Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Komunikolog

Kratek opis

Najbolj pogosta delovna področja komunikologov so svetovanje za odnose z javnostmi, trženje, interno organiziranje komunikacijskih procesov in raziskovanje komunikacijskih procesov.
Kaj delavec običajno dela

Delo komunikologa je raznoliko, običajno gre za raziskovanje komunikacijskih procesov oziroma za razvoj in organizacijo le-teh. Pri študiju osvojene teorije in metode raziskovanja mu omogočajo preučevanje vseh vrst medijev, predvsem množičnih (npr. časopisov) in elektronskih (internet) od lokalne do mednarodne ravni. Njegovo delo je usmerjeno na komunikatorje, tiste, ki nekaj sporočajo, vsebino sporočil in njihove prejemnike ter učinke, ki jih ta sporočila imajo. Zaradi izjemno hitrega razvoja informacijske in komunikacijske dejavnosti delo komunikologa zahteva stalno in sistematično izobraževanje.
Delovna področja

Najbolj razširjena delovna področja komunikologov so svetovanje za odnose z javnostmi, trženje, interno organiziranje komunikacijskih procesov in raziskovanje komunikacijskih procesov.
Delovni pripomočki

Komunikolog svojega dela brez računalnika in programske opreme ne more opravljati. Besedila je treba oblikovati, informacije urediti in ideje predstaviti, to pa zahteva uporabo multimedijskih naprav in nekaj tehničnega znanja. Njegovi delovni pripomočki so predvsem elektronski mediji in internet. Za pridobitev informacij se odpravi tudi na teren, kar vključuje izpolnjevanje potnih in snemalnih nalogov ter prošenj za akreditacije in rezervacije hotelov.
Izdelek in storitev

Pogost izdelek komunikologov je elaborat ali projekt, ki lahko obsega pa nekaj sto strani. V njem so opisana navodila za učinkovito praktično komunikacijsko delovanje ali pa gre za sistematično predstavitev ugotovitev samostojnega raziskovanja. V preteklosti je bil to izključno pisni izdelek, danes pa je elaborat lahko multimedijsko oblikovan (besedilo, zvok in slika hkrati) in tudi predstavljen v različnih medijih.
Znanja in spretnosti

Ker komunikolog sodeluje s strokovnjaki z drugih področij, kot so ekonomija, trženje, politika in kultura oziroma se pri svojem delu srečuje z različnimi ljudmi, je komunikativnost kot osebnostna lastnost zelo pomembna. Pomembna je izurjenost v uporabi slovenskega jezika in aktivno pisno in govorno obvladovanje angleščine in drugih tujih jezikov. Za učinkovito delo ni več dovolj klasična pismenost in veščina javnega nastopanja, temveč je treba znati pripravljati tudi poročila za spletne strani, elektronske revije in multimedijske javne predstavitve. Potrebuje znanja uporabe elektronskih baz podatkov in nekaj tehničnih spretnosti.
Psihofizične sposobnosti

Za delo, ki ga opravljajo komunikologi ni posebnih zdravstvenih zahtev, res pa je, da so pogoste stresne situacije, na katere se je treba znati odzvati.
Interesi

Pomembne lastnosti so radovednost in volja za sistematični študij, interes za raziskovanje družbe pa tudi kritičnost in nepristranskost. Ker so mnoge komunikacijske dejavnosti lahko zlorabljene za politične namene, mora pri svojem delu dosledno spoštovati etična merila.
Razmere za delo

Delo je v glavnem samostojno in ustvarjalno do stopnje, ki si jo komunikolog postavi za cilj. Poteka lahko v kabinetu, pisarni in, če razmere pri delodajalcu dovoljujejo, tudi doma in na terenu.
Nevarnosti

Dolgotrajno delo pred računalnikom ima svojo ceno - večja je možnost okvare vida in povečana je nevarnost okvar hrbtenice.
Možnosti zaposlovanja

Najbolj razširjena delovna področja komunikologov so svetovanje za odnose z javnostmi, trženje, interno organiziranje komunikacijskih procesov in raziskovanje komunikacijskih procesov. Komunikolog se lahko samozaposli tudi kot samostojni raziskovalec. Status samostojnega raziskovalca ureja Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za poklic komunikologa se zahteva univerzitetna diploma, pogosto tudi podiplomski študij.
Druge informacije

Fakulteta za družbene vede- Katedra za medijske in komunikacijske študije, Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube