Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Geograf

Kratek opis

Geograf dela v raziskovalnih ustanovah in dejavnostih, kjer se ukvarjajo s prostorskim in regionalnim načrtovanjem. Nepogrešljivi sodelavci so pri urbanističnem načrtovanju, v državni upravi, v diplomaciji in v novinarstvu.
Kaj delavec običajno dela

Geograf, ki ne poučuje geografije v šoli, navadno preučuje zapleteno raznovrstnost pojavov na zemeljskem površju, nastalih zaradi delovanja naravnih procesov ali delovanja človeka. Preučuje pokrajino ali dele zemeljskega površja. Običajno pripravlja splošen in sintetičen pregled o geografski podobi pokrajine. V okvirih fizične geografije obravnava oblike zemeljskega površja, podnebje, vode, prst, rast in živalstvo. V okviru družbene geografije preučuje prebivalstvo, gospodarstvo, proizvodnjo, porabo in promet, naselja in politične razmere.
Delovna področja

Geograf je nepogrešljiv sodelavec je pri urbanističnem načrtovanju, v državni upravi in v diplomaciji. Zaradi pridobljenega sintetičnega znanja so geografi dobrodošli v turističnih organizacijah in v novinarstvu.
Delovni pripomočki

Geograf uporablja različne pripomočke. Pri kabinetnem delu so to predvsem osebni računalniki z ustrezno programsko opremo. Na terenu meri spremembe v naravnem okolju, kartira zemljišča, jemlje in analizira vzorce iz okolja in anketira prebivalce. Za svoje delo potrebuje različna arhivska in statistična gradiva. Pogosto je v stiku z ljudmi in dela v skupini s strokovnjaki sorodnih strok.
Izdelek in storitev

V znanstveno-raziskovalnih ustanovah geograf dela raziskave in jih objavlja v knjižnih oblikah. V planerskih ustanovah in državni upravi je njegovo delo usmerjeno v raziskave, ocene in presoje, v spremljanje sprememb v pokrajini. V turističnih organizacijah in novinarstvu gre predvsem za posredovanje geografskega znanja o pokrajini in ljudeh.
Znanja in spretnosti

Geograf ima sposobnost sintetičnega povezovanja naravoslovnih in družbenih zakonitosti o pokrajinski stvarnosti. Pri preučevanju pojavov na zemeljskem površju in njihovih medsebojnih vplivih sta mu v pomoč statistika in kartografija.
Psihofizične sposobnosti

Za delo geografa se pričakuje normalne psihofizične sposobnosti.
Interesi

Geograf mora pri preučevanju svojega delovnega področja pokazati veliko mero ustvarjalnosti in komunikativnosti.
Razmere za delo

Geograf opravlja svoje delo v kabinetu in na terenu.
Nevarnosti

Delo geografa se opravlja tudi v naravi in razen kadar gre za posebne specializacije, kot sta geograf- krasoslovec /jamar ali geograf- raziskovalec snežnih plazov v gorskem svetu, ki sta izpostavljena skrajnim nevarnostim, posebnih nevarnosti zanj ni.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Univerzitetna diploma oddelka za geografijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ali univerzitetna diploma Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru.
Druge informacije

Geografski inštitut Antona Melika, Trg francoske revolucije 7, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube