Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Prevajalec

Kratek opis

Osnovna dejavnost prevajalca je prevajanje besedil različne dolžine v ciljni jezik. Pri tem je potrebna jezikovna natančnost, da se ohrani pomen besedila iz izvirnika in s tem čim večja terminološka in pomenska enakovrednost besedil.
Kaj delavec običajno dela

STROKOVNI PREVAJALEC

Pri svojem delu uporablja leksikone, strokovno literaturo, dvojezične slovarje z različnih področij prevajanja, kot so naravoslovje, tehnika, medicina ali pravo. V podjetjih prevaja razne dopise, korespondenco, sodeluje pri sklepanju pogodb in pri pogajanjih ali pri izdelavi uvozno-izvozne in tehnične dokumentacije. Zaposleni prevajalec v podjetju lahko prevaja strokovno literaturo, knjige, časopisne članke in razno dokumentacijo v zvezi z opremo. Po potrebi prevedeno besedilo pregleda še lektor. Samostojni strokovni prevajalec mora znati pridobivati poslovne partnerje.

Pred sprejemom naročila se mora dogovoriti za pogoje dela: za kakovost prevoda, rok izdelave, ceno in rok plačila. Pri pogajanjih so mu v pomoč priporočila društva prevajalcev, kjer določajo tudi ceno avtorske ali obračunske strani prevoda. Prevajalčeva poslovna uspešnost je odvisna predvsem od kakovosti in pravočasnosti opravljenega dela ter od spretnosti pri pridobivanju naročil. Strokovno prevajanje od prevajalca zahteva široko splošno izobrazbo in določeno specializacijo po področjih dela. Poseben problem za prevajanje v slovenščino in iz slovenščine je pomanjkanje slovarjev in podobne literature. Ker je izredno malo specializiranih strokovnih slovarjev in zaradi hitrega jezikovnega napredka- novih izrazov na vseh področjih, morajo prevajalci iskati še dodatne jezikovne vire. Tako velikokrat ne moremo več govoriti le o prevajanju, ampak o raziskovalno-terminološkem delu. T.i. zasebni glosarji predstavljajo najpomembnejši vir strokovnih terminov vsakega prevajalca, pomemben vir pa so tudi stiki s prevajalci in strokovnjaki. V naših razmerah je strokovno prevajanje zelo težko intelektualno delo, veliko težje kot pri narodih z bolj razširjenim jezikom, in ga je nemogoče primerjati z delom npr. nemškega ali italijanskega prevajalca. Primerjava je možna samo s prevajalci, ki prevajajo enako razširjene jezike kot je slovenščina.

KNJIŽEVNI PREVAJALEC

Književni ali literarni prevajalci se bistveno razlikujejo od strokovnih prevajalcev. Bistvo strokovnega prevajanja je v prevodu ohraniti pomen besedila iz izvirnika in s tem doseči čim večjo terminološko in pomensko enakovrednost besedila. Cilj književnega prevajanja je lepota, približevanje notranjemu čutenju pisatelja izvirnika, odsev njegovega načina razmišljanja, govorjenja, občutenja in stanja družbe v času nastanka književnega dela. Zato mora imeti književni prevajalec čut za knjižno umetnost. Pogosto so književni prevajalci tudi sami umetniki. Prevajajo romane, eseje, gledališke igre in scenarije za radio in TV ter druga dela s področja literature in kulture. Pri prevajanju za radio in TV lahko prevajalec prevaja posnetek neposredno s traku, če rokopis ali drug pisni vir ne obstaja. Kar književne prevajalce povezuje z drugimi prevajalci, je prevajanje kot prenos določenega sporočila v drug jezik ob upoštevanju drugačne kulture, navad, načina razmišljanja in življenja.
Delovna področja

Prevajalci so potrebni v politiki, znanosti, državi upravi, tehniki, gospodarstvu, medicini, umetnosti in literaturi.
Delovni pripomočki

Prevajalec pri delu uporablja računalnik, tiskalnik, modem ali video rekorder. Poznati mora razne urejevalnike besedil in razpredelnice. Uporablja tudi elektronsko pošto in internet, razne leksikone, strokovno literaturo in slovarje v knjižni in v elektronski obliki. Vse bolj uporablja informacijske, terminološke in prevajalske baze.
Izdelek in storitev

Prevajalčev izdelek je pisni prevod v tuji ali materin jezik, sodno overovljen prevod ali tolmačenje.
Znanja in spretnosti

Književno prevajanje običajno opravljajo diplomanti jezikovnih smeri na Filozofski fakulteti. Pri strokovnem prevajanju so zastopani tudi diplomanti drugih visokih in višjih šol s področja naravoslovja, tehnike, medicine, ekonomije, prava ipd., ki imajo potrebna jezikovna znanja. Izpopolnjevanja: potovanja v tujino, branje tujih časopisov in strokovne literature. Prevajalec ima sposobnost jezikovnega izražanja in logično-analitičnega razmišljanja zlasti pri prevajanju zahtevnih strokovnih besedil. Nenehno se mora strokovno izpopolnjevati. Če prevajalec ne sledi razvoju strokovnih jezikov, ki jih prevaja, in če ne zbira strokovnih terminov, potem preprosto ne more več prevajati. Samostojni prevajalci morajo obvladati osnovna menedžerska znanja od pogajanj do vodenja poslovnih knjig. Prevajalec je edini poklic z visoko izobrazbo, ki v karieri ne more napredovati, in ostane ves čas le prevajalec z vedno več nakopičenega terminološkega in jezikovnega znanja. Izjema so le zaposleni prevajalci v večjih prevajalskih podjetjih, ki lahko sčasoma napredujejo v glavnega prevajalca ali vodjo prevajalcev.
Psihofizične sposobnosti

Prevajalec mora imeti dobre psihofizične sposobnosti, da lahko zaključi posamezne prevajalske projekte. V naših razmerah je strokovno prevajanje težko intelektualno delo, veliko težje kot pri narodih z bolj razširjenim jezikom, in ga je nemogoče primerjati z delom npr. nemškega ali italijanskega prevajalca. Primerjava je možna samo s prevajalci, ki prevajajo enako razširjene jezike kot je slovenščina.
Interesi

Prevajalec mora imeti sposobnost jezikovnega izražanja, sposobnost logično-analitičnega razmišljanja in sposobnost pomnjenja. Prevajalec je komunikativen in se mora nenehno izpopolnjevati. Pri delu s strankami in tolmačenju mora posebej skrbeti za osebno urejenost.
Razmere za delo

Prevajalec svoje delo večinoma opravlja v zaprtem prostoru in pretežno sede. Navadno dela sam in le redko v skupini. Tolmači svoje delo opravljajo v javnih prostorih in v stalnem stiku s strankami. Delo zaposlenega prevajalca je vezano na delovni čas, občasno pa glede na potrebe prevaja tudi izven delovnega časa. Delo samostojnih prevajalcev je odvisno od rokov, težavnosti besedil in morebitnega raziskovanja terminologije, npr. v knjižnicah in z obiski raznih ustanov.
Nevarnosti

Največja nevarnost za prevajalce je zaradi pretežno sedečega dela okvara hrbtenice in s tem povezane tegobe. Pred tem se je mogoče zaščititi ali si stanje olajšati s pravilno izbranim stolom in mizo.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Oddelek za prevajalstvo, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube