Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Psiholog

Kratek opis

Psiholog pomaga ljudem s čustvenimi, vedenjskimi, učnimi ali osebnostnimi težavami.
Kaj delavec običajno dela

Če želi psiholog uspešno delati s stranko ali pacientom, mora vzpostaviti zaupno okolje. Ko pacient psihologu zaupa, se lahko sprosti in se sooči s čustvi, ki jih običajno ne upa izraziti. Izkušen psiholog je sposoben prepoznati takšna čustva na način, ki pacienta ne ogroža in celo poveča njegovo samospoštovanje in samozavest. Ta proces se lahko zaključi po nekaj srečanjih ali pa po daljšem času. Nekateri psihologi se povežejo z drugimi izvedenci, da pridejo do boljših rezultatov. Lahko pa prevzamejo vlogo svetovalca skupinam ljudi, ki potrebujejo njihovo strokovno znanje. Skupinam ljudi pomagajo psihologi, da bolje spoznajo svoje sposobnosti in zmožnosti na delu (industrijski psiholog), da se vključijo v zdravljenje ali rehabilitacijo, če so bolni ali imajo težave pri učenju (klinični psiholog), pomagajo otrokom s specifičnimi lastnostmi, ki jim lahko povzročajo težave, npr. hiperaktivnost, težave pri učenju (šolski psiholog). Psiholog sodeluje tudi v procesu poklicne orientacije, je v stiku s šolskimi svetovalnimi delavci v osnovnih in drugih šolah ter razvija in uporablja v ta namen različne psiho-diagnostične pripomočke.
Delovna področja

Psiholog dela z otroki in mladostniki ter z odraslimi ali starostniki tako na področju zdravljenja kot preventive in zdravstvene psihologije.
Delovni pripomočki

Osnova za njegovo delo sta etični kodeks psihologov in Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Pri delu uporablja psihološke teste, vprašalnike in druge pripomočke za psihološko diagnostiko.
Izdelek in storitev

Svoje strokovne ugotovitve psiholog ustno razloži stranki in jih oblikuje in posreduje v pisni obliki kot psihološki izvid z oceno in diagnozo, poročilo ali izvedensko mnenje z diagnozo, razlago psihološkega dogajanja in prognostično oceno.
Znanja in spretnosti

Za delo so poleg splošnih psiholoških znanj potrebna dodatna znanja posameznih psiho-diagnostičnih postopkov, prilagojena posameznim starostnim skupinam. Psiholog, ki dela neposredno z ljudmi, mora biti razumevajoč in toleranten. Zna obravnavati ekstremno čustvenost in preobčutljivost pacientov in se ne boji raziskovati težke in boleče izkušnje njihovega življenja. Psiholog mora biti zrela osebnost, ki zna pazljivo poslušati in se vživeti v občutke in čustva pacientov.
Psihofizične sposobnosti

Psiholog mora imeti dobre psihofizične zmogljivosti za delo, ki je stresno in zahteva umirjeno čustveno odzivanje.
Interesi

Delo psihologa je zahtevno, zato mora biti prožen in ne sme dovoliti, da ga težave drugih, s katerimi se sooča, prevzamejo ali pa so mu v breme. Pomembno je, da zna dobro ustno in pisno komunicirati.
Razmere za delo

Razmere za delo so raznovrstne, odvisne od posameznega področja: od posredovanja spoznanj v obliki predavanj, kadar je v vlogi učitelja, do individualne obravnave osebnosti s psihološkimi motnjami ali težavami v vlogi terapevta. Običajno psiholog dela v razmerah zaupnosti in svoje ugotovitve, razen kadar je to v pomoč zdravstveni oskrbi pacienta, ne posreduje drugim.
Nevarnosti

Posebnih nevarnosti pri delu ni. Kadar ima psiholog v obravnavi hudo moteno osebnost, ki se ne zaveda svojih težav, s pomočjo psihiatra poskrbi za njeno zdravljenje, oskrbo in okrevanje.
Možnosti zaposlovanja

Psiholog se lahko zaposli v industriji, marketingu, izobraževanju, zdravstvu in na drugih področjih.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.

Psiholog v zdravstveni dejavnosti, ki se želi zaposliti v drugi evropski državi, mora kot izvajalec reguliranega poklica pridobiti uradno potrdilo o svojih poklicnih kvalifikacijah. Preverite kako je vaš poklic reguliran v Evidenci reguliranih poklicev.
Izobraževanje

Psiholog lahko pridobi univerzitetno diplomo na ljubljanski Filozofski fakulteti na Oddelku za psihologijo ali na Oddelku za psihologijo fakultete v Mariboru.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube