Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Knjižničar

Kratek opis

Knjižničar, imenovan tudi bibliotekar ali dokumentalist, posreduje informacije o gradivih in iz gradiv uporabnikom, obiskovalcem knjižnice.
Kaj delavec običajno dela

Knjižničar v knjižnici posreduje podatke o gradivih in iz gradiv uporabnikom, obiskovalcem knjižnice. To dela na podlagi katalogov in seznamov bibliografij v knjižnici, informacije išče tudi v računalniških bazah podatkov. Poleg tega sodeluje pri izboru gradiv in oblikovanju zbirk, vodi in organizira informacijsko službo v knjižnici, izobražuje uporabnike in jih obvešča o knjižnici in njenem delovanju.
Delovna področja

Knjižničar dela predvsem v splošni, visokošolski, specialni ali nacionalni knjižnici. Lahko se specializira za posredovanje različnih informacij za določeno strokovno področje, npr. za tehniko, medicino in družboslovje, ali iz določenih informacijskih virov, on-line baz podatkov ali baz podatkov na CD-ROMih.
Delovni pripomočki

Delovni pripomočki knjižničarja so vsi informacijski viri, katalogi, bibliografije, priročniki, leksikoni, enciklopedije, baze podatkov; tiskani ali elektronski viri; telefon, telefaks, elektronska pošta in osebni stiki z raziskovalci.
Izdelek in storitev

Storitev knjižničarja je informacija o knjigi, ki jo išče obiskovalec knjižnice. Lahko mu posreduje tudi iskani podatek ali mu da koristen napotek. Pripravi lahko izpis iskanih dokumentov glede na temo in poišče iskani članek v periodičnem tisku. Knjižničar pripravlja tudi bilten novosti knjižnice in navodila za uporabo knjižnice ali usposabljanje uporabnikov.
Znanja in spretnosti

Knjižničar mora imeti dobre organizacijske sposobnosti. Je spreten in vljuden pri sporazumevanju z obiskovalci knjižnice, zna se jasno in razumljivo izražati. Zaželeno je široko poznavanje različnih področij znanj in tujih jezikov ter dela z računalnikom.
Psihofizične sposobnosti

Knjižničar v knjižnici ima dobre psihofizične zmogljivosti, je prilagodljiv in vztrajen.
Interesi

Knjižničar ima običajno interes za knjižnična gradiva, knjige, revije in druge publikacije, CD-rome, video kasete, za bibliotekarstvo in katalogiziranje gradiv. Je sistematičen in pripravljen pomagati obiskovalcem v knjižnici.
Razmere za delo

Čeprav vse knjižnice (še) niso ustrezno opremljene, ponekod primanjkuje prostora, drugod opreme, je povečini delo v knjižicah dobro urejeno. Delo običajno poteka v izmenah.
Nevarnosti

Knjižničar se pri pregledu gradiv srečuje tudi s prahom, zato ga morebitne alergije pri tem lahko ovirajo.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.

Knjižničar, ki se želi zaposliti v drugi evropski državi, mora kot izvajalec reguliranega poklica pridobiti uradno potrdilo o svojih poklicnih kvalifikacijah. Preverite kako je vaš poklic reguliran v Evidenci reguliranih poklicev.
Izobraževanje

Knjižničar ima običajno končano Filozofsko fakulteto, smer bibliotekarstvo ali drugo družboslovno fakulteto in opravljen bibliotekarski tečaj.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

SPOT, Slovenska poslovna točka, Knjižničar
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube