Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Dramaturg

Kratek opis

Dramaturg je literarni, gledališki, filmski, televizijski ali radijski svetovalec povezan z določeno skupino ali režiserjem. Njegova skrb je priprava uprizoritve oziroma umetniškega izdelka.
Kaj delavec običajno dela

Dramaturg prireja, preoblikuje ali prevaja besedila in raziskuje dokumentacijo o njih. Analizira izbrano dramsko besedilo ter izsledke analize tudi javno predstavi. V procesu študija gledališke uprizoritve, filma, televizijske igre, radijske igre, dokumentarne oddaje in drugih umetniških praks posameznih medijev sodeluje z režiserji, scenografi, kostumografi, igralci, lektorji ter tehničnim osebjem. Kot kritični opazovalec se dan za dnem sooča z delom na odru. Dramaturg je prvi "notranji" kritik uprizoritve v pripravi. Ureja dokumentarni gledališki list. Piše strokovne članke za strokovne ali druge medije. Oblikuje smisle in interpretacije, ki jih lahko vpisuje v globalni družbeni in politični projekt. Vzpostavlja vezi s publiko in pomaga uprizoritev predstaviti javnosti. Aktivno spremlja domače in tuje gledališko, filmsko, televizijsko, radijsko ter ustvarjanje drugih medijev.

Skrbi za razvoj in usposobljenost dramaturgov začetnikov. Spremlja in ocenjuje raven umetniškega izraza gledališkega igralskega ansambla v celoti in vsakega v njem. Evidentira, shranjuje in beleži dokumente produkcije določene ustanove ali skupine. Spremlja in sodeluje pri nastanku strokovne literature s področja gledališča, literarne znanosti, filma, televizije in radia ter drugih medijev. Sodeluje pri snovanju in nadzira estetsko in vsebinsko zasnovo javne podobe umetniške ustanove in posamezne uprizoritve. Organizira in vodi javne razprave o problematiki umetniških praks gledališča, filma, televizije, radia in drugih medijev. Sodeluje z dramatiki pri nastajanju novih dramskih del. Bere, ocenjuje in izbira dela, ki bodo uvrščena v gledališki repertoar ali so namenjena filmski, televizijski ali radijski izvedbi.
Delovna področja

Dramaturg sodeluje z umetniškim vodstvom pri snovanju repertoarja in umetniške politike gledališča. Raziskuje zgodovino umetniških praks ter piše ali ureja strokovne znanstvene publikacije. Piše ali sodeluje pri pisanju filmskih in televizijskih scenarijev. Vodi umetniško ustanove. Deluje pri izobraževanju na področju gledališča, filma, televizije, radia in drugih medijev.
Delovni pripomočki

Njegovi delovni pripomočki so vsi posredniki informacij in sredstva za pisanje.
Izdelek in storitev

Njegovi izdelki so:
  • analiza dramskega, filmskega, televizijskega ali radijskega dela,
  • prevod dramskega besedila,
  • dramsko besedilo,
  • filmski ali televizijski scenarij in
  • znanstvena publikacija.
Znanja in spretnosti

Spoznavanje dramatike in dramaturgije je možno tudi pri študiju humanističnih smeri, npr. primerjalne književnosti, vendar mu ta ne omogoča seznanjanja z dramaturško prakso. Poleg poznavanja različnih področij mora biti obdarjen z analitično sposobnostjo. Spremlja sodobna dogajanja v umetnosti in tehnološke novosti na teh področjih. Vešč je pisanja in branja v materinščini in vsaj v dveh svetovnih jezikih. Zna se izražati tako literarno kot tudi strokovno, ustno in pisno. Razmah računalniške tehnologije terja od dramaturga znanja s področja uporabe računalnika, v prvi vrsti za pisanje pa tudi za dostop do novih virov informacij.
Psihofizične sposobnosti

Imeti mora dobro fizično in psihično zdravstveno stanje in sposobnost javnega komuniciranja.
Interesi

Če naj dramaturg v procesu nastajanja umetniškega izdelka polno strokovno sodeluje, mora poznati posebnosti posameznih medijev oziroma umetniških področij, v okviru katerih deluje. Iz tega sledi, da mora poznati tudi tehnološki postopek nastajanja umetniškega izdelka. Če zaseda vodstven položaj, se mora odlikovati tudi po vodstvenih sposobnostih. Če deluje pedagoško, mora izkazovati pedagoški dar.
Razmere za delo

Delo dramaturga zaznamuje delo z ljudmi, pisanje, delo po posebnem razporedu in občasno delo v umetni svetlobi in klimi.
Nevarnosti

Poleg nevarnosti, ki tudi sicer prežijo na ljudi, ki delajo v gledališču, je dramaturg izpostavljen nevarnosti pešanja vida. Možne so okvare hrbtenice zaradi nenaravne drže pri pisanju in branju in pogosti prehladi zaradi sedenja v parterju v času vaj, ko je dvorana podhlajena.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Najbolj ustrezno izobrazbo pridobi na Akademiji za gledališče, film, radio in televizijo.
Druge informacije

Dodatne informacije posreduje Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Nazorjeva ulica 3, 1000 Ljubljana.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube