben laboratorij sta tudi separacija in betonarna. Zakon o gradnji objektov predpisuje postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja in po končani gradnji tudi uporabnega dovoljenja. Veliko dela v tem postopku opravi gradbeni tehnik.
Delovna področja

Gradbeni tehnik dela na gradbišču, v projektivnem ateljeju za risalno mizo, v laboratoriju ali na delovnem mestu v državni upravi. Gradbišča visokih gradenj, cest, mostov in vodnih zgradb so njegova delovišča na terenu. V projektivnem ateljeju dela največ za risalno mizo ali ob računalniku, vendar mora tehnik pogosto opraviti meritve in raziskovalna dela na terenu. Seveda se tudi poklic gradbeni tehnik spreminja. Spreminjajo se zasnove zgradb in zahteve po novih, sodobnejših zasnovah so vedno večje. To poraja tudi nova področja dela.
Delovni pripomočki

Gradbeni tehnik uporablja različne pripomočke, kot so računalniki, priprave za meritve, risarski, telekomunikacijski pripomočki in prevozna sredstva. Vsak dan ima opravka z različnimi dobavnicami, odpremnicami, računi, atesti, rezultati laboratorijskih preiskav in podobno. Pri delu uporablja pisalne bloke, ovojni papir, vrvice, lepilne trakove, mape in škatle.
Izdelek in storitev

Na gradbišču sodeluje pri meritvah, ki omogočajo pričetek gradnje. Sledi poteku gradbenih del vse do trenutka, ko začnejo prihajati na gradbišče strokovne in nadzorne komisije.
Znanja in spretnosti

Govorica gradbenega tehnika sta račun in risba. Oba morata biti jasna in natančna. Poznati mora materiale, s katerimi gradi. Njegovo znanje zajema poznavanje področij gradbene dejavnosti. Posebno pozornost posveča stabilnosti, varnosti, trajnosti in ekonomičnosti zgradbe, tudi za primer naravnih nesreč, kot je potres.
Psihofizične sposobnosti

Tehnik mora biti pri delu iznajdljiv in se znati hitro prilagoditi posameznim situacijam. Hitro mora dojeti probleme, jih oceniti ter izbrati rešitev. Imeti mora smisel za jasno prostorsko predstavo načrta.
Interesi

Tehnik za gradbeništvo dela pretežno v skupini, zato mora imeti pravilen odnos do ljudi in biti komunikativen. Pogosto je pomemben čut za lepoto.
Razmere za delo

Tehnik za gradbeništvo je na gradbišču lahko izpostavljen neprijetnim delovnim pogojem, kot so vročina, mraz, dež in prepih. Včasih dela v zdravju škodljivem okolju, kot so na primer zemeljska dela pod zemljo pri gradnji tunelov. Pogosto se ne more ogniti umazaniji in vlagi. Delo opravlja sede, stoje ali med hojo. Delovni čas je lahko deljen ali celo podaljšan v noč.
Nevarnosti

Delo pogosto poteka na višini ali v globini in v bližini delovnih strojev. Zato mora pri delu upoštevati varnostne predpise in uporabljati zaščitna sredstva, kot so čelada, zaščitna obutev, obleka in rokavice.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica je zahtevana srednja strokovna izobrazba, ki jo pridobi na srednji gradbeni šoli.
Druge informacije

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

Gospodarska zbornica - Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube