Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Laboratorijski tehnik kemije

Kratek opis

Laboratorijski tehnik kemije izvaja analize različnih materialov in snovi. Analize izvaja na podlagi predpisanih metod in postopkov ter s pomočjo sodobnih laboratorijskih naprav in instrumentov.
Kaj delavec običajno dela

Delo laboratorijskega tehnika kemije so raznovrstna. Njihova skupna značilnost je, da v glavnem potekajo v kemijskem laboratoriju, lahko pa tudi v proizvodnji in na terenu. Najpogosteje tehnik izvaja analize različnih materialov. Analize izvaja na podlagi predpisanih metod in postopkov ter s pomočjo modernih laboratorijskih naprav in instrumentov. Za izvedbo analiz mora pripraviti standardne analizne reagente. Priprava poteka na podlagi predpisanih receptov in postopkov. Med redna dela laboratorijskega tehnika sodi priprava in umerjanje laboratorijskih naprav in instrumentov, saj le točni instrumenti zagotavljajo točne meritve. Za vsako opravljeno analizo ali laboratorijsko meritev izdela ustrezno poročilo.

Obdelava rezultatov je odvisna od zahtevnosti analize, uporabe analiznih postopkov in posebnih zahtev naročnika. K opravilom za izvedbo analize pogosto sodi tudi vzorčenje preizkušancev. Pri tem velja omeniti, da so preizkušanci tudi nevarne in strupene snovi. Ob zaključku analize vzorce arhivira, kar pomeni, da vzorce primerno pripravi, zaščiti, označi in jih hrani v posebnih pogojih. Delo je pogosto povezano z razvojnim in raziskovalnim delom kot asistenca razvojnemu ali raziskovalnemu inženirju in s tem rezultati njegovega dela lahko pomembno vplivajo na sprejem različnih razvojnih odločitev. Organizacijsko vodstveni vidik dela zajema predvsem vodenje skupine laborantov v laboratoriju, lahko pa tudi organizacijsko vodstveno delo v operativni kontroli kakovosti.
Delovna področja

Običajno delovno področje laboratorijskega tehnika kemije je kemijski laboratorij. S svojim znanjem in usposobljenostjo se lahko uveljavi tudi na področju operativne kontrole kakovosti in na področju storitev, kot je nabava kemikalij in opreme, skladiščenje in delo z dokumentacijo.
Delovni pripomočki

Delovni pripomočki so različne laboratorijske naprave in instrumenti na osnovi zahtevne elektronske opreme. Zato so osnovna znanja s področja računalništva in uporabe programov pri delu laboratorijskega tehnika kemije nujno potrebna. Materiali so različne kemikalije in snovi, med njimi tudi strupene, nevarne in zdravju škodljive. Dokumenti, ki jih uporablja pri delu, so navodila, metode preizkušanja, navodila za delo z instrumenti in varnostno- tehnične listine.
Izdelek in storitev

Izdelki laboratorijskega tehnika kemije so obdelani in v predpisane obrazce vpisani rezultati analiz in laboratorijskih meritev.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje poklica je potrebna strokovna izobrazba laboratorijski tehnik kemije. Osnova za opravljanje poklica so temeljna znanja s področja kemije in poglobljena znanja s področja laboratorijske tehnike in analizne kemije. Poleg tega ima delavec s tem poklicem ročne spretnosti ter je natančen, dosleden in potrpežljiv. Imeti mora smisel za razumevanje delovanja laboratorijske opreme in instrumentov. Obvlada delo z računalniško opremo za izdelava poročil ter tabelaričnih in grafičnih prikazov.
Psihofizične sposobnosti

Za delo so potrebne normalne fizične sposobnosti in dobro razvit vid, vonj in ročne spretnosti. V laboratoriju je namreč potrebno dobro opazovanje. Večkrat je pomembna informacija, ki jo dobimo preko vonja, za vsa laboratorijska dela je potrebna ročna spretnost.
Interesi

Laboratorijski tehnik kemije ima razvit interes za analitsko delo in željo ugotavljati stanje snovi. Imeti mora dobro razvit čut za doslednost, red in čistočo, ki sta v laboratoriju nujno potrebna.
Razmere za delo

Razmere za delo so odvisne od vrste laboratorija. Laboratorijski tehnik kemije lahko pride v stik z različnimi vonji ali kemikalijami, zato ne sme imeti alergij na te snovi.
Nevarnosti

Nevarnost pri delu je odvisna od vrste laboratorija. Materiali, s katerimi se srečuje, so lahko tudi strupene in zdravju škodljive kemikalije.
Možnosti zaposlovanja

Laboratorijski tehnik kemije dela na različnih področjih. Lahko se zaposli v industriji, ki ima kemijske laboratorije. V kovinski industriji analizira kemikalije, ki se uporabljajo v tehnološkem procesu, v gumarski industriji analizira kemikalije, iz katerih se izdeluje guma, v tekstilni industriji analizira barve. V prehranski industriji je predmet analiz hrana, na ekološkem področju se ukvarja z vsemi snovmi, s katerimi se srečujemo v naravi. Zaposli se tudi v drugih ustanovah v zdravstvu, kriminalistiki, sanitarni tehniki in v raziskovalnih ustanovah.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica je potrebna srednja strokovna izobrazba- program kemijski tehnik.
Druge informacije

Informacije o izobrazbi posredujejo srednje šole kemijske stroke in podjetja, ki imajo kemijske laboratorije.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube