Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Muzikolog

Kratek opis

Muzikolog se ukvarja z glasbo v njeni celovitosti. Njegov predmet preučevanja je glasba v vseh izraznih oblikah. Muzikologija se deli na področja, ki segajo od glasbene kritike in glasbene sociologije do glasbene analize.
Kaj delavec običajno dela

Muzikolog mora imeti dobro teoretično znanje o glasbi. Pomembno je, da zna brati note. Nekateri lahko melodijo slišijo, že ko pogledajo note, večina pa jih mora določeno melodijo zaigrati na klavir. Lahko ima tudi določene glasbene spretnosti, vendar muzikologu ni treba biti virtuoz. Pred vpisom na fakulteto, smer muzikologija, je zaželeno predhodno obiskovanje glasbene šole, saj mora kandidat ob vpisu v ta študijski program obvladati osnove glasbene teorije in igranja klavirja. Klavir je njegov osnovni inštrument, saj se je z njim lažje uči druge glasbene inštrumente.
Delovna področja

Znanstveno-raziskovalno delo na fakulteti zajema področje raziskovanja glasbe. Muzikolog se zaposli v specializirani glasbeni knjižnici z notnimi arhivi, v koncertni poslovalnici, organizira glasbeno dogajanje ali postane umetniški vodja glasbenih ustanov. Dela lahko tudi v množičnih medijih, na televiziji ali pri časopisu, kjer piše glasbene kritike in recenzije. Muzikolog se zaposli v šoli in opravlja pedagoško delo, kjer poučuje glasbeno vzgojo.
Delovni pripomočki

Med najpomembnejše delovne pripomočke sodijo klavir, radio in računalnik. K delu muzikologa sodi tudi pisalo in notno črtovje. Na klavirju zaigra skladbe ter posluša številne glasbene zapise, ki jih ima v zbirki.
Izdelek in storitev

Muzikolog raziskuje glasbeno zgodovino. Lahko oživi stare notne zapise, analizira nove glasbene pojave ali poučuje na šoli.
Znanja in spretnosti

Muzikolog se izobražuje na univerzitetnem študiju. Pred vpisom na fakulteto je zaželeno, da kandidat obiskuje glasbeno šolo, saj potrebuje vsaj osnovno teoretično glasbeno znanje. Ker je njegov osnovni delovni pripomoček klavir, mora pred vpisom na študijski program poznati osnove igranja nanj. Muzikolog mora torej imeti predvsem teoretično znanje o glasbi, poznati mora njeno zgodovino, sociologijo in jo zna analizirati. Obvlada tudi pripravo in objavo glasbenih komentarjev, poročil in recenzij. Usposobljen je za vodenje in oblikovanje glasbenih programov. Poleg strokovnih glasbenih in pedagoških znanj je pomembna tudi široka kulturna razgledanost.
Psihofizične sposobnosti

Muzikolog mora imeti dober sluh in posluh. Poklic je primeren tudi za invalide, primeren pa ni za gluhe in naglušne osebe.
Interesi

Pomembna lastnost muzikologa je kreativnost. Je odprt in sledi spremembam v umetnosti. Muzikolog rad obiskuje koncerte.
Razmere za delo

Delo muzikologa je odvisno od delovnega mesta, kjer je zaposlen. Ponekod je delavnik stalen, ponekod bolj dinamičen. Muzikolog se lahko zaposli redno ali pa dela kot honorarni sodelavec.
Nevarnosti

Pri delu muzikologa praviloma ne prihaja do nevarnosti in poškodb.
Možnosti zaposlovanja

Muzikolog najde zaposlitev na fakulteti ali v znanstveno-izobraževalnih ustanovah. Znanstveno-raziskovalno delo na fakulteti zajema področje raziskovanja glasbe. Zaposlitev je možna v Znanstveno-raziskovalnem inštitutu Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani ter v specializiranih glasbenih knjižnicah z notnimi arhivi. Pri nas sta taki ustanovi Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani ter Slovenska filharmonija. Muzikolog se zaposli tudi v koncertni poslovalnici, organizira glasbeno dogajanje ali postane umetniški vodja glasbenih ustanov. Na radiu je glasbeni urednik ali pa dela na oddelku za klasično glasbo. Dela tudi na televiziji ali pri časopisu, kjer piše glasbene kritike in recenzije. Lahko se zaposli v šoli in opravlja pedagoško delo, kjer poučujejo glasbeno vzgojo.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Kdor želi postati muzikolog, se vpiše na univerzitetni študij muzikologije, ki ga izvajajo na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Druge informacije

Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube