Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Konferenčni tolmač

Kratek opis

Konferenčni tolmač prevaja govorjeno besedo v drug jezik ali govorno prevaja pisna besedila. Dela kot sodni tolmač ali kot konferenčni prevajalec na področju mednarodnih odnosov.
Kaj delavec običajno dela

Simultano tolmačenje je oblika konferenčnega tolmačenja, pri kateri tolmač sedi v zvočno izolirani kabini za mikrofonom in prek svojih slušalk hkrati posluša in tolmači govornika, ki v konferenčni dvorani govori v mikrofon. Udeleženci kongresa, seminarja ali posveta poslušajo prevod prek svojih slušalk. Tolmači delajo v skupini. V kabini praviloma vedno tolmačita najmanj po dva tolmača v en jezik. Za vsako skupino je potrebno določiti tolmača- koordinatorja, ki vzdržuje stike z organizatorji, usklajuje delo ekipe in skrbi za gradivo.

Simultano tolmačenje je posebna oblika komunikativno-govorne dejavnosti. Za njeno opravljanje sta potrebna posluh in dar govora. Pomembna je izgovorjava, melodija stavka in barva glasu. Pri glasovnem oblikovanju misli v besedne zveze in stavke pomaga tudi glasbena izobrazba.

Simultani tolmač je interpret tako kot pianist ali igralec. Slednja poustvarjata delo skladatelja ali pisatelja tako kot simultani tolmač poustvarja sporočilo govornika. Vsi poustvarjajo like, le da poustvarjanje pri simultanem tolmačenju poteka v drugem jeziku. Zato je simultano tolmačenje oblika lingvistične dejavnosti, ki zahteva obvladanje tako ciljnega kot izvirnega jezika. V tem smislu je simultano tolmačenje najmlajša oblika prevajalske dejavnosti, ki poteka v zahtevnih okoliščinah. Gre za dejavnost lingvistične narave, ki je pogojena s psihološkima mehanizmoma verjetnostnega napovedovanja in vnaprejšnje sinteze sporočila, ki se poraja v ciljnem jeziku. Gre za sočasnost slušnega zaznavanja in govora. Zaradi dramatičnega pomanjkanja časa tolmač začne tolmačiti še preden se konča proces slušnega zaznavanja. Hitrost tolmačenja pa določa govornik, ki podaja sporočilo v izvirnem jeziku. Zaradi tega se dejavnost simultanega tolmačenja razlikuje od vseh drugih oblik prevajalske dejavnosti ter se približuje nekaterim oblikam dejavnosti inženirjev- operativcev, npr. kontrolorjev poletov, katerih hitrost odločanja ni odvisna od samega človeka, temveč od zunanjih razmer, npr. od izrednega stanja.
  • Zaporedno, konsekutivno tolmačenje - Konsekutivno tolmačenje je oblika konferenčnega tolmačenja, pri kateri tolmač sedi v konferenčni dvorani in si zapisuje izjave govornika. Ob koncu vsake izjave ali zaokroženega dela govora tolmač ob pomoči zapiskov prevede, kar je bilo povedano. V ta namen si tolmač izdela lasten sistem znakov ali simbolov.
  • Simultano tolmačenje vse bolj izriva konsekutivno obliko konferenčnega tolmačenja, čeprav marsikateri govornik meni, da konsekutivno tolmačenje ustvarja pristnejši stik med njim in drugimi udeleženci ali poslušalci. Tolmač sedi na primernem mestu, od koder jasno sliši in vidi govornika, kakor tudi tablo, ekran ali druga vizualna sredstva, ki jih govornik uporablja.
  • Šepetanje (whispering, chuchotage) - Šepetanje je redka in nezadovoljiva oblika dela, pri kateri tolmač sedi poleg udeleženca ali med največ dvema udeležencema in jima šepetaje tolmači. Tolmači te oblike ne priporočajo, ker zaradi neustreznosti delovnih okoliščin onemogoča strokovno delo. Tolmač mora varovati tajnost podatkov, ki jih izve med opravljanjem poklicnega dela in se drži kodeksa poklicne etike.
Delovna področja

Tolmač se zaposli se v okviru mednarodne ali vladne organizacije ali dela v svobodnem poklicu.
Delovni pripomočki

Naročnik mora tolmaču pravočasno priskrbeti literaturo oziroma strokovno gradivo za kongres, seminar ali posvetovanje v tolikšnem številu izvodov, kolikor je tolmačev, ter zagotoviti strokovnega svetovalca. Tolmaču je v pomoč lastni terminološki slovar za določena strokovna področja, ki nastaja iz prakse in na podlagi sodelovanja s strokovnjaki. Za simultano tolmačenje naročnik izvajalcu zagotovi ustrezno kabino s prezračevanjem po ISO 2603 mednarodnem standardu.
Izdelek in storitev

Prevajalsko storitev zagotavlja v mednarodnih ustanovah, na kongresih, konferencah, sestankih, pri meddržavnih dogovarjanjih vseh vrst ter v okviru pravosodja in državne uprave, kjer lahko tudi delno pisno prevaja.
Znanja in spretnosti

Raznolikost tematik, ki so predmet obravnave na mednarodnih srečanjih, zahteva od tolmača splošno razgledanost in poklicne kvalifikacije na najvišji ravni. Potrebna je najmanj univerzitetna diploma po možnosti lingvistične smeri in dodatno izobraževanje iz konferenčnega tolmačenja. Tudi druge študijske smeri niso izključene, pogoj pa je temeljito obvladanje večjega števila tujih jezikov. Od tolmača se pričakuje hitrost, sposobnost analiziranja in odlično poznavanje materinega jezika.
Psihofizične sposobnosti

Konferenčni tolmač ima brezhibno zdravstveno stanje, dober spomin in uravnovešeno psihično stanje.
Interesi

Dobrega tolmača odlikujejo: vztrajnost, profesionalen odnos do dela ter pripravljenost za stalno izobraževanje in izpopolnjevanje.
Razmere za delo

Delo poteka večinoma sede v kabini ali v konferenčni dvorani, včasih tudi stoje na otvoritvi prireditve, na razstavi ali pri pozdravnem govoru. Če traja delo dlje kot šest ur, se zamenja ekipa tolmačev ali pa jim obračunajo dodatne ure. Za zahtevno konsekutivno tolmačenje predavanj, referatov in pogajanj, ki poteka v dve jezikovni smeri in traja do tri ure, mora naročnik oziroma govornik zagotoviti en daljši ali dva krajša odmora. Pri zahtevnem konsekutivnem tolmačenju, ki traja dlje kot tri ure, sta potrebna dva tolmača.
Nevarnosti

Zaradi velikih psihofizičnih obremenitev lahko pride do okvare sluha. Zato se priporoča stalno vzdrževanje telesnih zmogljivosti.
Možnosti zaposlovanja

Konferenčni prevajalec se lahko zaposli v politiki, znanosti, državni upravi, tehniki, v gospodarstvu, v medicini in v umetnosti ali literaturi.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Oddelek za prevajalstvo in tolmačenje
Druge informacije

Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Oddelek za prevajalstvo in tolmačenje

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube