Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Psihoterapevt

Kratek opis

Psihoterapevt pomaga ljudem, ki trpijo zaradi težav, kot so strahovi, nepravilno prehranjevanje, depresije in druge psihične motnje.
Kaj delavec običajno dela

Zelo pomembno je, da psihoterapevt s pacientom vzpostavi zaupljiv odnos, da se le-ta lahko sproščeno pogovarja, psihoterapevt pa mu lažje pomaga raziskati in razumeti boleče izkušnje, občutke in čustva. Nekateri se specializirajo za delo s pari, z družinami ali s skupinami. Izkušeni psihoterapevt se lahko specializira za področje otroške psihoterapije.
Delovna področja

Če je bilo devetnajsto stoletje obsedeno s spolnostjo, in dvajseto z nasiljem, s kakšnimi izzivi se sooča psihoterapija danes, se sprašuje psihoterapevt Dr. Pritz in našteje pet konfliktnih področij, s katerimi se bo ubadal človek enaindvajsetega stoletja. Človek se bo težko znašel v svetovnem spletu komunikacij in medijev, saj se bo moral nenehno spraševati: Je ta informacija realna ali le virtualna? Je resnična, fiktivna ali morda celo laž? V novih delovnih razmerah bo moral večkrat v življenju menjati svojo delovno in poklicno identiteto, zato svojega občutka lastne vrednosti ne bo smel v tolikšni meri črpati iz svoje delovne in poklicne storilnosti. Tudi razvoj genetskih možnosti bo njegovo identiteto ustvarjenega bitja zamajal: do katere meje naj prevzame mesto stvarnika samega sebe in svoje človeške vrste?

V svetovni globalizaciji bo vedno več obrobnih področij, pa tudi znotraj posameznega področja bo vedno več marginalnih, prikrajšanih družbenih skupin. Marginalizacija vodi v radikalizacijo in s tem v nevarnost novih družbenih pretresov. Odnosi med spoloma bodo doživljali še nadaljnje spremembe. Si bo posameznik za različna življenjska obdobja izbiral različne partnerje? Bo svojo spolno usmerjenost doživljal vedno manj kot nekaj danega, in vedno bolj kot stvar osebne izbire?
Delovni pripomočki

Psihoterapevt uporablja številne pripomočke in diagnostična sredstva, dobro pozna zgodovino in razvoj psihoterapevtskih metod dela. Rezultate, ki jih dosega v terapiji, vestno beleži in spremlja napredek pacienta.
Izdelek in storitev

Izdelek psihoterapevta je diagnostika čustvenih energetskih blokad pacienta, ki mu onemogočajo zdravo in polno življenje. Na osnovi izpolnjenih testov, terapevtskih pogovorov in dodatnih raziskav pripravi program zdravljenja in pomoči za premoščanje akutnih in kroničnih težav.
Znanja in spretnosti

Za psihoterapevtsko delo je potreben podiplomski študij in dodatno izobraževanje iz posameznih psiho-terapevtskih metod, kot so psiho-dinamske, kognitivno vedenjske, sistemske in skupinsko analitične psihoterapije. Ta znanja omogočajo pridobitev naziva psihoterapevt in opravljanje zdravstvenih storitev v tem okviru. Dodatno usposabljanje pa zahteva tudi osebno analitično izkušnjo in konzultacije ali supervizijo.
Psihofizične sposobnosti

Delo psihoterapevta zahteva dobre psihofizične zmogljivosti in visoko stopnjo koncentracije, v pomoč je lahko redna rekreacija.
Interesi

Psihoterapevt mora biti razumevajoč in toleranten. Zna ublažiti močno čustvenost in preobčutljivost pacientov in se ne sme bati raziskovati težke in boleče izkušnje iz njihovega življenja. Psihoterapevt je zrela osebnost, ki zna pazljivo poslušati in se vživeti v občutke in čustva pacientov, vendar mu nenehno raziskovanje težav drugih ljudi ne sme postati breme.
Razmere za delo

Psihoterapevt običajno deluje v psihološki ordinaciji, v urejeni sobi, kjer se pacient lahko umiri in sprosti. Nekateri psihoterapevti delajo samostojno na svojem domu. Delovni čas morajo prilagajati času, ki si ga lahko vzame pacient.
Nevarnosti

Kadar ima psihoterapevt v obravnavi pacienta, ki ima v obrambi svojega jaza veliko potez napadalnosti, ga skuša najprej pomiriti. Če pri tem ni uspešen in presodi, da je pacient nevaren za okolico, družino in sodelavce, v povezavi z drugimi socialno-zdravstvenimi službami poskrbi za zdravljenje in druge preventivne ukrepe.
Možnosti zaposlovanja

Psihoterapevt se zaposli v zdravstvenem domu, v bolnišnici ali ima zasebno prakso.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Psihoterapevt ima običajno zaključen univerzitetni študij medicine ali psihologije z večletno specializacijo na izbranem področju dela.
Druge informacije

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, Čufarjeva cesta 5, 2000 Maribor

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube