Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Mediator v sodnih sporih

Kratek opis

Storitev mediatorja v sodnih sporih je sporazum, ki razrešuje spor strank in na novo uredi medsebojna razmerja. V nasprotju s sodnim postopkom mediacija vodi k rešitvam, ki so hitrejše, zaupne, cenejše in prilagojene interesom sprtih strani.
Kaj delavec običajno dela

Mediator v sodnih sporih pomaga sprtima stranema pri iskanju sporazumne rešitve spora. Pri tem gre za prostovoljen, neformalen in zaupen postopek, mediator pa deluje nevtralno in išče kompromis, ki bi zadovoljil obe strani.
Delovna področja

Mediacija kot alternativno reševanje sodnih sporov se uporablja v: gospodarskih sporih, ki jo priporočajo zlasti za spore, kjer sta stranki v trajnem poslovnem odnosu in ga nameravata ohraniti in je hitra rešitev v interesu obeh, v družinskih in premoženjskih sporih ob razpadu zakonske zveze, v civilnih sporih, med storilcem in žrtvijo kaznivega dejanja, v upravno-pravnih zadevah, poznamo pa tudi meddržavno mediacijo ali arbitražo.
Delovni pripomočki

Temelj za uvedbo mediacijskega postopka je Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov. Mediator mora dobro preučiti sodni spis, aktualno zakonodajo in sodno prakso na izbranem področju. Po zaključku mediator običajno pripravi še analizo poteka mediacijskega srečanja in zapis poravnave.
Izdelek in storitev

Storitev mediatorja v sodnih sporih je sporazum, ki razrešuje spor strank in na novo uredi medsebojna razmerja. V nasprotju s sodnim postopkom mediacija vodi k rešitvam, ki so hitrejše, zaupne, cenejše in prilagojene interesom sprtih strani. Mediator spodbuja komunikacijo med sprtima stranema in pomaga najti rešitev za sporno razmerje, ne da bi vsiljeval svoje rešitve.
Znanja in spretnosti

Mediator ima najmanj višješolsko izobrazbo, v tem poklicu pogosto delujejo diplomirani pravniki. Je izkušen v reševanju sodnih sporov in ima končana usposabljanja s področja alternativnega reševanja sporov na ministrstvu za pravosodje. Kot komediator, ki tudi lahko sodeluje v postopku mediacije, ima družboslovno izobrazbo, npr. na področju psihologije, socialnega dela ali ekonomije.
Psihofizične sposobnosti

Mediator ima dobre psihofizične sposobnosti, ohraniti zna razsodnost in čustveno stabilnost tudi v situacijah, ko se spor razplamti v iracionalno obtoževanje. Strankama pomaga, da bolje razumeta ena drugo in da dosežeta sporazum, ki je sprejemljiv za obe.
Interesi

Mediator je ustvarjalen in sposoben vzpostaviti zaupanje med strankami. Je nepristranski in potrpežljiv, realističen in pošten. Zanima se za razvoj mediacije doma in v drugih državah in spremlja sodno prakso na tem področju.
Razmere za delo

Poklic moderatorja v sodnih sporih je poklic, ki si šele pridobiva svojo identiteto v naši sodni praksi. V razvitejših državah je marsikje že razvita oblika alternativnega reševanja sporov, v naših razmerah pa šele pridobiva na veljavi. Tako npr. še ni povsem dorečeno, ali naj stranki v postopku na sodišču za storitve mediacije plačata takso mediatorju (za zdaj je storitev brezplačna), ali si lahko stranka sama izbere mediatorja ipd. Kot kaže praksa je za stranke v postopku sporazumna rešitev spora pogosto sprejemljivejša kot odločitev sodišča ter omogoča trajnejše in stabilnejše rešitve spora. Posebej pomemben je prvi stik mediatorja s stranko: če so stranke na samem začetku sproščene, se pozneje lažje dogovarjajo in poiščejo ustrezne rešitve spora.
Nevarnosti

Mediator, ki išče poti za sporazumno rešitev sodnega spora, lahko naleti na verbalno agresivne stranke, ki skušajo na vsak način uveljaviti svoj prav. V kolikor mu uspe ukrotiti neproduktivno držo trmoglave stranke in ji pojasniti, da je sporazum tudi v njenem lastnem interesu, je pot do cilja– rešitve spora že bližja kot je sprva kazalo.
Možnosti zaposlovanja

Mediator se lahko zaposli na sodišču, kjer v okviru svojih nalog opravlja naloge mediatorja, ali pa se zaposli v zasebnem zavodu za mediacijo, kjer se z leti običajno specializira za posamezne vrste sporov, kot so družinski, gospodarski ali civilni spori.
Izobraževanje

Najpogosteje ima mediator družboslovno univerzitetno izobrazbo, več let delovnih izkušenj in ima končano 40 urno usposabljanja s področja alternativnega reševanja sporov na ministrstvu za pravosodje.
Druge informacije

Društvo mediatorjev Slovenije, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube