Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Antikvar

Kratek opis

Antikvar je trgovec s predmeti starinske vrednosti, zlasti s knjigami. Njegova osnovna naloga je nakup in prodaja predmetov starinske vrednosti.
Kaj delavec običajno dela

Osnovna delovna naloga antikvarja je nakup in prodaja predmetov starinske vrednosti (knjige, pohištvo, razglednice itd.). Delo obsega: ocenjevanje in izbiranje starinskih predmetov, spremljanje in preverjanje ponudb, ki pridejo k njemu po elektronski pošti ali prek časopisnih oglasov, pripravljanje dražb, razstav in predavanj o predmetih starinske vrednosti, vodenje evidenc, raziskovanje izvora starinskega predmeta, zbiranje informacij o njem, obiskovanje antikvarskih sejmov ter delo s strankami. Vsak starinski predmet, ki ga antikvar dobi v pregled in ocenitev, najprej umesti v prostor in čas, ugotovi, koliko istovrstnih predmetov je še ohranjenih, kako dobro je predmet ohranjen, kakšna je ponudba in povpraševanje po predmetu na trgu. Na osnovi teh informacij predmetu postavi ceno in ga odkupi od stranke. Starinske predmete lahko kupuje od fizičnih in pravnih oseb. Pri ustanovah navadno odkupuje predmete, za katere je odkup že vnaprej dogovorjen, fizične osebe pa navadno prodajajo predmete, ki jih ne potrebujejo več ali pa so del dediščine.

Ko antikvar predmet starinske vrednosti prinese v antikvariat, začne iskati kupca, saj je njegov osnovni namen, da predmet proda. Če kupca ne najde, ga skuša prodati na organizirani dražbi oziroma na sejmu. Predmete s starinsko vrednostjo prodaja in kupuje v svojih poslovnih prostorih v antikvariatu, po elektronski pošti in prek časopisnih oglasov. Antikvar, ki je ročno spreten, lahko popravi dotrajane predmete, jih namaže s posebnimi kemikalijami, da dobijo lepši izgled in jih očisti morebitne umazanije. Vendar pa je za večja obnovitvena dela na predmetu bolje prepustiti delo restavratorju.

Njegovo delo deloma poteka tudi na terenu, predvsem takrat, kadar predmete prevzema pri stranki ali v ustanovi. Takrat antikvar predmet oceni na licu mesta. Cena, ki jo določi zanj, je deloma tudi stvar dogovora. Če je cenitev predmeta zahtevnejše narave, se poglobi v dostopno literaturo o tem predmetu, raziskuje njegovo ozadje, se posvetuje s stanovskimi kolegi in razišče izvor predmeta. Pri delu so mu v pomoč strokovni spletni naslovi, različne bibliografije in enciklopedije.
Delovna področja

Raznovrstnost področij, na katerih lahko antikvar dela, je raznolika. Dela lahko na vseh področjih, kjer ima možnost nakupa in prodaje starinskih predmetov. Antikvar se tako lahko osredotoči na nakup in prodajo knjig, starih slik, pohištva, starega orožja, razglednic, zemljevidov, preprog, stekla, svetil, ur, izdelkov iz srebra, porcelana, medenine, lesa ali učbenikov. Poleg tega se lahko specializira za določeno zgodovinsko obdobje (renesansa, barok, rokoko ali začetek 20. stoletja), določeno vrsto predmeta (npr. samo omare pri pohištvu) ali določeno geografsko področje (npr. francosko pohištvo, italijanske slike). Knjižni antikvarji se lahko specializirajo tako zgodovinsko (npr. samo knjige iz 16. stoletja, protestantizma, reformacije, baroka ali moderne), kot tudi zvrstno (knjige s področja umetnosti, naravoslovja, medicine, otroška literatura ali samo inkunabule).
Delovni pripomočki

Pri delu antikvar uporablja različne kataloge, bibliografijo, leksikone, najrazličnejše enciklopedije, skratka literaturo, ki mu pomaga umestiti predmet starinske vrednosti v prostor in čas. Pri tem se močno opira na zgodovinske knjige in repetitorije (knjige dvojezičnih imen za kraje). Informacije pridobi tudi na internetu in v stiku s stanovskimi kolegi. Pri tem je potrebno omeniti, da antikvar s področja umetnosti uporablja drugačne vrste bibliografij, leksikonov in enciklopedij, kot jih uporablja antikvar s področja pohištva. Vseeno pa vsak antikvar potrebuje dobra znanja zgodovine in umetnostne zgodovine.
Izdelek in storitev

Storitev, ki jo antikvar opravlja, je nakup in prodaja predmeta s starinsko vrednostjo. Pri tem ustrezno oceni kakovost, starost, vrednost predmeta ter ponudbo in povpraševanje po njem na trgu. Na tej osnovi mu lahko določi primerno ceno. Antikvar je lahko tudi posrednik med stranko in kupcem.
Znanja in spretnosti

Za poklic antikvarja ni formalnih izobraževalnih programov, torej se je poklica potrebno priučiti skozi prakso. Delo lahko opravlja tudi nekdo s srednješolsko izobrazbo, ki si želi veliko samostojnega raziskovalnega dela. Zato je potreben širok spekter znanj najrazličnejših področij. Najbolj je uporabna kombinacija znanj iz zgodovine širšega slovenskega in evropskega prostora, umetnostne zgodovine in filozofije. Antikvar dobro pozna kulturno tradicijo širšega slovenskega prostora ter produkcijo predmeta, s katerim se ukvarja. Knjižni antikvar pozna knjižno produkcijo v srednjeevropskem prostoru od njenega nastanka do današnjih dni. Pozna kodekse, ki so izhajali v različnih obdobjih, rokopise, knjige, ki so izhajale pred inkunabulami (pred tiskanimi knjigami) in ve, katere knjige so bile tiskane kot samostojne edicije, katere pa kot del širšega korpusa knjig. Potrebuje tudi ročne spretnosti, da starinski predmet, ki je slabo ohranjen, v določeni meri restavrira.
Psihofizične sposobnosti

Antikvar mora biti v dobri fizični kondiciji. Delo na terenu pogosto opravlja v kleteh in na podstrešjih (kjer stranke hranijo starinske predmete), do koder je dostop navadno težji. Delo je fizično naporno ravno zaradi hoje po stopnicah in prenašanja starinskih predmetov po njih. Pri tem pogosto trpijo kolena in hrbtenica. Delo v antikvariatu je tudi lahko fizično naporno, veliko je prenašanja, odnašanja in prelaganja predmetov. Potrebuje dober vid, ker pregleduje in ocenjuje predmete, prebira najrazličnejše knjige in internetne strani. Ljudje s slabšim vidom bi to delo težje opravljali. Ljudje, alergični na prah in papir ter na spojine in kemikalije, ki jih antikvar pri svojem delu uporablja, tega dela ne morejo opravljati. Antikvar zaradi dela z ljudmi potrebuje precejšnjo psihično stabilnost.
Interesi

Najbolj pomembni lastnosti, ki ju pri svojem delu potrebuje, sta zanimanje za zgodovino in za predmet, ki ga kupuje ter prodaja, najsi bo to knjiga ali staro orožje. Zaželena lastnost je tudi poštenost, saj se pričakuje, da starinski predmet pošteno oceni in mu določi njegovo pravo vrednost glede na ponudbo in povpraševanje na trgu. Lastnost, ki jo potrebuje, je tudi radovednost, saj pogosto brska po raznih knjigah, katalogih, bibliografijah, tudi literarni zgodovini, enciklopedijah in leksikonih, zato da odkrije vrednost starinskega predmeta. Delo v antikvariatu je večino časa podobno raziskovanju, v nekem smislu tudi detektivskemu delu. Lahko je zelo zabavno, zna pa biti tudi dolgotrajno, da pridobi vse informacije o starinskem predmetu. Ravno zato je zaželena vztrajnost.

Antikvar mora biti natančen. Če predmet starinske vrednosti ob nakupu pri stranki slabo pregleda, lahko potem naknadno ugotovi, da predmet ni v tako dobrem stanju, kot se je zdelo na prvi pogled. Način prodaje predmetov poteka po principu videno-prodano. Antikvar naj bi bil suveren v svojem poslu, kar mu omogoča dobro poznavanje področja, s katerim se ukvarja. Ker je njegovo delo povezano s strankami, naj bi bil tudi komunikativen.
Razmere za delo

Razmere za delo se med različnimi antikvarji nekoliko razlikujejo, odvisne pa so od tega, ali dela kot samostojni podjetnik ali pa je zaposlen v večjem podjetju. Če je antikvar samostojni podjetnik, si razmere za delo uredi sam, torej lahko dela le nekaj ur dnevno, lahko pa njegovo delo poteka od jutra do večera. Če sklene dober posel, lahko resnično dela le nekaj dni v mesecu in potem živi od dobička. Če je zaposlen v podjetju, je delavnik zakonsko določen.
Nevarnosti

Možne poškodbe, ki jih antikvar lahko utrpi, so povezane z delom na terenu. To so razni zlomi, zvini, izpahi in zdrsi zaradi padcev po stopnicah. Antikvar se lahko okuži z klicami iz starih knjig ali predmetov, med delom na terenu pa se lahko večkrat sooči s podganami, mišmi, pajki, mravljami in drugim mrčesom ter glodavci. Po več letih dela lahko antikvar pridobi alergijo na prah.
Možnosti zaposlovanja

Antikvar ima možnosti samozaposlitve, lahko pa se zaposli tudi v podjetju, ki se ukvarja s starinami.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za poklic antikvarja ni formalnih izobraževalnih programov, torej se je poklica potrebno priučiti skozi prakso. Delo lahko dobro opravlja tudi nekdo s srednješolsko izobrazbo, ki si želi veliko samostojnega raziskovalnega dela. Pri samem delu je potreben širok spekter znanj najrazličnejših področij.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube