Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Meteorološki opazovalec

Kratek opis

Meteorološki tehnik- opazovalec je usposobljen za meritve in opazovanja meteoroloških parametrov. Na podlagi opazovanja ocenjuje količino in vrsto oblakov, vidnost, stanje tal, vrsto, jakost in trajanje pojavov v ozračju.
Kaj delavec običajno dela

Meteorološki opazovalec je usposobljen za meritve in opazovanja meteoroloških parametrov. Nekatere meri, druge opazuje. Meri temperaturo zraka, vode in zemeljskih tal, vlago zraka, zračni pritisk, smer in hitrost vetra, količino padavin, višino snega, trajanje in energijo sončnega sevanja in izhlapevanje vode. Na podlagi opazovanj ocenjuje količino in vrsto oblakov, višino baze oblakov, vidnost, stanje tal, vrsto, jakost in trajanje pojavov v ozračju. Po potrebi opravlja meritve na drugih področjih, kot je hidrologija, fenologija, radioaktivnost ali izvaja posebne meritve snežne odeje. Vse dobljene podatke zapisuje v pisna poročila, ki jih ob koncu meseca pošlje v meteorološki center. Izmerjene in opazovane podatke sproti oblikuje v šifrirana meteorološka sporočila, ki jih po komunikacijski liniji pošilja v meteorološki center in so namenjena za napoved vremena in objave v sredstvih javnega obveščanja. Skrbi za osnovno kontrolo izmerjenih in opazovanih podatkov. Nadzoruje instrumente in opremo na meteorološki postaji in skrbi, da je le-ta brez napak. Redno vzdržuje meteorološki opazovalni prostor, kar vključuje odmetavanje snega, košnjo trave, čiščenje in barvanje meteorološke hišice in oskrbo instrumentov.
Delovna področja

Poglavitno je področje meteoroloških opazovanj in meritev. Ker je od vremena odvisen razvoj rastlin, opazuje spremembe na področju fenologije, vede, ki preučuje periodičnost življenjskih pojavov pri rastlinah in živalih v zvezi s klimatskimi spremembami. V novejšem času meri radioaktivnost ozračja. Skrb za meritve te vrste je prav tako naloga meteorološkega opazovalca. Zaposlen je lahko na meteorološki postaji, kjer v izmenah z drugimi opazovalci samostojno dela v dežurstvu. Lokacije postaj so v večjih mestih, na mednarodnih letališčih pa tudi v bolj odročnih krajih, kot je na primer meteorološka postaja na Kredarici. V poklicu lahko napreduje do vodje meteorološke postaje.
Delovni pripomočki

Meteorološki opazovalec meri in opazuje fizikalno stanje atmosfere. Za opazovanje potrebuje predvsem oči in ušesa, za meritev pa različne meteorološke instrumente: termometer, higrometer, dežemer, anemometer za merjenje smeri in hitrosti vetra, evaporimeter za merjenje izhlapevanja, heliograf za merjenje trajanja sončnega obsevanja, barometer in druge. Nekatere podatke dobi z obdelavo trakov, na katerih je s krivuljo zapisan potek meteoroloških parametrov, na primer jakost padavin in trajanje sončnega obsevanja. Podatke sproti zapisuje na računalnik in jih takoj odpošlje v meteorološki center. Avtomatske merilne postaje samodejno opravljajo rutinske meritve, opazovalec skrbi le za vzdrževanje opreme in kontrolo dobljenih podatkov.
Izdelek in storitev

Osnovni izdelek meteorološkega opazovalca so poročila s podatki, ki predstavljajo osnovno informacijo o vremenu za določen kraj. Posamezna poročila so izdelana izključno v računalniški obliki. Pomemben rezultat njegovega dela so sporočila, ki jih sproti sestavlja na postaji in pošilja v meteorološki center. Od tod gredo v mednarodno izmenjavo in so na voljo katerikoli meteorološki službi po svetu. Uporabljajo se na primer za napoved vremena, varnost letalskega prometa in raziskave sprememb klime na Zemlji.
Znanja in spretnosti

Za poklic je potrebna srednješolska izobrazba. Med znanji sta pomembni matematika in fizika. Zaradi novejših metod meritev in komunikacij mora imeti tudi osnovno računalniško izobrazbo. Opazovalec je skrben, vesten in natančen pri delu, saj sta vsako opazovanje in meritev vremena enkratna in se ne moreta narediti za nazaj.
Psihofizične sposobnosti

Splošne zdravstvene zahteve navadno zadostujejo. Za opravljanje opazovanj in meritev sta pomembna dober vid in sluh. Psihična obremenitev je delo v dežurstvu, ki se velikokrat začenja v zgodnjih jutranjih urah in končuje v poznih večernih urah. Na nekaterih postajah pomeni veliko obremenitev nočno delo in delo v odročnih krajih. Na teh postajah delavci tudi živijo, saj bi bila pot domov predolga. Zaradi vremena so velikokrat odrezani od sveta. Preživetje in delo v takih razmerah zahtevata psihično stabilnega in iznajdljivega človeka. Reševanje morebitnih problemov je odvisno le od njega samega.
Interesi

Opazovalec dela vedno sam, zato je pomembna lastnost samostojnost. Biti mora pošten, vesten in skrben. Nekaj organizacijskih sposobnosti potrebujejo vodje meteoroloških postaj pri načrtovanju dežurstev.
Razmere za delo

Delo je vezano na določen prostor in razmeroma tog urnik. Opazovanja se izvajajo ob natančno določenih terminih, zato svobodna izbira delovnega časa ni mogoča. Delo je predvsem zgoščeno v času, ko je treba odčitati instrumente in zapisati podatke. Opazovalec se prilagodi dejstvu, da mora zaradi meritve vsakič zapustiti pisarno in oditi na odprt prostor, tudi v slabem vremenu in pri nizkih temperaturah.
Nevarnosti

Možnosti za poškodbe so majhne, če se opazovalec pri opazovanju in meritvah na prostem primerno zaščiti pred vremenom, sicer so možne prehladne bolezni. Na postajI v težko dostopnih krajih, kar je navadno v gorah, so možnosti za poškodbe večje. Opazovalci morajo tam skrbeti tudi za preživetje, kamor sodi vzdrževanje bivalnih prostorov in meteorološke postaje, kuhanje, skrb za ogrevanje in preskrbo z vodo. Včasih se opazovanja in meritve opravljajo v posebno ostrih vremenskih razmerah, na primer pri nizkih temperaturah in v orkanskem vetru. Opazovalec se mora dobro obleči in včasih celo privezati na vrv, da ga ne odpihne veter, ko gre iz hiše do meteoroloških instrumentov.
Možnosti zaposlovanja

Zaposlen je lahko na meteorološki postaji, kjer v izmenah z drugimi opazovalci samostojno dela v dežurstvu. Lokacije postaj so v večjih mestih, na mednarodnih letališčih in v bolj odročnih krajih, kot je na primer meteorološka postaja na Kredarici. Meteorološki opazovalec lahko napreduje do vodje meteorološke postaje.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica se zahteva srednja strokovna izobrazba. Za pridobitev poklica ni ustrezne izobraževalne ustanove. Delovne izkušnje in tudi znanja si delavec pridobi v daljšem časovnem obdobju, približno v dveh letih dela.
Druge informacije

Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube