Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Redaktor

Kratek opis

Redaktor je pri pripravi dnevno informativnega programa na televiziji zadolžen za spremljanje medijskih dogodkov in iskanje novih informacij v zvezi z določenim dogodkom. O dogodkih in novih informacijah vedno obvešča urednika oddaje. Pomembnejše informacije oblikuje v vesti, ki so objavljene v dnevno informativni oddaji.
Kaj delavec običajno dela

Redaktor je pri pripravi televizijskega informativnega programa pomočnik urednika in voditelja oddaje. Je tudi povezovalni člen med tehnično in vsebinsko izvedbo oddaje. Na vsebinskem področju je zadolžen za spremljanje dogodkov in iskanje novih informacij v zvezi z določenim dogodkom. Redaktor spremlja druge medije in tuje ter domače tiskovne agencije. O dogodkih in novih informacijah vedno obvešča urednika oddaje, pomembnejše informacije oblikuje v vesti, ki so objavljene v oddaji. Redaktor je ves čas v kontaktu z novinarji na terenu in ob tem sodeluje s tehnično ekipo, v kateri so realizator, grafik, pisec podnaslovov, montažer in snemalci. Poklic redaktorja na televiziji in v drugih množičnih medijih zahteva komunikacijske spretnosti, veščine vodenja in usmerjanja sodelavcev ter dobro poznavanje posebnosti novinarskih zvrsti. Običajno ima redaktor pred nastopom dela vsaj nekaj let izkušenj v novinarstvu.
Delovna področja

Delo redaktorja poteka v množičnih medijih, kot so televizija, radio, dnevni časopisi, tedniki, spletni časopisi in različne publikacije.
Delovni pripomočki

Redaktorjeva delovna oprema na področju priprave televizijskega informativnega programa je osebni računalnik s programi, ki omogočajo televizijsko predvajanje slike.
Izdelek in storitev

Končni izdelek procesa, ki ga skupaj z urednikom, voditeljem oddaje, novinarji in tehnično ekipo vodi in usmerja redaktor, je televizijska informativna oddaja - na primer Dnevnik in Odmevi ter druge informativne oddaje, kot so Svet na kanalu A in 24 ur.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje poklica redaktor je potrebna univerzitetna izobrazba katerekoli smeri. Priporočljiva je Fakultete za družbene vede, smer novinarstvo. Za delo redaktorja se pričakuje poznavanje načina televizijskega dela, osnov novinarstva in poznavanje procesa nastajanja televizijske oddaje.
Psihofizične sposobnosti

Za delo redaktorja ni posebnih zdravstvenih omejitev. Zaželen je dober vid in sluh ter sposobnost dela v hrupnem okolju, kjer se v redakciji izmenjuje veliko novinarjev, urednikov in gostov.
Interesi

Pri delu redaktorja so posebej pomembne lastnosti: natančnost, skrben pristop k delu, sposobnost timskega dela in komunikativnost ter razgledanost.
Razmere za delo

Delo redaktorja poteka pretežno v pisarni in med posamezni oddelki medijske produkcije, v izjemnih primerih tudi ponoči. Možen je tudi podaljšan delovnik.
Nevarnosti

Posebnih nevarnosti za poškodbe pri delu redaktorja ni. Možna so obolenja zaradi stresa ali poškodbe hrbtenice zaradi dolgotrajnega sedenja.
Možnosti zaposlovanja

Redaktor se lahko zaposli v množičnih medijih kot novinar, urednik, organizator ali predstavnik za odnose z javnostmi.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za poklic redaktor ni rednega izobraževalnega programa. Običajno za to delovno mesto kandidirajo diplomanti družboslovnih fakultet z nekaj letnimi izkušnjami pri novinarskem delu.
Druge informacije

RTV Slovenija, Kolodvorska 2 - 4, Ljubljana
POP TV, Kranjčeva 26, Ljubljana
Delo, Dunajska 5, Ljubljana
Dnevnik, Kopitarjeva 2, Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube