Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Antropolog

Kratek opis

Kot poznavalec kulturnih razsežnosti človekovega delovanja antropolog deluje pri raziskovanju jezika, spolov, človekovih pravic, zdravstvene kulture, religij, življenja v urbanih okoljih in množične kulture.
Kaj delavec običajno dela

Antropolog opravlja različne dejavnosti, ki temeljijo na sposobnostih kritičnega in analitičnega mišljenja, poznavanju temeljnih zakonitosti delovanja družbe in kulture ter na metodoloških znanjih in veščinah.
Delovna področja

Antropolog opravlja analitično raziskovalno delo, zato se lahko zaposli na raziskovalnih inštitutih in v muzejih. Lahko se zaposli tudi na fakultetah, kjer predavajo antropologijo, in tako opravlja pedagoško delo. V osnovni šoli lahko poučuje izbirni predmet Etnologija. Tisti, ki se posvetijo aplikativni antropologiji, se lahko zaposlijo v nevladnih organizacijah, kjer opravljajo svetovalno delo. Nekateri se zaposlijo tudi v državni upravi in na ministrstvih.
Delovni pripomočki

Antropolog pri svojem delu uporablja raznovrstno strokovno literaturo, ki je tudi ali predvsem v tujih jezikih ter statistična in raziskovalna poročila. Dobro mora obvladati metodološke pripomočke družboslovnega in humanističnega raziskovanja, računalniške programe in opremo.
Izdelek in storitev

Storitev antropologa se razlikuje glede na to, kje antropolog dela: v pedagoškem procesu je to predvsem posredovanje antropoloških znanj, ki so izrazito multidisciplinarna, v okviru raziskovalnega dela pripravlja celostne ali delne analize posameznih sociokulturnih pojavov, aplikativni antropolog pa opravlja svetovalno delo v obliki analiz posameznih družbenih pojavov.
Znanja in spretnosti

Poleg temeljitega poznavanja družboslovnih in humanističnih znanj je za antropologa pomembno tudi pisno in ustno izražanje. Preprosto in razumljivo mora povedati ali sporočiti novo družboslovno in humanistično spoznanje, kritiko ali oceno. To pa je pogosto preizkusni kamen, ki loči vrhunskega antropologa od antropologa začetnika.
Psihofizične sposobnosti

Pričakuje se zmožnost zbranosti za raziskovalne projekte, ki so omejeni s kratkimi časovnimi roki. Antropologi, ki opravljajo terensko delo v tujini, pogosto potujejo in morajo terensko delo opraviti v različnih krajih, v katerih ostanejo tudi po več mesecev.
Interesi

Pomembni so:

  • radovednost,
  • zanimanje za družbena in kulturna dogajanja in probleme,
  • ustvarjalnost in
  • prožnost duha.
Razmere za delo

Poleg temeljitega poznavanja družboslovnih in humanističnih znanj je za antropologa pomembno tudi pisno in ustno izražanje. Preprosto in razumljivo mora povedati ali sporočiti novo družboslovno in humanistično spoznanje, kritiko ali oceno; to pa je pogosto preizkusni kamen, ki loči vrhunskega antropologa od antropologa začetnika.
Nevarnosti

Značilnih nevarnosti za delo antropologa ni, tako kot pri sorodnih poklicih pa ga lahko zaradi dolgotrajnega sedenja pesti slaba drža, zaradi zbranega gledanja na bližino slab vid ipd. Tisti, ki opravljajo terensko delo v deželah, kjer je razširjena malarija in druge nalezljive bolezni, se morajo pred odhodom na pot ustrezno zaščititi.
Možnosti zaposlovanja

Diplomirani etnologi in kulturni antropologi so strokovnjaki za splošna in posebna vprašanja razmerij med kulturo in človekom. Zato se lahko zaposlijo v raziskovalnih, kulturnih in drugih ustanovah, ki se ukvarjajo s temi vprašanji.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Študenti med študijem etnologije in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani pridobijo predvsem sposobnost teoretske refleksije kulturnih in družbenih pojavov, osnove terenskega dela in osnove za samostojno raziskovalno delo. Študij kulturnih študij in antropologije na Fakulteti za humanistične vede v Kopru, Univerza na Primorskem, jim daje široko znanje na področju kulture, od vsakdanjega življenja do najvišjih dosežkov človeškega duha.
Druge informacije

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Fakulteta za humanistične študije Koper, Univerza na Primorskem

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube