Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Umetniški oblikovalec

Kratek opis

Umetniški oblikovalec stekla se specializira za eno od treh glavnih področij oblikovanja stekla: stekleni izdelki, arhitekturno steklo ali barvano steklo. Njegov cilj je oblikovanje estetskega, uporabnega, zanesljivega in cenovno dosegljivega izdelka.
Kaj delavec običajno dela

Umetniški oblikovalec steklenih izdelkov ali barvanega stekla običajno tudi sam izdela ali sestavi predmet. Pogosto dela kot svobodni oblikovalec ali podjetnik. Oblikovalec arhitekturnega stekla izdelek le oblikuje in ni neposredno vpleten njegovo izdelavo. Na vseh treh področjih oblikovalec razvija svoje zamisli in se odloča o uporabi ustreznih materialov in postopkov izdelave. Pri tem upošteva stroške. Njegov cilj je oblikovanje uporabnega, zanesljivega in estetskega izdelka. Včasih mora svoje zamisli prilagoditi naročnikovim željam. Prilagoditi jih mora tudi, če sredstva, ki so na voljo, ne zadostujejo za izdelavo. Pri izdelavi majhnih predmetov ali okraskov uporablja različne metode: pihanje, ukrivljanje, graviranje in okraševanje. Tehnike so tradicionalne, uvaja pa tudi sodobno tehnologijo, ki vpliva na metode dela.

Tako steklene predmete okrasi z jedkanjem, z vrtečimi kolesi visoke hitrosti ali s peskanjem. Proizvodnja arhitekturnega stekla je množična. Vključuje oblikovanje in izdelavo večjih predmetov, na primer oken, svetil ali steklenih panojev. Pri oblikovanju teh predmetov je oblikovalec usmerjen predvsem v njihovo uporabnost, čeprav sta pri razvoju izdelka pomembni tudi podoba in dekoracija. Izdelovanje barvnega stekla je visoko specializirano področje oblikovanja.
Delovna področja

Oblikovalec stekla dela na področju proizvodnje množičnih ali unikatnih steklenih izdelkov. Izdelki imajo uporabno in estetsko vrednost.
Delovni pripomočki

Oblikovalec dobro pozna različne tehnike in načine oblikovanja stekla in steklenih izdelkov, pozna materiale in postopke za oblikovanje steklenih izdelkov. Pri delu uporablja standardne in posebne oblikovalske pripomočke in orodja.
Izdelek in storitev

Oblikovalec steklenih izdelkov oblikuje in izdeluje okrasne in uporabne steklene predmete, običajno v manjšem obsegu. Pogosto gre za izdelke visoke kakovosti.
Znanja in spretnosti

Oblikovalec stekla si v mislih predstavlja izdelek in zna učinkovito uporabljati oblike in barve. Zato mora biti ustvarjalen. Zanimajo ga tehnični postopki izdelave stekla. Svoje ideje predstavi v obliki skic ali modelov. Delo pogosto omejujejo roki izdelave in skopo finančno načrtovanje. Samostojen podjetnik zna poslovati, posebno prodajati. V večjem podjetju pa za to skrbi poseben oddelek.
Psihofizične sposobnosti

Včasih dela zvečer ali za konec tedna zato mora imeti umetniški oblikovalec stekla tudi dobre psihofizične zmogljivosti.
Interesi

Oblikovan izdelek mora biti lep in hkrati uporaben. To je še posebno pomembno pri oblikovanju arhitekturnega stekla. Zato ima oblikovalec dober občutek za uporabnost svojega dela.
Razmere za delo

V večjem podjetju oblikovalci večinoma delajo v skupini. Samostojni podjetnik mora precej potovati, včasih tudi prodajati in nabavljati materiale. Enako velja za svobodne umetniške oblikovalce.
Nevarnosti

Pri samem oblikovanju ni posebnih nevarnosti, kadar pa je oblikovalec stekla v steklarski delavnici, mora poskrbeti za primerno zaščito pred morebitnimi poškodbami.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Umetniški oblikovalec stekla pridobi temeljno izobrazbo na srednji poklicni šoli po programu steklar ali oblikovalec stekla.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube