Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Arheolog

Kratek opis

Arheolog se ukvarja z zgodovinskim proučevanjem preteklosti z uporabo materialnih ostankov, kot so keramika, orodja in stavbe (ruševine). Sodeluje pri izkopavanjih in beleži podatke o najdbah ter konzervira najdene predmete.
Kaj delavec običajno dela

Arheolog, ki dela na terenu, običajno sodeluje v skupini ali pa jo vodi in nadzoruje izkopavanja ali raziskovalne meritve. Meritve vključujejo izris kart in načrtov področja namenjenega izkopavanjem. Pri izkopavanjih nadzoruje delavce- kopače, fotografira, arhivira in katalogizira najdene predmete. Natančno beležiti podatke in meritve, saj se lahko zgodi, da mora v pisnih poročilih predstaviti vsako, tudi najmanjšo podrobnost. Na podeželskih področjih lahko izkopavanja trajajo dalj časa. Mesto izkopavanja se lahko uredi kot ogledna točka. Na urbanih področjih se mora arheolog držati rokov in pravočasno zaključiti izkopavanja. Mesto izkopavanja se lahko nato zasuje in pripravi za nadaljnji razvoj.
Delovna področja

Večina arheologov se specializira za določeno geografsko področje, zgodovinsko obdobje ali tip izkopanin (kovanci, orožje ali keramika). Nekateri arheologi v muzejih ali na univerzah opravljajo razne dolžnosti in občasno raziskujejo za objavo v publikacijah. Dolžnost arheologa v muzeju je predvsem skrb za primerno in estetsko predstavitev ter zaščito in varnost razstavljenih predmetov.
Delovni pripomočki

Arheolog uporablja številna znanstvena poročila in izsledke o minulih dobah. Na terenu uporablja arheološka orodja in pripomočke za odkopavanje, shranjevanje in varovanje najdenih predmetov (posod, okrasnih predmetov, orožja). Uporablja tudi fotoaparat in si zapiše ali nariše, kje je posamezni predmet našel.
Izdelek in storitev

Arheolog z odkrivanjem materialnih ostankov, ki so jih zapustila različna plemena in ljudstva, pripomore k celoviti zgodovinski sliki posameznega področja, naroda ali skupnosti.
Znanja in spretnosti

Poleg študija arheologije je v tem poklicu še posebej pomembna praktična izkušnja pri odkrivanju različnih plasti preteklosti. Zgodovina, ki se je ohranila v materialni obliki kot zapisi, oznake, kovanci ali posode, je arheologu nenehni navdih za nova iskanja in raziskovanja. Za beleženje, shranjevanje in urejanje podatkov o najdbah arheolog uporablja računalnik in tako oblikuje bazo podatkov.
Psihofizične sposobnosti

Za pazljivo izkopavanje in delo z zelo občutljivimi predmeti so potrebne spretne roke in pripravljenost na izkopavanja v vsakem vremenu in na različnih terenih. Zato mora biti arheolog tudi fizično dobro pripravljen in vzdržljiv.
Interesi

Arheologa zanima preteklost, biti mora potrpežljiv in imeti ostro oko za podrobnosti. Zna razvrščati najdbe in ima logičen pristop pri uporabi različnih podatkov.
Razmere za delo

Arheologi v muzejih in na inštitutih delajo v urejenih delovnih razmerah. Kadar delajo na terenu, jih pri delu lahko spremljajo neugodni vremenski pojavi, kot sta dež in vročina. Pri delu na terenu potekajo izkopavanja običajno ves dan, še posebej, kadar se na izbrani lokaciji začenja gradnja novega objekta ali ceste.
Nevarnosti

Arheolog se pri svojem, predvsem terenskem delu srečuje z različnimi izzivi, ki so odvisni od kraja in časa raziskovanja. Arheologa, kot ga je v ameriškem filmu upodobil Indiana Jones, danes ne bomo več srečali (nevarnost mu tako rekoč preti na vsakem koraku). V največji meri gre za izkopavanja in shranjevanje predmetov in ostankov iz preteklosti in le redkim je dano, da v svet ponesejo novico o pomembnem odkritju. Pa vendar tudi mala arheološka odkritja, ko se združijo v mozaik preteklih obdobij, lahko prinesejo osupljiva spoznanja o zgodovini planeta in nas samih. V zadnjem času so veliko sledi nekdanjih civilizacij arheologom prinesli satelitski posnetki, ki odkrivajo, kaj se skriva nekaj metrov pod površino zemlje.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Predvidena izobrazba za arheologa je končan študij arheologije, ki poteka v okviru Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ali Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem.
Druge informacije

Fakulteta za humanistične študije, Arheologija in dediščina

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za arheologijo

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube